:: LEX :: Конференции 2017 :: Научный потенциал и перспективы развития юридической науки (03.03.17)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 27)

Срок представления материалов

17 ноября 2020

До начала конференции осталось дней 17


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Научный потенциал и перспективы развития юридической науки (03.03.17)

Отображено [1-20] з 38 Страницы: 1 2 
 
АВТОРИТАРНИЙ РЕЖИМ ВЛАДИ, ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Аразов Вадим Фікратович, Університет митної справи та фінансів
08.03.2017 15:13
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕННИХ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Бєляй Владислав Олегович, студент 5 курсу, 22 групи Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого м. Харків
28.02.2017 13:10
 
 
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Боднарчук Михайло Максимович, кандидат юридичних наук, адвокат (м. Івано-Франківськ)
04.03.2017 09:28
 
 
ЗНАЧЕННЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ ДЕФІНІЦІЙ «НОРМА ПРАВА» ДЛЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Болокан Інна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету
04.02.2017 14:21
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
[Секция 9. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Бургай Катерина Романівна, студентка юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
22.02.2017 10:28
 
 
ДЕРЖАВНІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ УРЯДУ ПОЛЬЩІ ПРО ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1921 РІК)
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Верьовкін Віктор Васильович, кандидат історичних наук, Рівненський державний базовий медичний коледж
24.02.2017 14:03
 
 
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТРАФУ ЯК ВИДУ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Вишневська Інна Анатоліївна, студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
27.02.2017 11:46
 
 
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ТЕРМІНУ «ІНТИМНА ПОСЛУГА»
[Секция 8. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Габрелян Андрій Юрійович, партнер «Юридичної компанії «Кашкін і Партнери»
28.02.2017 13:23
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
[Секция 9. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Грабов-Колесник Арсен Арнольдович, магістр, Університет «КРОК»
07.03.2017 08:38
 
 
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Даниленко Анатолій Васильович, здобувач кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ
28.02.2017 13:45
 
 
 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Драгомарецька Олександра Сергіївна, студентка Вінницького відділення Ірпінського державного коледжу економіки і права
28.02.2017 13:34
 
 
СУТНІСТЬ ПОБУДОВИ ВЕРСІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Заверховський Олег Васильович, начальник відділу ДФС України
27.02.2017 12:19
 
 
ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Зіньова Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри права Київського кооперативного інституту бізнесу і права
02.03.2017 11:42
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ ЯК НАУКИ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Іванова Людмила Володимирівна, студентка Вінницького відділення Ірпінського державного коледжу економіки і права
28.02.2017 16:24
 
 
РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗАХИСТІ ПРАВ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Ількова Дар’я Олександрівна, студент Кам’янець-Подільського відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права
22.02.2017 10:45
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ЯК НАУКИ
[Секция 9. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Казмірчук Яна Михайлівна, студентка Вінницького відділення Ірпінського державного коледжу економіки і права
02.03.2017 11:09
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ ЯК НАУКИ
[Секция 7. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Калайда Наталія Олегівна, студентка Вінницького відділення Ірпінського державного коледжу економіки і права
01.03.2017 14:10
 
 
БУДІВЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Лєонова Дар’я Олександрівна, Сєвєродонецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
02.03.2017 14:00
 
 
КОНСТИТУТИВНА ТЕОРІЯ ВИЗНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Мартинюк Лілія Павлівна, студентка 3 курсу економіко-правового факультету Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність «Правознавство»
03.03.2017 10:06
 
 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
[Секция 5. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Онопрієнко Станіслав Григорович, аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом
23.02.2017 14:31
 
Отображено [1-20] з 38 Страницы: 1 2 


© 2006-2020 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше