:: LEX :: Конференции 2011 :: Тенденции развития юридической науки: проблемы и достижения
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 27)

Срок представления материалов

17 ноября 2020

До начала конференции осталось дней 18


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Тенденции развития юридической науки: проблемы и достижения

Отображено [1-20] з 41 Страницы: 1 2 3 
 
SOME ASPECTS OF PREVENTING ENVIRONMENTAL EFFECTS OF PRODUCTS DEMANDING MORE RESPONSIBILITY
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Oleksandra Chornous, Candidate of Juridical Sciences, research worker, Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine
13.09.2011 15:10
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Безпалько Сергій Вікторович, здобувач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ
19.10.2011 11:52
 
 
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Безпалько Сергій Вікторович, здобувач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ
19.10.2011 11:54
 
 
ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
[Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Бернацька Аліса Сергіївна, студентка Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
08.10.2011 08:14
 
 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СУМІЖНИХ ПРАВ
[Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Вахонєва Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці; Сила Марія Володимирівна, студентка юридичного факультету Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці
27.09.2011 22:52
 
 
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»
[Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Волкова Анастасія Олександрівна, студентка Економіко-правового факультету Донецького національного університету
11.10.2011 13:37
 
 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЦЕСІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ В ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ ТА США: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Гриценко Марія Юріївна, студентка юридичного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, президентський степендіат
11.10.2011 19:54
 
 
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Калініна Аліна Владиславівна, студентка Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»
07.10.2011 22:54
 
 
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ «СТАЛИНСКОГО ПЛАНА» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ В СФЕРЕ ЛЕСОВОДСТВО НА УКРАИНЕ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Киндюк Борис Владимирович, кандидат юридических наук, доктор географических наук, професор, Мариупольский государственный университет
13.09.2011 15:25
 
 
ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ПІД ЧАС ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ У 2012 РОЦІ
[Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Книш Валентин Іванович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ННІПМК Харківського національного університету внутрішніх справ
11.10.2011 13:55
 
 
 
МОМЕНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПАДКОЄМЦІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОБОВ’ЯЗКОВУ ЧАСТКУ В СПАДЩИНІ
[Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Ковальчук Ярослав Вадимович, аспірант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, викладач кафедри правознавства Інституту Політології і права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, юрисконсульт
06.10.2011 20:03
 
 
ЗАКОННІСТЬ І ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПОЗОВНИХ ВИМОГ
[Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Короєд Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, заступник начальника науково-дослідної частини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
13.09.2011 15:17
 
 
ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
[Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Автор: Корольов Віктор Володимирович, викладач кафедри судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Алєксєєва Наталія Андріївна, студентка Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
14.10.2011 23:09
 
 
ПРОКУРАТУРА ЯК ОДИН ІЗ УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
[Финансовое право. Банковское право]
Автор: Крамар Уляна Петрівна, студентка Тернопільського інституту Міжрегіональна Академія управління персоналом
12.10.2011 11:38
 
 
ПОНЯТТЯ «ВОДОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» ТА «ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ПОСЛУГИ»: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ В ЗАКОНОДАВЧОМУ РЕГУЛЮВАННІ
[Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право]
Автор: Куценко Євгенія Миколаївна, аспірантка ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
11.10.2011 14:01
 
 
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Кучинська Оксана Петрівна, кандидат юридичних наук, професор, проректор, Академія адвокатури України
19.10.2011 12:05
 
 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Кучинська Ольга Анатоліївна, викладач кафедри цивільного, господарського права та процесу, Академія адвокатури України
19.10.2011 11:58
 
 
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Леонідова Олена Олексіївна, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри гуманітарних і правових дисциплін юридичного факультету Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки
24.09.2011 20:57
 
 
ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ЖИТТЯ: СУТЬ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, СПІВВІДНОШЕННЯ З НОРМАМИ МОРАЛІ
[Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Мазяр Ольга Миколаївна, студентка юридичного факультету Хмельницького університету управління та права
09.10.2011 12:25
 
 
ВПЛИВ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Майка Максим Борисович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
06.10.2011 15:33
 
Отображено [1-20] з 41 Страницы: 1 2 3 


© 2006-2020 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше