:: LEX :: ПІДГОТОВКА ДО ОПЕРАТИВНОГО ОПИТУВАННЯ ПРИ РОЗКРИТТІ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 10


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПІДГОТОВКА ДО ОПЕРАТИВНОГО ОПИТУВАННЯ ПРИ РОЗКРИТТІ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
 
06.10.2010 20:41
Автор: Синявський Сергій Михайлович, здобувач кафедри організації оперативно-розшукової діяльності Київського національного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
При розкритті серійних сексуальних убивств до предмету оперативного опитування повинні бути включені всі обставин, які встановлюють фактичну картину події (час, місце, спосіб і інші обставини злочину), по кожному епізоду серії повинні з’ясовуватися всі обставини вчинення злочинного діяння. Підготовка до оперативного опитування повинна містити у собі кілька стадій.
На першій стадії вивчаються матеріали оперативної справи та дослідчої перевірки. Одним з основних завдань оперативного працівника при підготовці до оперативного опитування з метою виявлення особи, винної у вчиненні серії сексуальних убивств є створення інформаційної бази. Знайомлячись із матеріалами оперативної справи та дослідчої перевірки, оперативний працівник повинен насамперед визначити з яких питань варто опитувати запідозреного. З цією метою використовуються дані оперативно-розшукової роботи, матеріали дослідчої перевірки або кримінальної справи, якщо вона порушена. На даному етапі рекомендується заздалегідь зробити закладки на потрібних сторінках справи, виписати необхідні фактичні дані, підготувати відповідні схеми, фотографії, речові докази й вибудувати їх у певній послідовності.
На другій стадії досліджуються дані про особу опитуваного. Оперативно-розшуковий аспект вивчення особи опитуваного припускає одержання інформації, яка може бути використана для вибору найбільш ефективних прийомів ведення опитування й способів впливу на опитуваного, з метою одержання від нього повних і об’єктивних показань. Знання поглядів, інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій, психологічних можливостей у практичних ситуаціях, характерологічних, вольових і емоційних особливостей і властивостей особи дозволяє дати оцінку його поведінці. Обсяг і засоби вивчення особи залежать від майбутнього процесуального положення опитуваного, мети опитування, обставин злочину, який розкривається, й реальних можливостей оперативного працівника. У кожному випадку потрібно знати біографічні дані опитуваного, мати відомості про його трудову діяльність, поведінку в громадських місцях і побуті, особистих якостях. Все це має тактичне значення і в остаточному підсумку визначає результати конкретного оперативного опитування.
На третій стадії підготовки до оперативного опитування здійснюється вибір часу, місця проведення й способу виклику особи. В процесі підготовки до оперативного опитування працівник карного розшуку вирішує й таке тактично важливе завдання, як час, місце його проведення, а також послідовність оперативного опитування різних осіб. При цьому він повинен враховувати психологію окремих осіб, їхню позицію щодо працівників міліції, взаємини з іншими особами, які причетні до справи. В окремих випадках доцільно планувати не тільки одержання показань, але й графічних зображень — схем, планів, креслень, малюнків (ці документи підписуються опитуваними й додаються до пояснення).
На четвертій стадії підготовки до оперативного опитування вирішується питання його тактичного забезпечення. На цій стадії: визначається коло доказів, які можуть бути використані у випадку відмови від опитування і дачі показань; прогнозування поведінки опитуваних і одержання інформації певного характеру; визначення можливості рефлексивного управляння опитуваними; розробка тактики оперативного опитування; планування тактичних прийомів; формулювання питань опитуваному (основних, уточнюючих, доповнюючих, нагадуючих, контрольних і викриваючих).
На п’ятій стадії складається план оперативного опитування. План може бути розгорнутим або коротким, письмовим чи зафіксованим тільки подумки. Але він повинен містити систему питань, обумовлену загальними завданнями розкриття серійних сексуальних убивств. Відзначимо питання найбільш істотні в правовому й психологічному відношеннях, які підлягають обов’язковому включенню до плану оперативного опитування, спрямованих на виявлення осіб, винних у вчиненні серії сексуальних убивств: а) обставини, умови вчинення кожного епізоду злочинного діяння; поведінка запідозреного; б) мотивація й особистісна детермінація діяння, умови, які сприяли його здійсненню; в) спосіб злочину; дії, які характеризують стійкі психологічні якості особи; г) спосіб приховання злочину; д) відношення запідозрених до результатів вчиненого діяння.
На шостій стадії підготовки до оперативного опитування продумується його технічне забезпечення: підготовка засобів звуко- і відеозапису, бланків пояснень. Під час оперативного опитування в поясненні інформація фіксується, по можливості, дослівно. В поясненні повинні бути відображені показання, дані на стадії вільної розповіді, і на запитувально-відповідальній стадії з точною фіксацією питань і відповідей. Не існує підготовки до опитування «взагалі» — підготовка здійснюється до опитування конкретних осіб. Тому оперативний працівник повинен володіти алгоритмом опитування по справах певних категорій, тому що він здійснює насамперед публічне, а не міжособистісне спілкування, виконує соціальну функцію й наділений для цього відповідними владними повноваженнями. Однак він повинен подбати про створення під час опитування таких умов, які б забезпечили бажання опитуваних осіб вступити в спілкування з оперативним працівником і виконати пропоновані ним завдання.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ГІПНОЗ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОВЕ-ДЕННІ ДОПИТІВ
31.07.2010 10:13
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕТРОСПЕКЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
06.10.2010 21:01
НЕДОЛІКИ ОГЛЯДУ МІСЦЬ ПОДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НАПАДІВ ВЧИНЕНИХ БАНДАМИ
06.10.2010 20:59
ПРИЙОМИ ПІДГОТОВКИ В СТРУКТУРІ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ БАНДИТИЗМУ
06.10.2010 20:58
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
06.10.2010 20:55
ПРИЙОМИ ПІДГОТОВКИ У СТРУКТУРІ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗАВОЛОДІНЬ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
06.10.2010 20:52
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННИХ ГРУП, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НЕЗАКОННІ ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
06.10.2010 20:50
МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ (ПРОФІЛЮВАННЯ) ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
06.10.2010 20:48
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
06.10.2010 20:46
ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ УБИВСТВ
06.10.2010 20:43
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше