:: LEX :: Конференции 2007 :: Обеспечение реализации прав человека
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 23)

Срок представления материалов

11 июня 2020

До начала конференции осталось дней 11


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Обеспечение реализации прав человека

Отображено [1-20] з 39 Страницы: 1 2 
 
ЗАКРІПЛЕНІ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ТРУДОВІ ПРАВА ОСІБ ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ЗАКЛАДАХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Автухов Костянтин Анатолійович, студент Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
29.09.2007 18:56
 
 
РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ
[Конституционное право. Международное право]
Автор: Безпальчук Олександр Миколайович, курсант Національної академії Служби безпеки України
02.10.2007 08:23
 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Бредіхіна Вікторія Леонідівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
29.09.2007 09:10
 
 
ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОГРАМ У КОНТЕКСТІ ПРОГРАМНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Валевська Олеся Анатоліївна, викладач кафедри господарського та екологічного права Донецького юридичного інституту, Свистунова Олена Сергіївна, магістрант кафедри природоохоронної діяльності підприємств Донецького національного техн-ного університету
21.09.2007 18:52
 
 
ЄВРОАНТЛАНТИЧНЙ СТАНДАРТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА МІЛІЦІЄЮ (ПОЛІЦІЄЮ) ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Галунько Валентин Васильович, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Херсонського юридичного інституту, кандидат юридичних наук, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ
01.10.2007 14:03
 
 
ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
[Хозяйственное право. Хозяйственный процесс]
Автор: Гапало Світлана Юріївна, аспірантка кафедри правового регулювання економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
27.09.2007 15:45
 
 
СУБ’ЄКТИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕРСПЕКТИВИ НОТАРІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Гарбарчук Ірина Федорівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
01.10.2007 13:58
 
 
НЕУСТОЙКА ЯК ГАРАНТ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Голей Володимир Петрович, курсант Національної академії Служби безпеки України
01.10.2007 20:34
 
 
ПОРУШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Грабчинська Вікторія Юріївна, аспірантка кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії
29.09.2007 12:07
 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ‘ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Гридасов Юрій Володимирович, здобувач Національного податкового університету Державної податкової служби України
01.10.2007 14:06
 
 
 
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ І ВЕЛИКОЮ БРИТАНІЄЮ НА РУБЕЖІ ХХ І ХХІ СТОЛІТЬ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Грубінко Андрій Васильович, кандидат історичних наук, кафедра теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
01.10.2007 20:39
 
 
«САКСОНСЬКЕ ЗЕРЦАЛО» - НАЙВІДОМІШИЙ ПРАВОВИЙ ЗБІРНИК НІМЕЦЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Гуменюк Ганна Петрівна, аспірантка кафедри історії та теорії держави і права Львівського національного університету ім. І. Франка
29.09.2007 11:59
 
 
ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК В КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ АСПЕКТІ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
[Конституционное право. Международное право]
Автор: Денис Богдан Іванович, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, І ф.,5к.,11гр., Бордюгова Катерина Андріївна, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого
29.09.2007 18:51
 
 
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Дрішлюк Андрій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, суддя Малиновського районного суду м. Одеси
29.09.2007 10:51
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОДАННЯ ДОДАТКОВИХ ДОКАЗІВ ДО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ
[Хозяйственное право. Хозяйственный процесс]
Автор: Згама Антоніна Олександрівна, аспірантка кафедри правового регулювання економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
29.09.2007 09:05
 
 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: РЕАЛІЇ ДНЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Кіндзерський Володимир Іванович, юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету
06.10.2007 10:50
 
 
ДЕРЖАВНА ВЛАДА В УМОВАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Кравчук Валентина Миколаївна, викладач кафедри правового регулювання економіки та правознавства ТНЕУ, здобувач кафедри теорії та історії держави і права КНУ ім. Тараса Шевченка
30.09.2007 12:25
 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДІВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Кравчук Клавдія Георгіївна, викладач кафедри правового регулювання економіки та правознавства Тернопільського національного економічного університету
30.09.2007 12:36
 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ПРИТРИМАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В СФЕРІ ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Кужко Олександра Сергіївна, аспірантка кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії
29.09.2007 10:52
 
 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Кулініч Ольга Олексіївна, кандидат юридичних наук, кафедра цивільного права Одеської національної юридичної академії
29.09.2007 10:46
 
Отображено [1-20] з 39 Страницы: 1 2 


© 2006-2020 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше