:: LEX :: АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ МВС УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 31)

Термін подання матеріалів

14 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ МВС УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
01.02.2010 08:11
Автор: Риженко Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри цивільного і екологічного права Херсонського юридичного інституту ХНУВС
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Важливим чинником адміністративно-правового захисту права власності суб’єктів господарювання є адміністративна діяльність органів внутрішніх справ і зокрема дільничних інспекторів міліції (далі ДІМ).
Адміністративна діяльність ДІМ у зазначеній сфері - це специфічна виконавчо-розпорядча, підзаконна, державно-владна діяльність з організації ними захисту права власності суб’єктів господарювання під час здійснення охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, попередження й припинення майнових злочинів та інших правопорушень.
ДІМ зобов’язані забезпечити захист права власності суб’єктів господарювання шляхом індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до скоєння правопорушень, під час забезпечення охорони громадського порядку, використовувати для цієї мети населення та громадських формувань тощо.
З метою захисту права власності суб’єктів господарювання ДІМ мають право застосовувати усі права працівників міліції, зокрема: вимагати від громадян і службових осіб припинення злочину або адміністративного правопорушення; виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу; складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення на громадян; у разі опору, вчинення протидії вживати заходів до їх подолання; застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.
Усі суспільні відносини у сфері захисту права власності суб’єктів господарювання, що знаходять свій захист, при участі ДІМ у діючому Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) поділяються на такі види: 1) що забезпечують безпосередній захист права власності суб’єктів господарювання; 2) ті які забезпечують захист інших осіб, від об’єктів майна підвищеної небезпеки суб’єктів господарювання; 3) коли вони забезпечують захист публічного інтересу Українського народу від майна, що становить підвищену небезпеку.
У своїй практичній діяльності ДІМ, з метою відновлення порушеного права власності суб’єктів господарювання складають на осіб, які порушили право приватної власності чи правовий режим державної власності, протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 51 КУпАП «Дрібне викрадення чужого майна» та ст. 184-1 КУпАП «Неправомірне використання державного майна». Також з метою захисту громадян від об’єктів підвищеної небезпеки суб’єктів господарювання ДІМ можуть складати на посадових осіб протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 156, 156-1, 156-2, 189-1, 190 КУпАП, санкції по яким застосовує суд.
Отже ДІМ у відповідності до своїх завдань здійснюють адміністративну діяльність щодо захисту права власності суб’єктів господарювання, наділені для цього вагомою владною компетенцією провідною із якої є застосування засобів адміністративного примусу.

Література:
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.-28 грудня 2010.-Режим доступу до Законодавств України: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10.-Назва з екрану.
2. Галунько В. В. Охорона права власності: Адміністративно-правові аспекти : монографія / Валентин Васильович Галунько ; за ред. В. К. Шкарупи. – Херсон, 2008. – 348 с.
3. Тучак М.О. Адміністративно-правові засади діяльності дільничих інспекторів міліції: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М.О. Тучак ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
29.01.2010 20:04
ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
29.01.2010 20:02
ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
28.01.2010 23:31
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
22.01.2010 11:46
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „КРЕДИТНА СПІЛКА”
22.01.2010 11:44
МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
21.01.2010 16:21
ЩОДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
14.01.2010 19:02
«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ»: СУВОРА АБО КОНТЕКСТУАЛЬНА НЕЯВНА ДЕФІНІЦІЯ?
10.02.2010 00:39
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НЕУРЯДОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
06.02.2010 15:35
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
04.02.2010 20:40
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше