:: LEX :: Конференции 2020 :: Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 21) (09.04.2020)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 30)

Срок представления материалов

11 марта 2021

До начала конференции осталось дней 7


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 21) (09.04.2020)

Отображено [1-20] з 24 Страницы: 1 2 
 
TO A QUESTION ABOUT MORAL POSTULATES IN SEPARATE BRANCHES OF PROFESSIONAL ACTIVITY
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Horielova Veronika, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Department of State Law Disciplines, University of Economics and Law «KROK»
02.04.2020 16:52
 
 
COORDINATION OF LEGAL REGULATION OF LAND RELATIONS IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
21.03.2020 18:03
 
 
ДЖЕРЕЛА МІСЬКОГО ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Вовк Олександр Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка
24.03.2020 17:09
 
 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ, КУЛЬТУРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Гораль Віталій Миколайович, слухач 371 навчальної групи, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна
01.04.2020 12:11
 
 
ВИТОКИ ПРАВА У ВЧЕННІ АРИСТОТЕЛЯ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Гоцуляк Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, Донецький національний університет імені Василя Стуса
16.03.2020 11:52
 
 
НАРИСИ З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Григор’єва Вікторія Василівна, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін Донецький державний університет управління
09.04.2020 18:15
 
 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ І МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСИ В КІНЦІ XVІІІ СТОЛІТТЯ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Гришина Катерина Андріївна, асистент кафедри українознавства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна
28.03.2020 14:17
 
 
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ. ТЕОРЕТИЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу
08.04.2020 14:00
 
 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ ДАРУВАННЯ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гурзель Юлія Вікторівна, студентка ІI курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету; Труфанова Юлія Владиславівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Тернопільського національного економічного університету
09.04.2020 17:45
 
 
ВИНЕСЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАБОРОННОГО ПРИПИСУ КРИВДНИКУ В АСПЕКТІ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Гусєва Катерина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, Національна академія внутрішніх справ; Горбач-Кудря Іванна Анатоліївна, магістрант, Національна академія внутрішніх справ
09.04.2020 18:01
 
 
 
ВПЛИВ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Дихта Наталя Миколаївна, кандидат юридичних наук, Національний університет «Одеська юридична академія»
10.04.2020 13:09
 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВІТОВИХ СУДІВ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДАХ СУДОВИХ СПРАВ ДВОРЯН-ВИХІДЦІВ З КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ)
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Дудка Ярослав Віталійович, аспірант, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
07.04.2020 13:57
 
 
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЕМФІТЕВЗИСУ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Кобзар Вікторія Василівна, кандидат юридичних наук, викладач циклової комісії правових дисциплін, Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету
07.04.2020 18:20
 
 
ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЇ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Кравченко Костянтин Володимирович, аспірант кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
07.04.2020 13:44
 
 
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Кравчина Ірина Борисівна, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
10.04.2020 12:59
 
 
ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Мельник Вадим Іванович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, Сумського державного університету
10.04.2020 12:54
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Микитюк Василь Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; Микитюк Світлана Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
24.03.2020 17:01
 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Мошняга Любов Володимирівна, кандидат юридичних наук, Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ»МАУП»
06.04.2020 12:13
 
 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Перерва Анастасія Олександрівна, студентка юридичного факультету, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
23.03.2020 14:28
 
 
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІМІДЖЕВОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ЯПОНІЇ ПІСЛЯ РОЗПАДУ БІПОЛЯРНОЇ СИСТЕМИ
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Снігир Лариса Петрівна, кандидат економічних наук, Університет державної фіскальної служби України
01.04.2020 12:02
 
Отображено [1-20] з 24 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше