:: LEX :: ПОСТАНОВА ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОСТАНОВА ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
 
28.11.2010 20:59
Автор: Процько Ганна Іванівна, ад’юнкт кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Зібравши достатньо доказів, які вказують на скоєння злочину конкретною особою, слідчий у відповідності до вимог, які містяться у статті 131 КПК України, виносить мотивовану постанову про притягнення даної особи як обвинуваченого.
Постанова про притягнення особи як обвинуваченого повинна бути мотивованою (ст. 131 КПК). Мотивування процесуального рішення є формою самоконтролю особи за правильністю свого рішення, надає впевненості цьому рішенню.
Деякі процесуалісти вважають, що мотивування рішення про притягнення особи як обвинуваченого повинно закріплятися в обов'язковому приведенню у відповідній постанові доказів, які підтверджують скоєння злочину даною особою. Відсутність в постанові посилання на такі докази, на їх думку, позбавляють постанови вмотивованості [1, с. 56].
Обвинуваченому надано багато можливостей для здійснення в ході розслідування свого права на захист. Він ознайомлюється із формулюванням обвинувачення, йому пояснюється суть останнього, крім цього він може активно брати участь в справі: заявляти клопотання, подавати докази, і т.д. (ст. 142 КПК).
Тому, на нашу думку, повідомлення особі, якими доказами володіє слідчий при притягненні його як обвинуваченого, коли розслідування ще не закінчено, може зашкодити процесу встановлення істини та звести нанівець зусилля слідчого. Знаючи результати розслідування до цього моменту, обвинувачений може прийняти заходи до нейтралізації доказів, а якщо в нього є співучасники, то попередити їх про хід і напрямок розслідування.
Розкриваючи зміст, повноту та обґрунтованість постанови про притягнення особи як обвинуваченого, доцільно зазначити, що у ст. 132 КПК України, зазначено обов’язкові елементи, які повинні бути визначені, а саме: хто склав постанову; місце і час її складання; назву справи; прізвище, ім’я, по батькові обвинуваченого, день, місяць та рік його народження; злочин, у вчиненні якого обвинувачується дана особа; дії, які ставляться обвинуваченому в вину; час та місце вчинення злочину; інші обставини вчинення злочину, наскільки вони відомі слідчому; стаття кримінального закону, якою передбачений цей злочин [2].
Мотив скоєного діяння також підлягає обов'язковому доказуванню (п.2 ст. 64 КПК України), так як без цього неможливо в повній мірі з’ясувати суб'єктивну сторону злочину.
Тому, на нашу думку, було б доцільно включити мотив і кваліфікуючі ознаки злочину в число обставин, які підлягають обов'язковому описанню в постанові про притягнення як обвинуваченого. Цю пропозицію ми обґрунтовуємо тим, що відповідно норма статті ст. 132 КПК України, яка визначає обов’язкові елементи постанови про притягнення як обвинуваченого, значною мірою підвищила б рівень процесуальних гарантій особи, що обвинувачується.
У відповідності до норм чинного КПК України постанова про притягнення як обвинуваченого складається з трьох частин: вступної, описової і резолютивної.
Постанову про притягнення як обвинуваченого складає слідчий. Як зазначено у ст. 130 КПК України, постанови слідчого і прокурора – це процесуальні документи, якими оформляються їх рішення під час розслідування справи.
У вступній частині постанови зазначаються посада, звання, прізвище та ініціали слідчого, який її виніс.
В описовій частині постанови про притягнення особи як обвинуваченого зазначається прізвище, ім’я, по батькові обвинуваченого, вказівка на злочин, у вчиненні якого обвинувачується особа, обставини його вчинення, наскільки вони відомі слідчому.
Доцільно було б, щоб в описовій частині постанови про притягнення як обвинуваченого, після викладення фактичних обставин кожного із злочинів, інкримінованих особі у вину, якщо їх декілька і вони кваліфіковані за різними статтями КК, містився висновок про те, по якій статті (частині, пункту статті) кваліфікується цей злочин [3].
Кваліфікація діяння в описовій частині постанови кожного із декількох діянь після його викладення буде допомагати конкретизації обвинувачення та полегшить обвинуваченому з’ясування того, по якій частині статті КК кваліфікується його діяння. Крім цього, додержання цього правила допоможе слідчому більш точно розібратися з кваліфікацією всіх діянь особи,  зменшить число випадків, коли слідчий через неуважність не кваліфікує ті чи інші дії (чи бездіяльність) обвинуваченого.
На нашу думку, варто погодитися із науковцями, які вважають, що викладення фактичних обставин злочину полягає в конкретному описі об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта, суб'єктивної сторони складу злочину. Ця обставина відіграє важливу роль у забезпеченні обвинувачення гарантій захисту від пред'явленого обвинувачення [4].
Соловйов А.Д., з думкою якого ми погоджуємось, звертав увагу на те, що недостатньо з’ясувати лише спосіб скоєння діяння, який утворює об'єктивну сторону складу злочину, а необхідно також встановити, які дії були скоєні суб'єктом при підготовці до злочину і після скоєння злочину для приховання його слідів [5, с.125].
У резолютивній частині міститься рішення слідчого про притягнення особи як обвинуваченого, зазначається його прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження. Ці відомості зазначаються  саме з метою недопущення помилки та виконання завдань кримінального судочинства.
Із врахуванням вимог ст. 65 КК України, у відповідності з яким суд при призначенні покарання повинен враховувати особу винуватого, на наш погляд, доцільно було б доповнити ст. 132 КПК положенням, яке визначало як обов’язковий елемент, що підлягає описанню це інші відомості про особу обвинуваченого.
Підсумовуючи викладене вище, потрібно зазначити, що розкриваючи зміст, повноту та обґрунтованість постанови про притягнення особи як обвинуваченого,  необхідно наголосити на такому важливому питанні як вдосконалення положень чинного кримінально-процесуального законодавства щодо процесу складання постанови, а також повноти та обґрунтованості змісту постанови. Саме ця проблема повинна бути висвітлена належним чином у новому КПК України, з метою гідного забезпечення захисту прав та законних інтересів особи, яка притягується  як обвинувачений.

Література:
1.    Соловьев А. Б. Привлечение в качестве обвиняемого / Соловьев А. Б. – К. : Изд-во МВД, 1989.–  146 с.
2.    Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року: Офіц. Видання. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2006. – 280 с.
3.    Савицкий В. М. Гарантии прав на обжалование постановлений следователя / В. М. Савицкий // Советская юстиция.– 1990.– № 24.– С. 20-21.
4.    Бірюченський О. Проблеми забезпечення прав особи на захист у кримінальному судочинстві / О. Бірюченський // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 6. – С. 50-55.
5.    Соловьев А.Б. Всесторонность полнота и объективность предварительного расследования / Соловьев А. Б. – К. : Из-во МВД, 1989.– 140с.

e-mail: hanna83@mail.ru

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБАЦІЯ В УКРАЇНІ
17.11.2010 21:41
ДО ПИТАННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
17.11.2010 21:34
СПОСІБ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ
13.12.2010 23:56
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ ВІД ПІДРОБКИ
13.12.2010 21:16
ГРУПОВА ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
13.12.2010 21:13
ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
13.12.2010 21:12
СЛІДОВА КАРТИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСЛИВИХ ВБИВСТВ
13.12.2010 20:59
ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ УБИВСТВ
13.12.2010 20:56
ВИСУВАННЯ ВЕРСІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ
13.12.2010 20:54
ПІДГОТОВКА ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ
13.12.2010 20:52
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше