:: LEX :: Конференции 2017 :: Проблемы развития гражданского общества (18.10.2017)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 30)

Срок представления материалов

11 марта 2021

До начала конференции осталось дней 13


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Проблемы развития гражданского общества (18.10.2017)

Отображено [1-16] з 16 Страницы: 1 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Андрушко Юлія Анатоліівна, студентка 4 курсу юридичного факультету Хмельницького університету управління та права
19.10.2017 18:35
 
 
ΟРГАНІЗАЦІЙНΟ-ПРАВΟВІ ЗАСАДИ ПΟЛІТИКИ ІНФΟРМАЦІЙНΟЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Дοлгοрученкο К. Ο., старший викладач кафедри теοрії та істοрії держави і права Дніпрοпетрοвського державного університету внутрішніх справ; Михайличенкο Н.Г., курсант 2-курсу факультету підгοтοвки фахівців для οрганів дοсудοвοгο рοзслідування Дніпрοпетрοвський державний університет внутрішніх справ
17.10.2017 21:28
 
 
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
17.10.2017 21:21
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ВЕРСІЙ СЛІДЧИМ ПІДРОЗДІЛУ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ, ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Жуков Андрій Андрійович, перший заступник начальника Державної податкової інспекції, що координує роботу підрозділів податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві
29.10.2017 17:57
 
 
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ФОРМ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
[Секция 9. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Карпенко Аліна Анатоліївна, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
26.09.2017 22:25
 
 
ВИКОНАННЯ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ ПРО АРЕШТ МАЙНА
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Карпов Никифор Семенович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
29.10.2017 17:47
 
 
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
[Секция 8. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Лакуста Денис Іванович, студент 2-го курсу магістратури, Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України
19.10.2017 18:05
 
 
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Оперук Віталій Ігорович, кандидат юридичних наук, Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ
18.10.2017 16:05
 
 
 
ТАЄМНИЦІ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД
[Секция 11. Право интелектуальной собственности и его защита. Информационное право]
Автор: Плоткіна Юлія Євгенівна, студентка 2-го курсу магістратури, Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України
21.10.2017 11:36
 
 
АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Подковенко Тетяна Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету
21.10.2017 19:13
 
 
ЕВОЛЮЦІЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Полякова Юліанна Олександрівна, здобувач кафедри державного будівництва Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого
18.10.2017 16:14
 
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ У ПРОВАДЖЕННІ ПРО ЗЛОЧИН, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТ. 209 КК УКРАЇНИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Слободянюк Павло Леонідович, суддя Шевченківського районного суду м. Києва
29.10.2017 17:52
 
 
ЗАХИСТ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Співак Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри господарського та адміністративного права факультету соціологі і права Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
17.10.2017 21:14
 
 
УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ: ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Станько Ірина Ярославівна, здобувач Національної академії внутрішніх справ
30.10.2017 21:29
 
 
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВОЛИНСЬКИХ ПОДІЙ 1943 РОКУ: ВІЗІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
20.10.2017 19:21
 
 
СУД ПРИСЯЖНИХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Фігун Наталія Ігорівна, студентка ІV курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
29.10.2017 18:02
 
Отображено [1-16] з 16 Страницы: 1 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше