:: LEX :: ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ
 
27.02.2007 17:39
Автор: Андрусяк Роман Михайлович, асистент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Визначальною ознакою правової держави є визнання і забезпечення прав людини. Як відомо, філософсько-правове обґрунтування концепції прав людини було здійснено мислителями Нового часу. Проте аналіз юридичної та богословської літератури свідчить про спроби науковців віднайти духовні, метафізичні основи етико-правової конструкції прав людини у більш давній, порівняно з філософією, формі суспільної свідомості – релігії.
На християнські витоки прав людини вказують як правознавці, так і богослови, зокрема ігумен Веніамін (Новік), Д. Голенбах, В. Губер, О. Лукашова, М. Маринович, С. Рабінович, А. Ціммерман, Р. Папаян, Т. Шіррмахер, М. Шупак, А. Яннулатос та інші.
Розділяючи погляди зазначених вище вчених, вважаємо за доцільне детальніше зупинитись на природно-правовому розгляді одного з аспектів християнського віровчення – християнській антропології. Адже, як слушно зазначає Л. Петрова: «…зрозуміти, що є дійсно правом, неможливо без пізнання природи людини. Визначення сутності права мусить розпочинатися з антропологічного моменту» [5, с.71].
Відповідно до християнського богослів’я, людина являється вінцем творіння, вершиною творчого процесу трьох Осіб Божественної Трійці. Перш ніж створити людину, Вони радились один з одним: «Створімо людину за образом Нашим і за подобою Нашою» (Бут. 1:26) [2, с.156].
Тема образу і подоби Божої – одна з центральних в християнській антропології: більшою чи меншою мірою її намагалися розкрити більшість богословів.
Варто зазначити, що Отці і Учителі Церкви по-різному відповідали на питання про образ Божий: одні вбачали його в розумі, інші в свобідній волі, треті — в безсмерті. Якщо ж об’єднати їхні думки, то отримаємо цілковите уявлення, що таке образ Божий у людині. Таким чином, людина носить образ Божий у вищих якостях душі, особливо в її безсмерті, в свобідній волі, в розумі, в здатності до чистої безкорисливої любові.
При цьому, наголошують богослови, образ Божий мусимо бачити тільки в душі, а не в тілі, оскільки Бог за Своєю природою є найчистішим духом, не окутаний ніяким тілом і непричетний до матеріальності. Тому поняття образу Божого може відноситися тільки до нематеріальної душі. Хоча в історії права все-таки простежуються випадки ототожнення образу і подоби Божої з тілесністю людини. Наприклад, перший християнський імператор Костянтин заборонив калічити розпеченим залізом обличчя злочинців, оскільки «вони носять подобу Божу» [3, с.22].
Що ж стосується «подоби Божої», то вона, як правило, відмежовується від «образу» і тлумачиться теологами як потенційна здатність людини богоуподібнюватись «шляхом діяльної вправи і вдосконалення природних властивостей за заповіддю Спасителя: «Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний!» (Мт. 5:48) [2, с.174].
Таким чином, християнське бачення людини як «образу і подоби Божої» надає людській гідності, як основній підвалині ідеї прав людини, трансцендентного, абсолютного, «божественного» характеру [4, с.147-148].
А про рівну гідність всіх людей свідчить, зокрема, положення християнської антропології про походження людства від одних прабатьків: «І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю…» (Бут. 1:27-28).
Вказує на рівність всіх людей і апостол Павло у Посланнях до колосян та до галатів: «Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої…» (Гал. 3:28; Кол. 3:11).
Щодо проблеми окремих біблійних положень етнічно- і статево-дискримінаційного характеру, то вона, як справедливо зауважив С. Рабінович, цілком знімається в разі здійснення суто «христоцентричної» біблійної герменевтики, тобто, коли насамперед враховуються вчення і поведінка самого Ісуса Христа [6, с.50-51].
Отже, проведений аналіз положень християнської антропології дозволяє зробити висновок, що в праоснові новочасної теорії прав людини лежить все-таки християнський світогляд з відповідним розумінням встановленої Богом сутності рівної гідності всіх людей.
Література:
1. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. – К.: Українське біблійне товариство, 2002. – 1160 с.
2. Вепрук В., протоієрей. Догматичне богослів’я: Підручник. – Чернівці: Рута, 2002. – 543 с.
3. Мейендорф И., протопресвитер. История Церкви и восточно-христианская мистика. – М.: Институт ДИ-ДИК, 2000. – 576 с.
4. Папаян Р. Христианские корни современного права. – М.: Норма, 2002. – 416 с.
5. Петрова Л. Нариси філософії права: Навч. посібник. – Харків, 1995. – 260 с.
6. Рабінович С. Права людини «першого покоління» і канонічні джерела християнства // Право України. – 2001. – № 3. – С. 50-53.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ УНР
28.02.2007 18:46
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВО- ТА ЗАКОНОТВОРЕННЯ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
28.02.2007 18:43
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
28.02.2007 18:42
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБОРОНИ КАТУВАНННЯ
28.02.2007 18:39
ПРОБЛЕМА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ У ФРАНЦІЇ КІН. XVIII СТ. В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ЛУЧИЦЬКОГО
28.02.2007 18:36
ІДЕОЛОГІЧНО-ПРАВОВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЦАРСЬКОЇ ВЛАДИ ЗА СЕМАНТИКОЮ СКАРБІВ ТА ТЕРАТЕВТИКИ У НОСІЇВ КУЛЬТУРИ ГАВА-ГОЛІГРАДИ
28.02.2007 18:34
ЛЕГІТИМНІСТЬ СПІЛЬНИХ МІЖДЕРЖАВНИХ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
27.02.2007 18:13
ТЕНДЕНЦІЇ ЯКІСНОЇ ЗМІНИ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З АКТИВАЦІЄЮ ТЕРОРИСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
27.02.2007 18:11
ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В ІДЕЯХ МИСЛИТЕЛІВ РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ
27.02.2007 18:09
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
26.02.2007 17:37
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше