:: LEX :: СУТНІСТЬ СЛІДЧИХ ДІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 27


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СУТНІСТЬ СЛІДЧИХ ДІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ
 
10.04.2010 19:03
Автор: Гордєєва Ольга Володимирівна, студентка магістратури юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Основним змістом процесуальної діяльності є встановлення об’єктивної істини, а основним засобом отримання і перевірки доказів є слідчі дії.
На даному етапі розвитку правової науки в Україні, актуальною є проблема визначення змісту поняття „слідча дія” як такого, з’ясування сутності всіх її різновидів як з точки зору наукового обґрунтування, так і з метою подолання прогалин у законодавстві та задоволення потреб слідчої практики. Варто зазначити, що особливу актуальність дана проблема набула на сьогоднішньому етапі кримінально-процесуальної законотворчості, оскільки наша держава знаходиться на межі вирішення важливого завдання – прийняття нового КПК України.
Тривалий час наука кримінального процесу та криміналістика потребують однозначного наукового і законодавчого визначення поняття „слідча дія”[4,121]. На це були спрямовані зусилля багатьох провідних теоретиків, існує напрацьований значний дослідницький матеріал, але питання залишається відкритим і актуальним. Неабияку увагу розв’язанню даної проблеми приділяють В. Т. Нор, В. П. Шибіко, Ю. Грошевий, В. Кузмічов проте комплексного дослідження інституту слідчих дій у всіх його проявах проведено не було і дане питання залишається відкритим.
Слідчі дії, на мою думку, можна визначити так - це процесуальні дії, здійснювані для одержання доказової інформації, збирання, дослідження та перевірки доказів. Вони мають пізнавальний характер та процесуально-правову природу. Пізнавальний характер слідчих дій представлений такими прийомами як спостереження, допит, опис. А процесуально-правова природа слідчих дій полягає в детальній регламентації правил і умов їх проведення, які встановлені кримінально-процесуальним законодавством.
Слідча дія як самостійний елемент кримінально-процесуальної діяльності має власну структуру, що складається з трьох основних елементів: процесуальних, тактичних та етичних. Лише у їх сукупності, взаємозв’язку та взаємозалежності повністю функціонує слідча дія [ 3, 85].
Процесуальна характеристика слідчої дії складає її правову основу, забезпечує законність провадження останньої, процесуальний порядок її здійснення та фіксації отриманих результатів. Закріплення і регламентація слідчої дії в КПК України – обов’язкова умова її проведення.
Тактичний елемент слідчої дії забезпечує можливість отримання об’єктивної, повної і достовірної доказової інформації, діючи при цьому в межах, визначених кримінально-процесуальним законом. Тактична характеристика є досить непростою, оскільки складається з тактичних прийомів, рекомендацій, що ґрунтується не лише на нормах кримінально-процесуального законодавства, а й широко використовуються дані психології, логіки, фізіології та інших наук, досягнення яких дозволяють виробити тактику проведення слідчих дій. Особливістю тактичних прийомів є те, що вони залежать від конкретної ситуації, особливостей кримінальної справи і за своєю сутністю тактика конкретна та індивідуальна у кожному випадку.
Етична або моральна характеристика слідчої дії визначається з точки зору дотримання прав і свобод громадян, поваги до їх гідності. Етичне регулювання вказаних дій пов’язане з процесуальною регламентацією, оскільки норми КПК відображають також моральну сторону провадження слідчих дій.
Також не менш важливим елементом у здійсненні процесу розслідування виступають організаційні дії слідчого. Даний аспект діяльності слідчого знаходить вираження у різноманітних формах: 1) це – організаційні дії слідчого, які забезпечують ефективність процесу розслідування загалом; 2) організаційні заходи, які забезпечують ефективність вирішення одного чи декількох завдань розслідування; 3) організаційні дії, які забезпечують ефективність окремих дій слідчого, тобто дії з організації окремої слідчої дії.
Враховуючи вимоги законодавства та наукові дослідження у даному напрямі, є потреба виділити наступні відмінні ознаки слідчих дій від інших дій процесуального і не процесуального характеру, які здійснюються в процесі розслідування злочину: передбачені кримінально-процесуальним законодавством; безпосереднім призначенням є направлення на збирання, перевірку та оцінку доказів; крім винятків, зазначених у КПК України, можуть бути застосовані після порушення кримінальної справи; підлягають єдиним правилам та вимогам до фіксації ходу слідчої дії та закріплення отриманих результатів; дозволяють об’єктивно фіксувати хід проведеної дії та її результати.
Отже, слідчі дії — це передбачена кримінально-процесуальним законом сукупність операцій, що забезпечується державним примусом і прийомами, які здійснюються при розслідуванні злочинів для виявлення, фіксування і перевірок фактичних даних, що мають значення доказів по кримінальній справі [2,562].

Література:
1. Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. станом на 1 лютого 2010 р.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.rada.kyiv.ua.
2. Кримінальний процес України: Підручник / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
3. Лоза Ю. Слідчі дії: поняття, сутність , ознаки, види./ Ю. Лоза // Право України. - 2003. -№ 9. - С. 85-89.
4. Нор В. Т., Михеєнко М. М., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: Підруч. для юрид. вузів. – К., 1992. – 489с.

e-mail: Gordeevaolya@i.ua
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АРХЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ
30.03.2010 20:59
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ФОРМ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 295 КК УКРАЇНИ
30.03.2010 08:27
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ УБИВСТВ
20.04.2010 21:05
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗКРИТТЯ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
20.04.2010 21:04
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
20.04.2010 21:02
НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ ОБВИНУВАЧЕНОГО (ПІДОЗРЮВАНОГО) У ВЧИНЕННІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
20.04.2010 20:59
РОЛЬ ОВС У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ НА КУРОРТАХ ПІВДЕННО-СХІДНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АР КРИМ
20.03.2010 10:48
КРИМІНАЛІСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕОРІЯ МОДЕЛЮВАННЯ
19.04.2010 21:29
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
19.04.2010 21:27
ПІДГОТОВКА ДЛЯ ДАКТИЛОСКОПІЮВАННЯ ШКІРНИХ ПОКРИВІВ РУК ТРУПІВ, ЩО ЗАЗНАЛИ ДІЇ ТРУПНОГО ГНИТТЯ
19.04.2010 21:24
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше