:: LEX :: Конференции 2020 :: Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 27) (17.11.2020)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 21


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 27) (17.11.2020)

Отображено [1-20] з 34 Страницы: 1 2 
 
ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Бінус Аліна Костянтинівна, студентка Інституту підготовки кадрів для органів Юстиції України, група 04-18-02, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків
04.11.2020 10:14
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Бондарчук Наталія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства, Поліського національного університету; Осадчук Сергій Васильович, здобувач ОС «Магістр» спеціальності «Право», Поліського національного університету
13.11.2020 11:01
 
 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Бондик Радіон Вадимович, студент 11 групи, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
10.11.2020 13:05
 
 
ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Братко Ірина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, Київський університет імені Бориса Грінченка; Кушевська Наталя Миколаївна, магістр міжнародного права, Київський університет імені Бориса Грінченка
16.11.2020 18:45
 
 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Бунт Роксолана, студентка I курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
18.11.2020 11:49
 
 
ДИНАМІКА СИСТЕМИ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧ. ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Буцький Павло Едуардович, здобувач кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького
16.11.2020 14:16
 
 
СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ. ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Гнатюк Віталій Віталійович, студент бакалаврату, Київського національного університету імені Тараса Шевченка
11.11.2020 14:29
 
 
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В УКРАЇНІ-РУСІ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Гніденко Анастасія, студентка I курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
18.11.2020 11:47
 
 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Гутник Євгенія Степанівна, студентка 3 курсу юридичного факультету, Запорізького національного університету
18.11.2020 11:16
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТИПОВИХ ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Дишлюк Анна Вікторівна, студентка ІІІ курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу
16.11.2020 18:25
 
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Захарчук Руслан Олександрович, здобувач ОС "Магістр" спеціальності "Право", Поліський національний університет
16.11.2020 14:33
 
 
ПЕРВИННИЙ ЗАХИСТ ТВОРІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Казміренко Діана Юріївна, студентка ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу
16.11.2020 18:30
 
 
ВИКОРИСТАННЯ УСНОІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ РЕПРЕСІЙ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1990-ТІ РР. ДО СЬОГОДЕННЯ)
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Караулов Олександр, аспірант кафедри історії України, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
17.11.2020 10:28
 
 
ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО ЮРИДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Кісенко Олеся Віталіївна, студентка 4 курсу, Університету митної справи та фінансів
16.11.2020 15:04
 
 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Коверко Юлія Андріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри права, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
16.11.2020 15:11
 
 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВОСУДНЕ РІШЕННЯ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Кузнецов Віталій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор спеціальної кафедри № 2 Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
10.11.2020 18:50
 
 
ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Лаврів Ілона Володимирівна студентка I курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
18.11.2020 11:41
 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИСЯЖНИХ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Лукава Вікторія, магістрантка юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
18.11.2020 11:35
 
 
СПОСОБИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ В ТОВ: НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Маслова Катерина Володимирівна, магістр, група П19-1м, Університет митної справи та фінансів
16.11.2020 18:49
 
 
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Пилявська Марія Ігорівна, студентка ІV курсу, Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу
16.11.2020 18:32
 
Отображено [1-20] з 34 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше