:: LEX :: РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 
03.10.2010 16:49
Автор: Беляєва Марина Валеріївна, старший викладач кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
В сучасних політико-правових умовах особливої уваги набуває визначення основних напрямів і видів діяльності Української держави, в яких конкретизується сутність та призначення держави. В юридичній науці це питання розкривається за допомогою теорії функцій держави. Основними об’єктними функціями Української держави є політична, економічна, соціальна, культурна. Конституційна реформа, а також обумовлені нею подальші зміни в конституційному законодавстві на перший план серед об’єктних функцій виводять політичну. Питання щодо визначення змісту, сутності та механізму реалізації політичної функції Української держави є практично не досліджуваним в теорії держави і права, в науці конституційного права.
Реалізація політичної функції держави має дві сторони – внутрішню і зовнішню. Внутрішній аспект пов’язаний із здійсненням державної діяльності в середині країни – забезпечення стабільності конституційного ладу, створення умов для повноцінного розвитку та функціонування політичної системи суспільства, забезпечення здійснення народовладдя тощо. Зовнішній, насамперед, спрямований на створення авторитетного іміджу країни на міжнародній арені, зростання рейтингу країни у відносинах із світовим співтовариством.
Проте, всебічне та повне уявлення про політичну функцію Української держави неможливе без розгляду її реалізації. Зрозуміло, що Українська держава реалізує цю функцію завдяки певному механізму.
Механізм реалізації політичної функції за своєю суттю є явищем складним, що має власну структуру. В правовій доктрині простежується тенденція до більш поширеного використання науковцями правової конструкції „механізм реалізації”. Традиційно, в механізмі реалізації розрізняють дві складові – нормативно-правовий механізм та організаційний (або інституціональний, якщо розглядати суб’єктний склад реалізації в широкому розумінні). Предметом розгляду в цій роботі є саме організаційна складова механізму реалізації політичної функції Української держави.
Організаційна основа механізму реалізації політичної функції є похідною і переважно суб’єктивною щодо функцій держави. Організаційна база механізму реалізації політичної функції Української держави утворюється шляхом створення суб’єктів реалізації функцій держави – державних органів, державних підприємств, установ, організацій. Органи державної влади є головними елементами механізму реалізації політичної функції Української держави, але далеко не єдиними. Вважаємо, що до організаційного механізму реалізації політичної функції слід віднести і органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування не відносяться до органів державної влади, вони є носіями муніципальної влади. Адже як свідчать сучасні розробки в сфері конституційного права, місцевого самоврядування, публічна влада складається із державної та муніципальної влади. Такий поділ має і конституційне закріплення в першому розділі Основного Закону держави.
Потрібно зазначити, що політична функція держави реалізується в процесі діяльності як органів державної влади і місцевого самоврядування, так і недержавних інституцій.
На наш погляд, інституціональний механізм реалізації політичної функції держави можна визначити як сукупність або систему інститутів публічної влади (органів державної влади та місцевого самоврядування) та інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на реалізацію політичної функції Української держави.
Зрозуміло, що головним елементом інституціонального механізму реалізації політичної функції держави є органи державної влади та місцевого самоврядування, оскільки саме вони наділені владними повноваженнями та реалізують публічну владу від імені єдиного джерела влади в Україні – народу. Тому, з метою більш ефективної реалізації саме цього напряму діяльності Української держави необхідним є подальше вдосконалення чинного конституційного законодавства, зокрема в частині підготовки та прийнятті законів про Президента України, Верховну Раду України, подальшого вдосконалення конституційно-правових основ діяльності Кабінету Міністрів України, внесенням змін щодо розширення компетенції органів місцевого самоврядування тощо.

e-mail: belyaeva.marina@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
31.07.2010 10:34
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
03.10.2010 16:52
СУБ’ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
03.10.2010 15:46
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше