:: LEX :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
 
23.02.2007 08:39
Автор: Антонюк Ульяна Василівна, аспірантка кафедри трудового, екологічного і аграрного права Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника
[Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]
Важливу роль у механізмі забезпечення екологічної безпеки в процесі діяльності залізничного транспорту повинна відігравати функція прокурорського нагляду. Першочергово це зумовлюється значним ростом екологічних правопорушень в Україні і необхідністю жорсткого реагування на них з боку органів прокуратури. Власне даний напрям природоохоронної діяльності органами прокуратури неодноразово був і залишається предметом дискусій ряду як науковців, так і практиків-прокурорів, зокрема А.П. Гетьмана, В.І.Андрейцева, А.П.Гетьмана, Ю.С.Шемшученка, М.В.Шульги, М.М.Руденка та інших. Однак, майже відсутні публікації де б комплексно досліджувались поняття і специфіка наглядової діяльності прокурорів за дотриманням природоохоронного законодавства при здійсненні експлуатації об’єктів залізничного транспорту. Тому мета даної наукової роботи полягає у спробі визначити сутність та основні напрямки прокурорського нагляду у досліджуваній сфері суспільної діяльності.
Правові аспекти здійснення прокурорського нагляду у сфері охорони довкілля закладені в Законах України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про прокуратуру”, і безперечно в Конституції України [1; 2; 3]. Закріплені у зазначених вище нормативно-правових актах базові положення, спрямовані на врегулювання екологічних відносин природоохоронного напрямку в цілому. При цьому в чинному законодавстві України поки що немає правових норм, які б стосувалися безпосередньо здійснення функції прокурорського нагляду за дотриманням вимог екологічної безпеки в процесі експлуатації об’єктів залізничного транспорту. Тому при характеристиці даних питань слід використовувати наявні в законодавстві норми загального характеру.
У відповідності до ст.37 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” можна виділити такі основні напрямки прокурорського нагляду у досліджуваній сфері:
- звернення до судів або господарських судів з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті порушення природоохоронного законодавства;
- звернення до судів з позовами про припинення екологічно небезпечної діяльності (даний напрям іменують в юридичній літературі як превентивний екологічний позов прокурора [4, с.48]);
- представництво екологічних інтересів громадян і держави, у випадках визначених законодавством, у суді;
- створення в межах органів прокуратури спеціалізованих екологічних підрозділів тощо.
Дані напрямки прокурорського нагляду однаковою мірою застосовуються щодо всіх видів господарської діяльності, в тому числі і у галузі залізничного транспорту. Але для того, щоб органи прокуратури могли ефективно здійснювати перелічені вище повноваження вони повинні володіти повною і достовірною інформацією про факти екологічних правопорушень. Тому збір та обробка екологічної інформації – передумова для реалізації закріплених в Законі напрямків прокурорського нагляду, це своєрідна забезпечувальна форма прокурорського нагляду. Адже аналіз отриманої інформації допоможе прокуророві визначити динаміку і тенденцію екологічних правопорушень, їх регіональну чи локальну (на рівні підприємства) поширеність. На жаль, механізм збору та опрацювання такої інформації в Україні недостатньо розвинутий та дієвий, і це при тому, що існує понад 20 форм статистичної звітності, які відбивають стан додержання екологічної законності в окремих галузях господарства та можуть ефективно використовуватись органами прокуратури [5, с.67].
Природа наглядових повноважень органів прокуратури носить каральний характер і застосовується, як правило, на стадії коли екологічне правопорушення відбулося. Звичайно ж каральна функція органів прокуратури має важливе значення у механізмі забезпечення екологічної безпеки, але пріоритетним при цьому є не стільки виявлення правопорушень у даній сфері, а запобігання і попередження їх виникненню, тобто недопущення настання шкідливих наслідків у процесі здійснення екологічно небезпечної діяльності. І тут вагому роль відіграє саме участь прокурора у припиненні господарської діяльності, обмеженні чи зупиненні діяльності об’єктів (в тому числі рухомого складу залізничного транспорту) у разі порушенні ними законодавства про охорону довкілля. Мається на увазі, що нагляду органів прокуратури підлягають порушення природоохоронного законодавства з приводу наднормативних викидів і скидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, безповоротного використання водних ресурсів, шумового і вібраційного забруднення.
Отож, функція прокурорського нагляду займає особливе місце у механізмі забезпечення екологічної безпеки в процесі діяльності залізничного транспорту, тому що через представництво прокуратурою екологічних інтересів громадян, з останні можуть реалізувати своє конституційне право на безпечне і здорове довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Але у чинному законодавстві України на жаль поки що відсутні спеціальні норми, які б стосувалися здійснення даної функції. Зрештою це і є однією з причин, які в кінцевому випадку призводять до екологічних правопорушень у сфері залізничного транспорту і ускладнюють роботу органів прокуратури щодо їх виявлення, усунення і недопущення в майбутньому.

Література
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (далі ВВР). – 1996.- № 30.- Ст.141.
2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41. – Ст.546.
3. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 53. – Ст.793.
4. Бабенко В. Перспективи розвитку права прокурора на превентивний екологічний позов // Юридична Україна. – 2004. - № 1. – С.48-53.
5. Копетюк М. Деякі правові та організаційні аспекти прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства і розслідуванням злочинів проти довкілля // Юридична Україна. – 2004. - № 6. – С.66-70.
6. Руденко М. Щодо усунення підміни прокуратурою інститутів контролю і нагляду в сфері управління // Право України. – 1996. -№ 9. – С.58-62.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
27.02.2007 17:46
МІСЦЕВА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯК ОРГАН ЗАГАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ
21.02.2007 15:48
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНИХ ВІДНОСИН
19.02.2007 22:49
СЕРТИФІКАЦІЯ В ГАЛУЗІ АВІАЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
09.02.2007 19:51
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше