:: LEX :: Конференции 2010 :: Верховенство права в процессе создания государства
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 22


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Верховенство права в процессе создания государства

Отображено [1-20] з 40 Страницы: 1 2 
 
СФЕРА ІСНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН
[Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Батрин Станіслав Віталійович, аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
03.10.2010 16:18
 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
[Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Беляєва Марина Валеріївна, старший викладач кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
03.10.2010 16:49
 
 
МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ (ПРОФІЛЮВАННЯ) ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Герасимов Роман Разяпович, ад’юнкт кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ
06.10.2010 20:48
 
 
ГІПНОЗ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОВЕ-ДЕННІ ДОПИТІВ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Головіна Валерія Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Економіко-правового інституту Київського національного лінгвістичного університету
31.07.2010 10:13
 
 
ПРОБЛЕМИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
[Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гончарук Валентина Василівна, кандидат юридичних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем заочного та дистанційного навчання навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ
31.07.2010 10:38
 
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
[Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Громенко Юлія Олександрівна, старший викладач кафедри господарського та екологічного права Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка
03.10.2010 16:20
 
 
ГЛАВА ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТ ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Житник Оксана Олександрівна, здобувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави та права ім. В.М. Корецького
03.10.2010 16:32
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННИХ ГРУП, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НЕЗАКОННІ ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Завгородня Ольга Юріївна, ад’юнкт кафедри кримінології і юридичної соціології Національної академії внутрішніх справ
06.10.2010 20:50
 
 
ПРИЙОМИ ПІДГОТОВКИ У СТРУКТУРІ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗАВОЛОДІНЬ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Завгородня Ольга Юріївна, ад’юнкт кафедри кримінології і юридичної соціології Національної академії внутрішніх справ, Петров Сергій Євгенович, здобувач кафедри криміналістики і судової медицини Національної академії внутрішніх справ
06.10.2010 20:52
 
 
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-1992 рр.)
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Загурський Олександр Богданович, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
03.10.2010 15:54
 
 
 
ПОЗИТИВІСТСЬКА ПРАВОВА ТЕОРІЯ ТА ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Заморська Любов Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент Чернівецького навчального центру Національного університету «Одеська юридична академія»
03.10.2010 15:44
 
 
ПРЕЗУМПЦІЯ ПОМИЛКОВОСТІ ЯК ПРИНЦИП ПРАВОЗАСТОСОВУВАННЯ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Калєніченко Лідія Іванівна, викладач кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ
31.07.2010 10:36
 
 
ПОПЕРЕДНІЙ ЧИ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Комарницька Оксана Богданівна, аспірант юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника
03.10.2010 17:17
 
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАСАД АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
[Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Король Яна Вікторівна, викладач кафедри загально правових дисциплін Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
03.10.2010 16:46
 
 
ПРИЙОМИ ПІДГОТОВКИ В СТРУКТУРІ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ БАНДИТИЗМУ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Кравчук Петро Юрійович, здобувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Академії адвокатури України
06.10.2010 20:58
 
 
НЕДОЛІКИ ОГЛЯДУ МІСЦЬ ПОДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НАПАДІВ ВЧИНЕНИХ БАНДАМИ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Кравчук Петро Юрійович, здобувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Академії адвокатури України
06.10.2010 20:59
 
 
СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОД В ЗОНІ ВПЛИВУ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Куценко Євгенія Миколаївна, аспірант Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»
05.10.2010 18:45
 
 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Кушнір Єлизавета Сергіївна, навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції факультету підготовки підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю Національної академії внутрішніх справ
03.10.2010 16:59
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
[Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Лавриненко Олексій Олександрович, студент факультету Підготовки кадрів для системи Пенсійного фонду України № 10 Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, Ребриш Богдан Юрійович, студент Полтавського факультету Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
03.10.2010 15:59
 
 
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Лазаренко Яків Іванович, кандидат юридичних наук, Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
03.10.2010 16:16
 
Отображено [1-20] з 40 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше