:: LEX :: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 21)

Срок представления материалов

09 апреля 2020

До начала конференции осталось дней 9


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ
 
11.04.2017 20:36
Автор: Баласинович Наталія Олександрівна, студентка Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственное право. Международное частное право]

В даний час в правовій системі України все більше утверджуються такі інститути приватного права, як право успадкованого довічного володіння, інтелектуальної власності, відшкодування моральної шкоди та інші. Ігнорування приватного інтересу в економіці спричинило широке втручання держави в господарське життя, обмеження прав особистості в майнових відносинах, заборона приватної ініціативи, що призвело до застою господарської діяльності. Приватноправова сфера пішла в підпілля і існувала практично всупереч законам Радянської держави. Тільки згодом активно впроваджувалися інститути ринкової економіки, відроджувалася ідея поділу права на публічне та приватне. Впровадження принципів громадянського суспільства і правової держави зумовило активне використання цієї ідеї в законодавчій і правозастосовній діяльності.

Зростання впливу сучасної держави на економічні відносини, а також зростання її соціальної діяльності обумовлюють тенденцію до більш тісного зв'язку і взаємопроникнення норм публічного і приватного права. Договір, який є типовим проявом приватноправового регулювання, все більше впроваджується в публічно-правові відносини (договір про вступ громадянина на державну службу, контракт про службу в Збройних силах України, в органах МВС і т.д.). Збільшення обсягу державної сфери господарства розширює використання приватноправових методів в роботі промислових, торгових, будівельних та інших державних підприємств.

Таким чином, як можна спостерігати в даний час в системі права України при збереженні її поділу на галузі і інститути використовується класифікація права на публічне та приватне, як і в багатьох інших країнах світу. Проте нашій країні ще належить знайти оптимальне співвідношення між публічно-правовими (т. з. суспільно-державними) і приватноправовими інтересами і відповідним правовим регулюванням. З одного боку, традиційний пріоритет публічного початку історично пронизує правову і політичну ідеологію (і навіть психологію), з іншого боку, в ході історичного розвитку грані між публічним і приватним правом в ряді областей життя суспільства стираються, виникають змішані публічно-правові та приватно-правові відносини (з трудових питань, соціальному забезпеченню та ін.).  Ще одним питанням, яке б вписувався в загальну палітру, є питання вивчення зарубіжного досвіду. Незважаючи на те, що в Україні ведуться перманентні роботи з вивчення та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського союзу, проте наші знання в цій сфері переважно обмежуються тими істинами, які ми отримали на лекціях з міжнародного права або з окремих доступних (як правило, опублікованих в Інтернеті) джерел. В Україні, на жаль, практично немає перекладів не лише сучасних праць провідних юристів світу, а й також нормативно-правових актів зарубіжних країн.  Такий стан не можна вважати задовільним. Тому слід почати негайно роботу з перекладу основних нормативно-правових актів світу, реферування та перекладу сучасних робіт іноземних авторів, вивчення останніх наукових досліджень, які проводяться в світі. Важливим також є підняття рівня знань мов і комп'ютерної грамотності серед фахівців в області права. Раніше, в дореволюційний період, кожен вчений або інший фахівець в цій сфері обов'язково знав 4-6 мов, сьогодні ж такі фахівці, на жаль, рідкість. У свою чергу, вирішення певного кола проблем може істотно поліпшити загальний стан громадянського законодавства і практики його застосування. При цьому від українців залежатиме наскільки ефективно і наскільки довго буде працювати законодавство.

Підводячи підсумки зазначимо, що вивчення тенденцій розвитку приватного права в європейських країнах, включаючи право Європейського союзу, з яким історично було і традиційно продовжує залишатися пов'язаним розвиток українського громадянського права, безумовно, має сприяти правильному визначенню напрямку його подальшого розвитку. Актуальність такого підходу надає завдання розвитку в Україні ринкових відносин, аналогічних за своєю формою і змістом існуючим в промислово розвинених країнах. Звернення до аналізу матеріалів, що розробляються в ході процесів «європеїзації» приватного права, безсумнівно, допоможе не тільки у вдосконаленні законодавства України, а й формуванню адекватної правозастосовної практики відповідно до приватноправових принципів, на яких побудовано чинне цивільне право України і які, на жаль, поки ще не завжди знаходять своє місце в реальному житті.
Література:

1. Бондар І. Поняття нововиявлених обставин у цивільному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Юридичні науки. – № 83. – 2014. 

2. Скакун О.Ф., Пушкін О.А. Правова система України: час нових звершень// Правова система України: теорія і практика. – К., 2013.

_________________________Науковий керівник: Мельник Ярослав Ярославович, кандидат юридичних наук, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ
27.03.2017 14:16
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
13.04.2017 18:56
ВИНАХІД (КОРИСНА МОДЕЛЬ) ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
12.04.2017 13:35
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
12.04.2017 09:24
ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРОТИПРАВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТА ШКОДОЮ ЯК УМОВА ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
12.04.2017 09:17
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ЗАПОВІТУ
12.04.2017 08:04
ДОЦІЛЬНІСТЬ ОХОПЛЕННЯ ЗАПОВІТОМ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ
11.04.2017 20:28
ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСІБ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ
08.04.2017 19:00
© 2006-2020 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше