:: LEX :: Конференции 2019 :: Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 18) (11.12.2019)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 30)

Срок представления материалов

11 марта 2021

До начала конференции осталось дней 6


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 18) (11.12.2019)

Отображено [1-20] з 40 Страницы: 1 2 
 
THE PROBLEM OF CRIMINAL LAWS ORGANIZATION OF OPERATIVE AND SEARCH MEASURES
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Hrynkiv Oleksandra, candidate of Juridical Science (PhD), State Border Guard Service of Ukraine
09.12.2019 18:15
 
 
COORDINATION LEGAL TECHNOLOGY AS THE BASIS OF NATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS OF MOLDOVA
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
29.11.2019 16:11
 
 
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Агапова Марія Олексіївна, ад’юнкт 4-го року навчання докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ
06.12.2019 09:50
 
 
ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА В РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Антошкіна Валерія Костянтинівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського університету менеджменту і бізнесу
10.12.2019 20:38
 
 
ШЛЮБ – ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Бондарчук Наталія Вікторівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
12.12.2019 17:24
 
 
РЕФОРМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО РІВНЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Бутирін Євген Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ
10.12.2019 21:12
 
 
ОСОБИСТІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА ПОДРУЖЖЯ ЗА ЛИТОВСЬКИМИ СТАТУТАМИ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Венгер Тетяна Сергіївна, студентка I курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
16.12.2019 19:17
 
 
ІНСТИТУТ ПОКАРАННЯ В КИЇВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Вівчар Христина Іванівна, студентка I курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
14.12.2019 10:31
 
 
ІСТОРІЯ УКРАЇНО-ІСПАНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Воєводіна Наталя Миколаївна, аспірант, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
11.12.2019 10:50
 
 
ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕЖИМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Воронко Ліліанна Михайлівна, студентка IV курсу Університету державної фіскальної служби України; Кухаревич Анна Володимирівна, студентка IV курсу Університету державної фіскальної служби України
21.11.2019 12:34
 
 
 
ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Горностай Ірина Володимирівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
12.12.2019 17:34
 
 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРЕД’ЯВЛЕННЯМ ПОЗОВУ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу
10.12.2019 20:34
 
 
ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ТА ЗАМІНА БОРЖНИКА У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гуральський Назар Романович, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
12.12.2019 17:30
 
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ПЕНСІЙ ПО ІНВАЛІДНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Дєордєв Микола Степанович, студент IV курсу бакалавр економіко-правового факультету, спеціальність «Право», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
07.12.2019 11:05
 
 
ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Євтушенко Ксенія Володимирівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України
12.12.2019 18:01
 
 
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЗОНИ ОКУПАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) (1941 – 1943 РР.)
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Іваненко Аліна Олексіївна, кандидат історичних наук, докторант, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
22.11.2019 11:14
 
 
ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ РЕПРЕСІЙ ТА ЗАСУДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Караулов Олександр Олексійович, аспірант кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
10.12.2019 20:22
 
 
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Католик Микола Сергійович, студент Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
11.12.2019 18:18
 
 
ЗМІНИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ПРЕСИ ТА ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ ЩОДО ВІЙСЬКОВОГО ПОЛОНУ (80-ТІ РОКИ)
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Левикін Володимир Валерійович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського Національної академії наук України
12.12.2019 18:07
 
 
КРОК ВПЕРЕД І ДВА НАЗАД НА ШЛЯХУ ДО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Майор Олександра Олексіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
30.11.2019 13:29
 
Отображено [1-20] з 40 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше