:: LEX :: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
 
08.04.2010 20:57
Автор: Вінтоняк Дар’я Олександрівна, економіко-правовий факультет, ОКР «Магістр», спеціальність «Правознавство» Маріупольський державний гуманітарний університет
[Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
В теорії права правовий режим можна визначити як сукупність юридичних засобів, що встановлюються і забезпечуються державою в цілях врегулювання конкретних суспільних відносин шляхом обмеження одних і стимулювання інших сторін діяльності окремих суб’єктів права. Іншими словами, правові режими «створюють конкретну міру сприятливості або несприятливості для задоволення інтересів окремих суб’єктів права» [4].
Чинне законодавство України не містить визначення поняття «правовий режим морських портів». Також це поняття не закріплено і у міжнародно-правових актах. Проте в науковій літературі міститься визначення поняття «правовий режим внутрішніх морських вод». Так в учбовому посібнику з міжнародного морського права за редакцією І. Авраменко [1] міститься наступне визначення: «Правовий режим внутрішніх морських вод є сукупністю правил заходу у внутрішні води і порти, перебування в них і виходу з них. Він встановлюється внутрішньодержавним законодавством і міжнародно-правовими актами». А оскільки порти входять до складу внутрішніх вод, то правовий режим морських портів можна визначити як сукупність правил заходу до портів, перебування в них та виходу з них суден.
Неможливо розглядати поняття правового режиму порту без визначення його статусу. Морські порти є комплексними транспортними підприємствами, які призначені для здійснення господарської діяльності з завантаження, розвантаження та обслуговування суден, здійснення складських операцій з вантажами, обслуговування пасажирів, перевезення вантажів, пасажирів, багажу та почти, здійснення операцій з забезпечення життєдіяльності порту, а також забезпечення безпеки мореплавства.
В міжнародному морському праві немає однозначного визначення поняття порту. Основне призначення портів – слугувати для завантаження та розвантаження вантажів, виходячи з цього положення Статут про міжнародний режим морських портів визначає, що морськими вважаються порти, які приймають морські судна та слугують для зовнішньої торгівлі [2]. Існують і інші визначення, які підкреслюють як географічні, так і виробничі ознаки портів. Рекомендація N 16 Європейської економічної комісії ООН "ЛОКОД ООН - Класифікатор портів та інших пунктів" визначає порти як будь-який пункт з постійним устаткуванням, де судна можуть здійснювати завантаження або розвантаження вантажу, що перевозиться морським шляхом. Разом з тим за останній час в різних міжнародних угодах та національному законодавстві все частіше на морський порт покладають функції з забезпечення безпеки мореплавства, прийняттю заходів щодо запобіганню забрудненню морів та інші. З урахуванням усіх зазначених функцій порт можна визначити як комплексне транспортне підприємство, яке наділено морською і сухопутною територією,що знаходиться під суверенітетом прибережної держави, яке служить для завантаження і розвантаження суден, які беруть участь у зовнішній торгівлі, обслуговування пасажирів, а також здійснює певний нагляд за безпекою судноплавства і контроль за дотриманням міжнародних угод з торгівельного мореплавства.
В Україні правовий статус і функції морських портів установлені розділом IV «Морський порт» Кодексу торгового мореплавства України (КТМ). Згідно з яким, морський порт є державним транспортним підприємством, призначеним для обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території і акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту. Це визначення створює подвійність природи морського порту, оскільки будь-яке підприємство, з одного боку, об’єкт - цілісний майновий комплекс, а з іншої - суб’єкт, тобто юридична особа [3].
Крім того, правовий режим морського порту визначається правовим статусом і правовим режимом території і акваторії, на яких він розташований. Територією морського порту є відведені порту землі. До території морського порту також належать намиті, насипані або створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій площі, створені за рахунок порту і за користування якими не стягується плата. Ч. 3 ст. 74 КТМ України говорить про те, що територія і акваторія морського порту є державною власністю і надаються порту тільки в користування. В той же час ч. 2 ст. 67 Земельного кодексу України допускає знаходження земель транспорту, до яких відносяться і землі морських портів, в комунальній і приватній власності. У законодавстві України, яке регулює відносини з приводу території морських портів, є і інші протиріччя. Так, згадана стаття 74, ч. 1, КТМ України ясно відносить до території морського порту намиті, насипані або створені за рахунок порту із застосуванням інших гідротехнічних технологій площі. У ст. 25, ч. 4, Закону України «Про транспорт» знаходиться положення, яке суперечить нормі КТМ з точністю до навпаки: до земель морського транспорту не відносяться території, насипані або намиті в акваторії за кошти портів. Крім того, п. «б» ч. 1 ст. 69 Земельного кодексу України відносить до категорії земель морського транспорту землі під гідротехнічними спорудами. В той же час п. «в» ч. 1 ст. 58 Земельного кодексу відносить землі під гідротехнічними спорудами до земель водного фонду.
Акваторією морського порту є відведені порту водні простори. Чинне законодавство України непослідовне у визначенні терміну «акваторія». Так, під «акваторією» розуміється як водний об’єкт (його частина), так і окремо: вода, ділянка водного об’єкту тощо. У спеціальній літературі термін «акваторія» розуміється як водойма. Що стосується поняття «акваторія порту», то його можна визначити як частину водного об’єкту (водойми) з певними межами, що відведена порту відповідно до чинного законодавства України [3]. У категорію «акваторія» входять також водні шляхи.
Водна територія держави складається з внутрішніх і прибережних морських вод, званих територіальними водами територіальним морем. Першим елементом водної території держави є територіальні води. Територіальні води, як і інші частини території держави, знаходяться під її суверенітетом. В той же час їх режим відрізняється від режиму внутрішніх вод оскільки на користь міжнародної співпраці і торговельного мореплавання держави добровільно обмежують свій суверенітет, визнаючи права мирного проходу іноземних судів через територіальні води. Другим елементом водної території держави є внутрішні води, на які повністю поширюється суверенітет держави.
Підсумовуючи, зазначимо наступне, чинне законодавство України не містить визначення поняття «правовий режим морських портів». Також це поняття не закріплено і у міжнародно-правових актах. Крім того, в законодавстві України містяться дещо відмінні визначення порту, що призводить до важкості у визначенні його правого статусу. Також, у зв’язку з різним режимом територіальних і внутрішніх вод дуже важливо чітко визначити їх межі. Особливий інтерес викликає розмежування територіальних вод і вод морських портів, оскільки, сучасні портові споруди тягнуться на великі відстані від берега.
Таким чином, мабуть, прийшов час розібратися з питаннями статусу морського порту і режимом вод морського порту, а також на законодавчому рівні визначити та нормативно закріпити питання пов’язані з правовим режимом морських портів. На наш погляд, без цього реформування портового господарства буде ускладнено. Можливо, цьому посприяє ухвалення спеціального Закону «Про морські порти України», проект якого вже підготовлений Комітетом з питань транспорту і зв’язку Верховної Ради до другого читання.

Література:
1. Авраменко И.М. Международное морское право: Учебное пособие – Ростов-на-Дону: «Феникс» - 2001 – с.448;
2. Анцелевич Г.Л. Международное морское право – Учебное пособие – К.:Издательский дом «Слово» - 2003 – с.560;
3. Ницевич А., Лебедев В. Правовой статус морского порта // Порты Украины – 2009 - №2 – с.44 - 45;
4. Родионов, О. С. Правовые режимы как важнейший элемент юридической политики / О. С. Родионов // Правоведение -1997 - № 4 - с. 157 - 158.

e-mail: dashe-dasha@yandex.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ
23.03.2010 11:18
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
19.03.2010 12:12
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА В КОНСТИТУЦИЯХ УКРАИНЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11.03.2010 11:02
SOME QUERIES ON UKRAINIAN-SWEDISH LEGAL RELATIONS BACKGROUND
10.04.2010 19:06
ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
09.04.2010 17:49
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ
09.04.2010 17:23
ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
08.04.2010 20:53
ЩОДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА КОНСТИТУЦІЇ
07.04.2010 21:00
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше