:: LEX :: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЦЕСІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ В  ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ ТА США: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 28)

Термін подання матеріалів

11 грудня 2020

До початку конференції залишилось днів 15


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЦЕСІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ В ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ ТА США: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 
11.10.2011 19:54
Автор: Гриценко Марія Юріївна, студентка юридичного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, президентський степендіат
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]

Вища юридична освіта є необхідною складовою юридичної професії, чим обумовлюється фактор постійності актуальності даного питання. Поняття юридичної освіти фахівці визначають і розглядають як складову більш загальної правової освіти, як галузь вищої освіти, як фундамент юридичної професії, як запоруку професійної компетентності правника, як середовище формування нового покоління правників, як один із інструментів реалізації соціальної функції права, як критерій соціальної стратифікації, як специфічний вид підприємницької діяльності, як шлях розбудови політичної кар'єри, як спосіб реалізації особистих амбіцій тощо.

Порівняння систем юридичної освіти різних країн відкриває особливі перспективи, адже зміст і обсяг “юридичної освіти” як поняття та об'єктивного явища залежиться від багатьох чинників - від її історії, організації та організаторів, правової системи, загальних освітніх завдань і мети, конкретної епохи та її власних складових. Тому порівняння систем юридичної освіти має здійснюватися з урахуванням цих чинників. 

У даних тезах буде здійснений порівняльний аналіз юридичної освіти України та США на основі низки історичних, правових та соціологічних факторів. Базою порівняльного аналізу є історичні аспекти формування особливостей юридичної освіти, адже саме історичні аспекти, забезпечують еволюцію досвіду.

У США перші паростки юридичної освіти з'явились у першій половині XIX ст. (Правнича школа Гарвардського університету (1817)). Їм передували різні форми організації навчання й практичної підготовки правників кінця XVIII ст., та ще раніше - система так званого “учнівства” (apprenticeship). Остання передбачала вивчення права під наставництвом практикуючого правника, який виявив бажання поділитися знанням, досвідом та бібліотекою в обмін на допомогу “студента”. У США й донині деякі штати визнають цю форму юридичної підготовки, яка, втім, поступилася “правничим школам”. Правничі школи спочатку були переважно незалежними підприємствами без стандартних правил прийому (крім оплати за навчання). Але після запровадження вимог щодо здобуття права на практику (зокрема, складання правничого кваліфікаційного іспиту), що обумовило практичну необхідність у систематичній підготовці правників, та визнання за правом у середині XIX ст. статусу академічної дисципліни правничі школи набули тієї форми, у якій існують нині, - форми професійних навчальних закладів. 

Щодо України, юридична освіта в її сучасному розумінні як галузь освіти, сягає щонайменше середньовіччя. На відміну від США, у Європі та, зокрема, на теренах України, з формальна вища юридична освіта має глибше коріння. 20 січня 1661 р. польський король Ян Казимир підписав диплом, за яким надав Львівській Єзуїтській колегії “гідності академії й титул університету”. Так було засновано нинішній Львівський національний університет ім. І. Франка, - найстаріший в Україні навчальний заклад, який готує фахівців-правознавців. Юридичні факультети, крім Львову, було відкрито в університетах у Харкові 1805 р., Києві 1835 р., Одесі 1865 р. Пізніше з на теренах України були засновані й інші юридичні навчальні заклади. 

Система вищої юридичної освіти сьогодні є досить складною і визначається взаємодією з політичними, економічними, культурними й соціальними системами. У цих умовах вища юридична освіта не може бути пасивною, а повинна  істотно й динамічно впливати на навколишнє середовище, формуючи цивілізоване демократичне правове суспільство. У цьому полягає її позитивна роль і просвітницька місія. 

Відзначимо основні принципи універсальності вищої юридичної освіти в Україні: 

1) Вища юридична освіта повинна сприяти становленню культу згоди й миру в суспільстві. 

2) Доступність вищої юридичної освіти для всіх, хто для цього має необхідні здібності, мотивацію, а також адекватну підготовку на всіх етапах професійної юридичної діяльності впродовж всього життя. 

3) Призначення вищої юридичної освіти в тому, щоб надавати не тільки фундаментальні й професійні знання, але перш за все виховувати законослухняного громадянина демократичної держави. 

4) Вища юридична освіта повинна використовувати різні форми роботи для того, щоб задовольняти правові потреби громадян. 

Принципи юридичної освіти США дещо відрізняються, здебільшого така суттєва різниця обумовлюється матеріалістичним підходом американського уряду до бізнесу. Юридична освіта в США – це перш за все – прибуткова справа для держави та впливових приватних юридичних осіб, адже бюджетного, тобто безоплатного навчання в США не існує. Кошти за навчання в найпрестижнішому юридичному навчальному закладі – Йельському університеті – чималі - $ 48 340 в рік.

Важко не помітити велику різницю між навчальним процесом в США і Україні: це і професорсько-викладацький склад, і організація навчальних курсів, і відмінність кредитної системи, і методика та форми навчання, і взаємовідносини в освітньому процесі між студентами та між студентами та викладацьким  складом, та, нарешті, організація контрольних заходів.

В США читання лекцій у вузах вважається дуже престижним. Традиційно до читання лекцій залучаються радники й партнери найбільших юридичних фірм, а також діючі судді. Таким чином, можна дійти висновку, що вже самі викладачі з їхніми життєвими надбаннями та досвідом викликають неабиякий інтерес, захоплення та повагу студентів.

В Україні викладачі читають лекції й ведуть семінари, і тому, панує думка, що студентам практично нічого не доводиться робити. У США існує інший підхід. Викладачі направляють студентам завдання й список літератури, обов'язкової для ознайомлення перед лекцією. На лекції викладач лише перевіряє те, як студенти засвоїли ту або іншу тему, акцентує увагу на найбільш складних аспектах розглянутих питань. В Україні ж викладачі опитують весь матеріал загального опрацювання, а список джерел, вказаний в науково-методичній літературі не завжди вимагається для засвоєння та розуміння теми. Семінари ж, як правило, ведуться в формі опитування, а не дискусії.

Навчаючись в США, як і в Україні можна здобути різні наукові ступені. Залежно від програми навчання в американських вузах може бути запропоновано один із трьох ступенів: J.D., LL.M. або S.J.D. 

Першим ступенем у США є ступінь J.D. (JurisDoctor), що привласнюється після закінчення трирічного строку навчання, вона найпоширеніша в США.

Наступний ступінь - LL.M. (Legum Magister, Master of Laws), що відповідає українському ступеню «магістр», надається після закінчення річного курсу навчання в американському вузі. Слід зазначити, що ступінь LL.M. одержують головним чином іноземні студенти, які одержали юридичну освіту за межами США. 

Нарешті, вищий ступінь в американських школах права - S.J.D. (Doctor of Juridical Science). Даний ступінь присвоюється за підсумками підготовки й захисту дисертації, для чого студенту надається від 3 до 5 років, залежно від вузу.

Така система також є незвичною для України, але і тут строки та умови здобуття наукового ступеню майже збігаються.

Хоча певні схожі риси в процесі навчання також є, проте їх не багато. Кожен курс закінчується складанням  іспиту, проте його організація в навчальних установах США відрізняється від вищих юридичних закладах України. Всі іспити складаються письмово, з використанням ноутбука. Переліку екзаменаційних питань не існує. На іспитах у США, як правило, можна користуватися будь-якими матеріалами. Питання студентам даються на розуміння. Якщо студент не зрозумів суті проблеми, відповістити на запитання правильно буде неможливо.

Також в правничих школах США існує система вибору курсів (навчальних дисциплін); тоді як така система ще недостатньо сформована в Україні – наші студенти мають навчатися за загальною програмою. 

Крім того, США є свої традиції, щодо обрання студентами дисциплін. Кожний курс має певну кількість кредитів - від 1 до 5. Мінімальна кількість кредитів за семестр - 12, максимальна - 15. Щоб процес вибору курсів був максимально чесним, проводиться електронна лотерея й визначається, хто зі студентів буде ходити на той або інший курс. В Україні ж така система не є поширеною, за винятком окремих приватних вузів. В Україні студенти повинні навчатися за спільним розкладом та вивчати спільні дисципліни, за винятком певного ряду факультативних  дисциплін, що можуть обиратися кожним студентом на свій розсуд.

Варто також звернути увагу на систему підготовки до екзаменів та їх проведення в США, адже саме результати екзаменів в США вирішують питання про майбутнє працевлаштування студентів юридичних шкіл. Система підготовки до екзаменів полягає в наступному:

1. Складання плану-конспекту (outline).  Приблизно за місяць до початку іспитів, студент починає готувити так званий outline. Основу цього документа становить конспект лекцій (class notes) а також виписки з підручників. 

2. Робота в групах. Група з 3-4 студентів збирається в бібліотеці й колективно вирішує завдання, які можуть зустрітися на іспиті. 

3. Навчальні картки (flash cards). У процесі підготовки до іспиту, студент нарізає з паперу 50-100 карт. На одній стороні пишеться юридичний термін, а на іншій - визначення й елементи. Цікаво, що можна купити вже готові картки по деяких юридичних дисциплінах.

4. Рішення екзаменаційних завдань минулих років. У більшості випадків, іспит у юридичній школі США - це складна фактично унікальна ситуація, яку потрібно розібрати в письмовій формі за 2-3 години. Причому, такий розбір передбачає вміле використання отриманих правових знань. 

В Україні на сьогоднішній день немає чітко визначеної системи підготовки до екзаменів. Існують визначені навчально-методичною літературою білети з питаннями до екзаменів, там же і наводиться список наукової літератури, використання якої необхідне для надання студентом грамотної відповіді на екзаменаційні питання. Як правило студенти готуються індивідуально, для підготовки використовують бібліотечні та архівні наукові ресурси та власні рукописні конспекти, які ведуться протягом навчального семестру.

Також важливим є аспект щорічних наукових досліджень в юридичних школах. Дипломних і курсових робіт, на відміну від України , у США немає. Для того щоб одержати диплом з відзнакою, достатньо добре вчитися протягом усього навчального процесу. У той же час деякі курси пропонують можливість студентам написати й захистити письмову роботу, але мова йде саме про письмову роботу, за якої можна одержати 1 додатковий кредит, що буде враховуватися при підрахунку кредитів, необхідних для одержання диплома.

Наведені вище данні та їх аналіз дозволяє нам зробити висновок, що юридична освіта в Україні має свої традиції, орієнтована переважно на забезпечення високого теоретичного рівня навчання студентів, суттєво розрізняється за рівнем якості в різних навчальних закладах і недостатньо приділяє уваги практичній підготовці та спеціалізації правників, що особливо гостро відчувається в умовах  зростання обсягів підготовки спеціалістів.   

На нашу думку, система юридичної освіти в Україні вимагає певного вдосконалення. Для поліпшення юридичної освіти в умовах адаптації законодавства України до міжнародних і європейських стандартів необхідно: 

 завершити розробку й впровадження державних стандартів вищої юридичної освіти з одночасним впровадженням системи державного контролю за рівнем професійної підготовки юристів; 

 вивчити стан забезпечення юридичними кадрами з вищою освітою органів державної виконавчої влади, правоохоронних, судових органів соціального захисту населення й визначити потребу у фахівцях з рівнів підготовки й спеціалізацій; 

 розробити й затвердити перелік посад, які можуть займати випускники вищих навчальних закладів з юридичною освітою відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня; 

 передбачити нові спеціалізації в юридичних навчальних закладах з урахуванням сучасних видів юридичної практики; 

 розвивати міжнародні зв'язки в юридичній освіті, пов'язані з розробкою навчальних програм і інших компонентів освіти, направлених на інтеграцію юридичної освіти у світовий освітній простір; 

 створити гнучку розгалужену систему післядипломної освіти шляхом перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців з нових напрямів юридичної науки й практики з оптимальними термінами, періодичністю навчання й забезпеченням оновлення його змісту; 

 розробити й прийняти державну програму підтримки видавництв, що випускають юридичну літературу.
e-mail: Welemira@rambler.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ «СТАЛИНСКОГО ПЛАНА» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ В СФЕРЕ ЛЕСОВОДСТВО НА УКРАИНЕ
13.09.2011 15:25
ВПЛИВ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
06.10.2011 15:33
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше