:: LEX :: ПІДГОТОВКА ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 29)

Термін подання матеріалів

10 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПІДГОТОВКА ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ
 
13.12.2010 20:52
Автор: Воробйов Руслан Анатолійович, здобувач кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Серед засобів одержання інформації про злочин, допит займає особливе місце. Це обумовлено тим, що допит найпоширеніша слідча дія, без проведення якої не обходиться розслідування жодного кримінальної справи. Допит, таке джерело інформації, яке дозволяє слідчому й суду найбільше повно уявити подію вбивства, включаючи й такі важко встановлювані елементи, як мотив, мета й причини цього злочину. Допит є складним з погляду його проведення, вимагає високої загальної й професійної культури, глибокого знання людей, їх психології, майстерного володіння тактичними прийомами. Підготовка допиту містить у собі кілька стадій.
Перша стадія — вивчення матеріалів кримінальної справи. Основним завданням при підготовці допиту під час розслідування вбивства є встановлення механізму злочину. Вивчаючи матеріалами справи, слідчий повинен визначити кого й з яких питань слід допитувати. З цією метою використовуються результати раніше проведених слідчих дій й відомості оперативних підрозділів. Доцільно заздалегідь зробити закладки на потрібних сторінках справи, виписати фактичні дані, підготувати схеми, фотографії, речові докази й вибудувати їх у певній послідовності.
Друга стадія — ознайомлення з відомостями про особу допитуваного. Що припускає одержання інформації, яка може бути використана для вибору найбільш ефективних тактичних прийомів і способів впливу на допитуваного з метою одержання більш повних і об’єктивних показань. Володіння інформацією про погляди, інтереси, потреби, ціннісні орієнтації, психологічні можливості допитуваного дозволяє оцінювати його поведінку під час слідчої дії. Доцільно якомога більше знати біографічних відомостей допитуваного, відомостей про його трудову діяльність, поведінку в побуту, особисті якості, що безумовно позитивно вплине на результати допиту.
Третя стадія — вибір часу, місця проведення й способу виклику на допит. Повинна враховуватися психологія окремих осіб, їх ставлення до правоохоронних органів, груповий статус, динаміка групових стосунків, взаємини з іншими особами у справі.
Четверта стадія — тактичне забезпечення допиту. Доцільно визначити коло доказів, які можуть бути використані при відмові від дачі показань. Спрогнозувати поведінку допитуваного на допиті, можливість одержання інформації певного характеру, можливість рефлексивного управління допитуваним. Розробити тактику допиту : обрати основний напрям поведінки, спланувати тактичні прийоми, сформулювати питання допитуваному, при потребі спланувати одержання графічних зображень (схем, планів, креслень, малюнків).
П’ята стадія — складання плану допиту. План може бути розгорнутим або коротким, краще письмовим. У ньому міститься система питань, обумовлена завданнями розслідування вбивства.
Шоста стадія — технічне забезпечення допиту. Включає підготовку засобів звуко- і відеозапису, бланків і протоколів слідчої дії. Чинне законодавство вимагає фіксації в протоколі допиту всіх отриманих показань, по можливості дослівно.
Підготовки до „допиту взагалі” не існує, завжди підготовка здійснюється до допиту конкретних осіб. Слідчий повинен володіти навиками допиту як різних за психологічними даними осіб, так і при розслідуванні вбивств різних видів (вчинених на замовлення, в процесі протистояння злочинних угруповань, корисливих та ін.). При цьому слідчий повинен прагнути до створення на допиті таких умов, які б забезпечили бажання допитуваних осіб вступити з ним у спілкування, з метою виконання поставлених перед слідством завдань.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОСТАНОВА ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
28.11.2010 20:59
ПРОБАЦІЯ В УКРАЇНІ
17.11.2010 21:41
ДО ПИТАННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
17.11.2010 21:34
СПОСІБ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ
13.12.2010 23:56
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ ВІД ПІДРОБКИ
13.12.2010 21:16
ГРУПОВА ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
13.12.2010 21:13
ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
13.12.2010 21:12
СЛІДОВА КАРТИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСЛИВИХ ВБИВСТВ
13.12.2010 20:59
ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ УБИВСТВ
13.12.2010 20:56
ВИСУВАННЯ ВЕРСІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ
13.12.2010 20:54
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше