:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 24)

Date of conference

21 July 2020

Remaining time to start conference 14


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 
01.05.2014 00:37
Author: Леженко Маргарита Володимирівна, студентка, Полтавський юридичний інститут, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Custom and tax law. Municipal law]

Наявність адміністративної відповідальності юридичної особи не викликає сумніву у більшості науковців. Але майже всі вони звертають увагу на неналежну теоретичну розробленість деяких питань  в адміністративному праві  які законодавчо не вирішені. 

Специфічною проблемою адміністративного права є визначення поняття вини юридичної особи при притягнення до адміністративної відповідальності за порушення норм законодавства. У теорії адміністративного права вина юридичної особи розуміється неоднозначно. З суб'єктивної точки зору це поняття формулювалося правовою наукою як психічне ставлення її колективу до протиправного діяння. 

У ранніх роботах дослідників науки адміністративного права вина юридичної особи розумілась як недостатня організованість юридичної особи, вводилося поняття "дефект організації, але при цьому в якості причини "дефекту" вказувалася недостатність зусиль її колективу, фізичних осіб для відвернення правопорушення. Вина юридичної особи в адміністративно – правових відносинах розглядається невід’ємно  від вини його працівників, адміністрації. Джерело провини організації - винна дії або бездіяльність фізичних осіб, які можуть не нести відповідальності за своє діяння в силу закону. Так, організація несе відповідальність за власну провину як за наявності чітко вираженої провини окремих працівників, так і тоді, коли вина конкретних осіб виключається або не може бути встановлена.

У науці адміністративного права має місце і інший підхід до вини юридичної особи. Він заснований на пріоритеті об'єктивного аспекту в діяльності юридичної особи. Вина юридичної особи визначається як комплекс негативних елементів, що характеризуються дезорганізацією діяльності юридичної особи, неприйняттям ним необхідних заходів для належного виконання покладених на нього обов'язків, не докладання необхідних зусиль для попередження правопорушень та усунення їх причин .

Однак необхідно врахувати, що поняття вини фізичних і юридичних осіб мають певні відмінності. Це не може не викликати певні труднощі в конструюванні відповідальності юридичних осіб, тим більше що правозастосовна практика не містить єдиного підходу до даної проблеми. Так  у чинному законодавстві принцип винної відповідальності щодо юридичних осіб не завжди враховується.

Судова практика у цивільних справах розуміє вину юридичних осіб як  неналежне виконання або невиконання юридичною особою своїх обов'язків. Так , виховні і лікувальні установи під виною розуміють – нездійснення ними належного нагляду за неповнолітніми в момент заподіяння шкоди, або нездійснення нагляду зовсім, або здійснення нагляду не належним чином.

Відповідальність юридичної особи завжди переплітається з виною фізичних осіб. Адміністративна відповідальність юридичної особи це відповідальність за дію (бездіяльність) фізичної особи (у формі умислу-прямого чи непрямого, необережності – недбалість або самовпевненості ).

Призначення адміністративного покарання юридичній особі не звільняє від адміністративної відповідальності за дане правопорушення  фізичну особу, так само як і залучення до адміністративної чи кримінальної відповідальності фізичної особи не звільняє від адміністративної відповідальності за правопорушення юридичної особи .

За загальним правилом підставою для настання адміністративної відповідальності є вчинення особою адміністративного правопорушення – винного і протиправного діяння. Якщо протиправність є формально – правовою ознакою, що не викликає труднощів для ідентифікації, то проблема вини , визначення винності неживого суб'єкта  являє собою деякі складнощі .

Отже, особливості суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення скоєного юридичною особою , проявляються в тому, що, по-перше, вина юридичної особи у вчиненні адміністративного правопорушення це суб'єктивне ставлення до протиправного діяння колективу цієї юридичної особи, а саме волі адміністрації (органів управління ), її повноважних посадових осіб, а також інших осіб, які мають право давати обов'язкові вказівки в межах структури юридичної особи . У цьому випадку вина юридичної особи, розглянута за допомогою суб'єктивного підходу і  повинна розумітися як вираження вини посадових осіб адміністрації. По-друге, вина юридичної особи може бути розглянута з об'єктивних позицій , як вина організації з точки зору державного органу, що здійснює накладення адміністративного стягнення. Тільки державний орган, який здійснює адміністративно – юрисдикційну діяльність, може і повинен вирішити, була  у юридичної особи об'єктивна можливість вчинити необхідні дії і не допустити вчинення адміністративного правопорушення.

На мою думку вирішити  проблему застосування вини юридичної особи можна шляхом її законодавчого закріплення. До суб’єктів адміністративної відповідальності Закон відносить лише фізичних осіб але включивши  поняття «відповідальність юридичної особи», дозволило б подолати певні колізії які існують  в адміністративному праві. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИОННОГО СПОРА
26.04.2014 00:02
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ЗА МИТНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
22.04.2014 18:04
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ
14.04.2014 13:26
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ
01.05.2014 00:43
© 2006-2020 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше