:: LEX ::  :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 12) (08.05.2019)
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 12) (08.05.2019)

Відображено [21-40] з 49 Сторінки: 1 2 3 
 
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯНИНА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЙОГО ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Краснова Юлія Андріївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Вороніна Аліна Олександрівна, студентка юридичного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України
19.04.2019 11:48
 
 
СИМВОЛ КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА ЯК ІДЕЙНИЙ МАРКЕР ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Кутовий Тимур Миколайович, студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01.05.2019 13:43
 
 
ПЕРЕГОВОРИ МІЖ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ, США ТА ВЕЛИКОЮ БРИТАНІЄЮ СТОСОВНО АЛЯСКИ 1823-1825 РОКІВ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Кучма Юрій Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
06.05.2019 12:58
 
 
ЕВОЛЮЦІЯ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Лукава Вікторія, студентка 4 курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
08.05.2019 19:45
 
 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Мануляк Надія, студентка І курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
08.05.2019 19:44
 
 
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Менів Любов Дмитрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафери цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України; Горпинич Людмила Ігорівна, студентка 3 курсу, Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України
08.05.2019 19:57
 
 
ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Менів Любов Дмитрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафери цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України; Прус Марина Ігорівна, студентка 3 курсу, Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України
08.05.2019 20:02
 
 
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЙОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Омельченко Марина Петрівна, здобувач вищої освіти факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
10.04.2019 14:58
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Паславська Ольга Ярославівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Іваніцька Ілона Юріївна, магістрант, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
07.05.2019 19:39
 
 
ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Пеньковська Надія Костянтинівна, кандидат політичних наук, викладач коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій; Пеньковська Аліса Володимирівна, студентка коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій
09.04.2019 15:34
 
 
 
ПРАВОВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ОБОВ’ЯЗКУ БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ ДОНЬКУ, СИНА, ЯКІ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ, ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Пилипенко Анжеліка Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Університету митної справи та фінансів; Чуприна Вікторія Сергіївна, студентка навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів
06.05.2019 13:20
 
 
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ СЕРЕД МОЛОДІ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Пильгун Наталія Василівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент, юридичний факультет, Національний авіаційний університет; Кириченко Вікторія Вячеславівна, студентка юридичного факультету Національного авіаційного університету
06.05.2019 13:16
 
 
НЕДОЛІКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Політова Катерина Олександрівна, студентка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
26.04.2019 11:42
 
 
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Порхун Олександр Володимирович, здобувач вищої освіти факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету державної фіскальної служби України
09.04.2019 15:49
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ (КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, КИРГИЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН)
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Прощаєв Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Інституту Служби зовнішньої розвідки України
07.05.2019 16:58
 
 
РІВНІСТЬ ДОСТУПУ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПОСАД: ГЕНДЕРНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Северин Вікторія Іванівна, студентка, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
07.05.2019 17:17
 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Сливка Ігор Миколайович, доктор філософії в галузі права, старший викладач кафедри правознавства, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Хоньків Іван Мирославович, магістрант, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
07.05.2019 19:35
 
 
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОУН ТА УПА ПРОДОВОЛЬСТВОМ (СЕРЕДИНА 1940-Х - ПЕРША ПОЛОВИНА 1950-Х РР.)
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Струсь Вікторія Тарасівна, студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
09.05.2019 10:19
 
 
ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКИХ НОРМ НА ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Троян Юрій, магістрант юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
08.05.2019 19:50
 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ РЕФЕРАНТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО ЗАПІЛЛЯ ЯК ВИЯВ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПА
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Ухач Анастасія Василівна, студентка І курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
08.05.2019 19:42
 
Відображено [21-40] з 49 Сторінки: 1 2 3 


© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше