:: LEX :: Конференции 2018 :: Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 6) -17.10.2018-
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 21


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 6) -17.10.2018-

Отображено [1-20] з 36 Страницы: 1 2 
 
STANDARDY KOORDYNACJI PRAWODAWSTWA W SPRAWIE PROCESORA URZĘDU REPUBLIKI BIAŁORUSI
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Aleksiej Anatoliewicz Maksurow, Kandydat nauk prawnych, Nauczyciel z Kijowskiego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki
03.10.2018 21:13
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Абражевич Дар’я Артемівна, студентка Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету
08.10.2018 10:21
 
 
ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЗАСОБАМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ: ОСОБЛИВОСТІ ДОСВІДУ УГОРЩИНИ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Бадида Андріанна Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"; Туряниця Вікторія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
17.10.2018 20:10
 
 
РОЛЬ МІКУЛАША ОЛАГА У ПОШИРЕННІ КОНТРРЕФОРМАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ СЛОВАЧЧИНИ
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Борис Іван Іванович, аспірант, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
17.10.2018 19:16
 
 
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Вороніна Аліна Олександрівна, студентка 3 курсу юридичного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України
15.10.2018 19:26
 
 
УСКЛАДНЕННЯ ПРАВОВІДНОШЕНЬ ПОДРУЖЖЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ШЛЮБІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гордєєва Ольга Іллівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж
03.10.2018 21:19
 
 
ДЕЯКІ РОЗДУМИ ЩОДО ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гулик Андрій Григорович, кандидат юридичних наук, Львівський окружний адміністративний суд
03.10.2018 21:26
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА ЧИННИМ КПК УКРАЇНИ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Діденко Діана Шахваладівна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет
17.10.2018 18:51
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ РИТОРИКИ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Железняк Анна Володимирівна, студентка IІІ курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
17.10.2018 18:57
 
 
УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Ковальова Олександра Олександрівна, студентка 2 курсу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
17.10.2018 20:28
 
 
 
ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Колієнко Анжеліка Анатоліївна, студентка 3 курсу факультету філології та історії, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
12.10.2018 14:48
 
 
СУТНІСТЬ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДАЛЬШІ НАПРЯМИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Кравченко Аліна Романівна, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
24.10.2018 20:53
 
 
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Кравченко Яна Анатоліївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет
17.10.2018 19:08
 
 
ВНЕСОК ТЕОФІЛА ОКУНЕВСЬКОГО В РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Кузенко Марія, студентка I курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
17.10.2018 19:32
 
 
ПРИРОДНЕ ПРАВО, ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ПРАВОВОГО СУСПІЛЬСТВА
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Мамедов Вадим Зульфийович, інспектор – черговий чергової частини ізолятора тимчасового тримання №6, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області
17.10.2018 20:43
 
 
СУЧАСНІ РОСІЙСЬКІ ІСТОРИКИ ПРО РЕФОРМУ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Мамоян Сергій Чолоєвич, здобувач Запорізького національного університету
10.10.2018 08:51
 
 
КОНСТИТУЦІЙНО – ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Мерцалов Данило Юрійович, студент 2 курсу юридичного факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Чукаєва Вероніка Олександрівна, доцент кафедри «Теорія держави і права, конституційного права та державного управління» Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
18.10.2018 20:20
 
 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИНИ ЗА «РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ» ТА РИМСЬКИМ ПРАВОМ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Плюта Катерина Любомирівна, студентка ІІ курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
17.10.2018 19:29
 
 
ЩОДО ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Процепов Максим Петрович, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
24.10.2018 20:56
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ)
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Роговська Анастасія Ігорівна, студентка II курсу, юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
17.10.2018 19:26
 
Отображено [1-20] з 36 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше