:: LEX :: ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАЙВИЩІ ІНТЕРЕСИ ДИТИНИ»
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 29)

Термін подання матеріалів

10 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 24


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАЙВИЩІ ІНТЕРЕСИ ДИТИНИ»
 
15.12.2009 07:55
Автор: Григоренко Дар’я Вадимівна, студентка економіко – правового факультету Донецького національного університету
[Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
У ст. 51 Конституції України передбачається обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття. У ст. 52 зазначається, що будь – яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом [1].
У Декларації прав дитини 1959 року, одним зі співавторів якої була Україна, підкреслено, що дитина, внаслідок її фізичної та розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і турботи, включаючи належний правовий захист, як до, так і після народження. На необхідність такої охорони наголошувалось ще в Женевській Декларації про права дітей 1924 р. У ній, зокрема, зазначено, що діти не можуть здійснювати свої права самостійно, а тому потрібна особлива увага з боку суспільства до цієї категорії населення. У цьому зв'язку ООН закликала чоловіків і жінок як нинішніх і майбутніх батьків, громадські організації, місцеві органи влади і національні уряди до того, щоб вони визначали і здійснювали ці особливі права законодавчими та іншими правочинними заходами.
З огляду на таке, існує необхідність закріплення на законодавчому рівні поняття «найвищі інтереси дитини».
Відповідно до ст. 207 СК усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для задоволення стабільних та гармонійних умов її життя. Проте, що саме слід розуміти під цими «найвищими інтересами» і чи дійсно цей принцип є дієвим під час процедури усиновлення, не є зрозумілим.
Як зазначає Фурса С. Я., дотримання інтересів дитини – це головна мета усиновлення в нашій країні. Практично усиновлення є формою влаштування особи шляхом юридичного заміщення її сім’ї іншою. Основним завданням цього «заміщення» є подолання процесу соціального відторгнення особи з боку суспільства, залучення її до нормального процесу природного буття, але у складі іншої сім’ї та іноді, навіть, і під іншим іменем. Головною і визначальною ідеєю – метою інституту усиновлення є турбота про дітей, які втратили батьків або з тих чи інших причин позбавленні батьківського піклування, створення для них середовища, яке є характерним для сім’ї (турбота про розвиток дитини, виховання, спілкування з дорослими, матеріальне забезпечення тощо). Усиновлення дитини проводиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. Отже, інтереси дітей в інституті усиновлення є основною метою, заради якої він введений [2, с. 538 - 539].
У міжнародному праві та у національних законодавствах багатьох країн щодо усиновлення втілений більш прогресивний підхід. Він полягає у тому, що усиновлення вважають фундаментальним правом кожної дитини, яка з тих чи інших причин не має батьківського піклування. А саме родина є найкращим середовищем для розвитку дитини. Тобто, у даному випадку усиновлення не розглядається як акт милосердя щодо дитини, як певний спосіб бездітному подружжю отримати заміну біологічному сину чи доньці. Права родини на дитину не існує, проте існує право дитини на родину [3, с. 23].
Фурса С. Я. під інтересами дитини пропонує розуміти умови, що обов’язково повинні бути дотримані при усиновленні – забезпечення умов, необхідних для повноцінного фізичного, психічного і духовного розвитку дитини. При вирішенні питання про доцільність усиновлення у кожному випадку є необхідними перевірка і врахування моральних і інших особливостей якостей усиновителя. Під обставинами, що можуть дати суду відомості про ці риси характеру усиновителя, варто розуміти інформацію про поводження заявника на роботі, у побуті, наявність судимості за злочини проти особи, за корисливі і інші навмисні злочини. Для встановлення рис характеру заявника треба допитувати свідків, як з місця його роботи, так і з місця проживання, якщо це не суперечить таємниці усиновлення [2, с. 542].
Як свідчить практика, інтереси дитини порушуються ще на самому початкову етапі усиновлення. Як звертає увагу Лисенко Х., вибір усиновителями майбутнього сина чи доньки (зазвичай за критеріями привабливості та зовнішньої подібності до батьків) є великим стре¬сом для дитини, бо створюється ситуація, коли дитину оцінюють як товар. Малюки, що виховуються з усиновлюваним в одному закладі і яких вже вкотре "не вибирають", отримують травму, про яку можна лише здогадуватися. Натомість необхідно, щоб не батьки шукали собі дитину, керуючись власними уподобаннями, а для кожної дитини, яка потребує родини, шукали усиновлювачів, що найбільше підходять їй за більшістю критеріїв і могли б найкраще виконувати роль її батьків [3, с. 24]. У цьому випадку, слід звернути увагу на норми Гаазької конвенції про захист прав дітей та співробітництво у галузі міжнародного усиновлення 1993 року, відповідно до положень якої усиновлювачі не беруть участі у пошуках дитини, і в "державі походження", і в "приймаючій державі" створюються спеціальні органи, які, отримавши інформацію про всіх дітей, що потребують родини, та, відповідно, всіх осіб, котрі бажають усиновити, підбирають усиновлювачів для кожного з таких дітей [4].
З огляду на викладене, є вкрай необхідним законодавче закріплення поняття «найвищі інтереси дитини» як таке – умови, що забезпечуються усиновлювачами дитини і спрямовані на її повноцінний фізичний, психічний і духовний розвиток, що виключають пріоритет інтересів усиновлювачів перед інтересами дитини, реалізація яких є головною метою усиновлення. А для забезпечення найвищих інтересів дитини на практиці є необхідним введення спеціальних органів для пошуку та підбору усиновлювачів для конкретної дитини.

Література:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.
2. Сімейний кодекс України: Науково – практичний коментар; за заг.ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с. – (Серія «Цивілістика»).
3. Лисенко С. Х. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні / С. Х. Лисенко // Право України. – 2006. - № 3. – С. 22 – 26.
4. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления // www.usynovite.ru/documents/international/convention_int.

e-mail: djafar__@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІСТ КИЄВА І СЕВАСТОПОЛЯ
20.12.2009 15:55
ПРАВОВА ПРИРОДА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
14.12.2009 20:55
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
14.12.2009 08:28
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ В УКРАИНЕ
14.12.2009 07:40
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИЯХ РОССИИ И УКРАИНЫ
14.12.2009 00:05
РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
12.12.2009 19:07
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
12.12.2009 09:32
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
11.12.2009 23:03
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ КАК ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА
10.12.2009 00:56
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ
10.12.2009 00:21
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше