:: LEX ::  :: Достижения и проблемы юридической науки в современном мире (16.11.2017)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 26)

Срок представления материалов

15 октября 2020

До начала конференции осталось дней 20


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Достижения и проблемы юридической науки в современном мире (16.11.2017)

Отображено [41-49] з 49 Страницы: 1 2 3 
 
МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Чайкіна Н.Е., студентка 17 групи 4 курсу 1 факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
16.11.2017 21:54
 
 
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ У ПОЛОНІ, ЯК ОДНОГО З ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
[Секция 6. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Чорномаз Богдан Віталійович, студент 1 курсу, здобувач вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право за денною формою навчання, Хмельницький університет управління та права
17.11.2017 14:57
 
 
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ СУДУ ПРИСЯЖНИХ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Чудик Наталія Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Тернопільського Національного економічного університету; Кухальський Олександр, магістрант юридичного факультету Тернопільського Національного економічного університету
17.11.2017 16:05
 
 
ЗАПОБІГАННЯ ФІКТИВНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Чудик Наталія Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Тернопільського Національного економічного університету; Панькович Руслан Михайлович, магістрант юридичного факультету Тернопільського Національного економічного університету
17.11.2017 16:07
 
 
СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Чудик Наталія Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Тернопільського Національного економічного університету; Шмигельський Мечислав, магістрант юридичного факультету Тернопільського Національного економічного університету
17.11.2017 16:11
 
 
 
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Международное право]
Автор: Шалай Ігор Олександрович, студент 17-ї групи, 4-го курсу, Інститут прокуратури та кримінальної юстицції, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
16.11.2017 22:39
 
 
МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]
Автор: Шаталюк Артур Олександрович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
16.11.2017 21:47
 
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право]
Автор: Щерба Вікторія Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
16.11.2017 23:09
 
 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТРЕТЬОГО РЕЙХУ
[Секция 1. Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Яцик Дар’я Віталіївна, курсант 2 курсу навч. гр. ДР-641 факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
02.11.2017 18:10
 
Отображено [41-49] з 49 Страницы: 1 2 3 


© 2006-2020 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше