:: LEX :: ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОДІННЯ ЯК РЕЧОВОГО ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО ЗА ЧИННИМ ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ НІМЕЧЧИНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 24)

Термін подання матеріалів

21 липня 2020

До початку конференції залишилось днів 10


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОДІННЯ ЯК РЕЧОВОГО ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО ЗА ЧИННИМ ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ НІМЕЧЧИНИ
 
08.02.2010 21:28
Автор: Нікітін Артем Олегович, курсант факультету з підготовки слідчих Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Набуття чинності новим цивільним кодексом України поставило перед юристами ряд складних і важливих питань щодо тлумачення сутності, а також застосування на практиці окремих положень цього нормативного акта. Особливого значення ця проблема набула в контексті визначення цивільно-правових способів захисту окремих обмежених речових прав на чуже майно.
Складність застосування відповідних норм Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) обумовлюється відсутністю логічно обґрунтованої концепції щодо розуміння юридичної природи цивільно-правового інституту володіння.
У цьому сенсі заслуговує на увагу аналіз досвіду правотворення у країнах розвинутих демократій, особливо Німеччини, цивільне уложення якої слугувало ідеальним взірцем для укладачів чинного ЦКУ.
В основі Німецького Цивільного Уложення (далі – НЦУ) лежить теорія володіння, сформульована німецьким вченим Р. фон Ієрингом. Згідно з нею володіння – це передусім фактичне панування особи над річчю; вольова складова володіння не наголошується. Реальне панування над річчю передбачає наявність такого компонента як animus possidendi. Розмежування таких понять як володіння та держання не проводиться.
У НЦУ § 854 (1896 р.) було закріплено: „Володіння річчю набувається досягненням фактичного панування (влади) над річчю”[1, 198]. Визначення володіння в НЦУ нагадує норму ч.1 ст.397 ЦКУ: „Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе” [2, 133]. Але схожість формулювань не дає змоги говорити про повну ідентичність цих інститутів в Україні й Німеччині, завдяки наявності різниці у їх назві: в Німеччині – це володіння, в Україні – право володіння. Сучасна цивілістична доктрина Німеччини певною мірою протиставляє інститут володіння інституту права власності. Про це свідчить не тільки структура самого НЦК, де спочатку розглядаються відносини володіння, а потім відносини власності, а й словесний вияв: НЦК щодо відносин володіння не вживає поняття право володіння; щодо відносин власності використовується термін право власності. Володіння сприймається не як право, а як певний факт, який фіксує та підтверджує певний стан речей. Право власності та володіння протиставляються один одному як право і факт. Такий підхід розширив сферу застосування інституту володіння і дозволяє виокремити такі види володіння як безпосереднє та опосередковане володіння. Згідно з §§854,868 НЦК безпосереднім володільцем визнається та особа, котра володіє річчю як користувач, орендатор, наймач, зберігач. На підставі подібних правовідносин вона має право/ зобов'язана стосовно іншої особи тимчасово володіти певною річчю. Ця інша особа також визнається володільцем, але вже опосередкованим. Виникає ситуація, коли безпосередній володілець одночасно концентрує в своїх руках і право володіння, і можливість здійснення фактичного панування над річчю, а опосередкований володілець, хоча і зберігає за собою право володіння як таке, проте не може ним скористатися протягом певного строку, визначеного змістом правовідносин між безпосереднім та опосередкованим володільцями.
Принциповим кроком до зміцнення інституту володіння в НЦУ стало визнання права всіх володільців на захист їх володіння, що знайшло закріплення в § 869: ”Право на захист володіння від третіх осіб насамперед має безпосередній володілець; якщо ж він не бажає чи не може здійснювати захист, володіння надається опосередкованому власнику. При цьому, у разі виникнення конфлікту щодо володіння між самими володільцями, перевага у захисті надається безпосередньому володільцю”[1, 287].

Література:
1. Гражданское процессуальное уложение Германии. Книга 3. /Перевод с немецкого/. – Москва: Волтерс Клувер, 2006. – 369 с.
2. Цивільний кодекс України. – Харків: Інформаційно-правовий центр «Ксилон», 2007. – 402 с.

e-mail: nekit66@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРУ ОСНОВНИХ ІНТЕРЕСІВ БОРЖНИКА (СОМІ) У СПРАВАХ ПРО ТРАНСКОРДОННУ НЕСПРОМОЖНІСТЬ
28.01.2010 23:12
ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЯМИ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СВІТЛІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА ЄС
27.01.2010 23:00
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
25.01.2010 19:51
МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ АДВОКАТА
10.02.2010 00:31
ДОГОВІР РЕНТИ ТА ЙОГО ОЗНАКИ
09.02.2010 16:42
ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
07.02.2010 23:36
НАУКОВІ ПАРКИ ЯК ВИД ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА
06.02.2010 15:15
ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
04.02.2010 21:21
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПОВІТУ ПОДРУЖЖЯ В СПАДКОВОМУ ПРАВІ
01.02.2010 08:10
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше