:: LEX :: ТЕНДЕНЦІЇ ЯКІСНОЇ ЗМІНИ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З АКТИВАЦІЄЮ ТЕРОРИСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 33)

Термін подання матеріалів

10 червня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ТЕНДЕНЦІЇ ЯКІСНОЇ ЗМІНИ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З АКТИВАЦІЄЮ ТЕРОРИСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 
27.02.2007 18:11
Автор: Панчук Анатолій Вікторович, студент Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Тероризм нажаль став невід’ємною частиною політичних і економічних процесів в світі, і представляє все більш значну загрозу громадській і національній безпеці.
Це явище часто існує під різними масками, деякі, на перший погляд, абсолютно не пов’язані з ним, причому воно настільки багатогранне, що включає в себе ряд компонентів, а саме: ідеологічні, релігійні, етнічні та інші. Вони настільки переплітаються один з одним, що дати правильну відповідь на запитання: “З яким соціально-політичним явищем ми маємо справу?” буває дуже важко. Крім того, тероризм має багато спільного з іншими формами соціального протесту й насильства: агресією, збройною боротьбою, воєнними конфліктами різного ступеня інтенсивності, диверсією та іншим. Слід зазначити, що за всю історію існування тероризму значно змінилися форми його прояву, хоча сутність залишилась тією ж.
Зважаючи на відсутність у літературі та у вітчизняному законодавстві усталеного визначення поняття тероризму. Але у сучасні й західній літературі є понад сто визначень тероризму, основними з яких є: біологічний, хімічний, релігійний, державний, комп’ютерний та інші. Тероризм як соціальне явище має дуже складну природу, його виникнення і розвиток залежить від багатьох факторів, серед яких можна виділити: соціально-економічний, релігійний, та психологічний..Цілий спектр активізації тероризму в сучасному світі лежить у геокультурнополітичному вимірі. Проте розуміючи всю складність і болючість проблеми тероризму, не можна звинувачувати цивілізації, народи, держави у схильності до терористичної діяльності як у відкритій так і латентній формах[6; С. 31-32].
Він має на меті залякування або примус влади, груп людей і окремих осіб до змін їх політики або поведінки. На думку багатьох фахівців, прийнятним є визначення, що тероризм – це застосування недержавного насильства чи погрози насильства з метою викликати паніку в суспільстві, послабити і навіть скинути уряд і спричинити політичні зміни, він спрямований на дестабілізацію державних режимів.
Хоча існує багато інших нормативних визначень тероризму, одні з яких наведені в ст. 2 Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом:
а) правопорушення, що підпадає під дію конвенції про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в Монреалі 23 вересня 1971року;
б) правопорушення шляхом застосування бомби, гранати, ракети, автоматичної вогнепальної зброї або листів чи пакетів із закладкою вибухових пристроїв, якщо таке застосування створює небезпеку для осіб;
в) замах на вчинення будь-якого з вищенаведених правопорушень або участь як спільника особи, що вчиняє або намагається вчинити таке правопорушення.
Таким чином, до суттєвих ознак тероризму можемо віднести, насамперед, насильство терористичних актів. Хребтом усієї терористичної діяльності залишається замах на життя людей. Відмінною рисою сучасного тероризму є те що жертвами насильства стають випадкові люди, які становлять 99% що зазвичай є невинними жертвами і з кожним роком ця тенденція все збільшується. Одним з яскравих прикладів такого явища є теракт який відбувся 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку, жертвами якого стали понад 5 тисяч людей. Останні терористичні акти у Нью-Йорку, у Москві, у Норд-Ості, доводять, що мітка на шкалі вартості людського життя впала до дуже низької позначки, це доводить практично, що наше життя нічого не вартує. у рамках акцій боротьби із тероризмом, випливають різні повідомлення про порушення прав людини і не лише терористами, а й органами, що ведуть боротьбу із ним. Тому, тепер велика кількість спеціалістів, у галузях конституційного, кримінального і міжнародного права, вивчають проблеми порушення прав людини з активізацією терористичних процесів у світі.
Географічні рамки терористичної активності сьогодні не мають кордонів. Про масштаби тероризму та інтенсивність його застосування можна судити на підставі статистичних даних, опублікованих спеціальними державними структурами різних країн світу та спеціалізованими виданнями. Так за даними журналу “International Sekurity Revue “ в період 1970- 1978 рр. зареєстровано 5534 терористичних актів. Говорячи про 1981 р., повідомляють про 2700 терористичних актів, вчинених 125 терористичними групами, що діяли в різних регіонах світу, але переважно в 50 країнах. Дані за 1985 р. свідчать про збільшення кількості цих актів порівняно з 1981 р., на 15%. За даними ЦРУ США, за період з 1968 по 1980рр. вчинено 6714 актів міжнародного тероризму. За статистикою ЦРУ протягом 1970 р. теракти були вчинені у 48 країнах, з 1975 р. – у 57 країнах, до 1980 р. – у 76 країнах, з 1981 р. – в 91 країні. а вже до 1995 р. тероризм охопив понад 100 країн світу, а з 1968 до 1995 р. кількість терактів наблизилась до 25000 [4].
Зростання масштабів і розширення географії тероризму за останню чверть століття просто жахає, якщо з 1970 р. до 1980 р. в усьому світі було здійснено 1814 терористичних актів, то вже з 1980 р. до 1986 р. їх кількість подвоїлась. На жодному континенті людина не почуває себе в безпеці. Світ усе більше й більше зіштовхується з проблемою поширення засобів масового знищення. До “клубу“ ядерних держав через “чорний вхід“ намагаються проникнути й інші держави. Немає жодних гарантій, що нові зразки засобів знищення людського роду не виявляться в руках терористів? Адже як тільки Альфред Нобель у 1867 році запатентував динаміт, як він став невід’ємним компонентом засобів збройного насильства терористів. Застосування безвідповідальними і здатними на все безумцями ядерної, біологічної, хімічної зброї може мати катастрофічні наслідки.
Отож мета даної роботи проаналізувати і з’ясувати як змінились права і свободи людини у зв’язку з:
а) тенденцією збільшення проявів тероризму;
б) активізацією заходів боротьби з тероризмом.
Але за статистикою багатьох дослідників, спостерігається пожвавлення у законодавчих органах різних країн світу. З метою забезпечити охорону різних національних об’єктів, ефективність методів боротьби з тероризмом і забезпечення прав своїх громадян. Так, цивільно-процесуальне законодавство деяких європейських країн передбачає можливість використання в судочинстві можливостей Інтернету. Можна навести приклад, що фінансовий суд Гамбурга з 2-го серпня 1999р. розпочав іспити системи без паперового судочинства, вперше ФРН апробується подання позовних заяв та обмін документами електронною поштою через Інтернет [3]. Також, у країнах Євросоюзу було введено ряд заходів, збільшення штату державної служби охорони і правоохоронних органів. Разом із збільшенням контролюючих органів, збільшуються випадки порушення прав людини, ряд держав, мотивуючись заходами у боротьбі із тероризмом, в той же час порушують суверенітети інших держав. В зв’язку із цими заходами спостерігається розпад світової системи міжнародної безпеки і забезпечення прав людини. Зокрема в українських нормативних актах з’являється перелік організацій і списки осіб яких звинувачують у підтримці руху терористів “Талібан” і мережі ”Аль-Каїди”[5].
Верховна Рада України ратифікувала “Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму”, такою заявою: „Україна здійснює свою юрисдикцію стосовно боротьби зі злочинами зазначеними у статті 2 Конвенції у випадках передбачених п. 2 ст. 7 Конвенції” [2; С. 316]
Також велике значення відіграє у захисті прав людини і громадянина, Кримінальний кодекс України, який вступив у дію 1 вересня 2001 року. У цьому нормативно-правовому акті з’явилася нова стаття, яка ще не мала місця в українському законодавстві, а саме стаття 258 “Терористичний акт”. Так за цією статтею членство, діяльність і створення терористичної організації, несе за собою відповідальність на термін від п’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі [1].
Розглянуті в рамках цієї статті питання дозволяють зробити висновок про те, що права людини і громадянина у зв’язку із активізацією терористичних процесів у світі, стали більш обмеженими. Тобто боротьба з проявами транснаціональної злочинності і, особливо, тероризму потребує нових, можливо, дещо нетрадиційних, кримінально-процесуальних засобів та процедур, які мають бути закріплені в міжнародних угодах та національному законодавстві.

Література:
1. Кримінальний кодекс України. – 1. 09. 2001.
2. Закон України “Про ратифікацію міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму” // Відомості Верховної Ради, 2002, № 43, ст. 316
3. Агеев В. Н. Правовое регулирование электронного документооборота, цифровой подписи, отметок времени: опыт Германии. Электронный документооборот и заключение сделки в электронном виде /Материалы первой научно-практической конференции “Право и Интернет: теория и практика”
4. Івченко В. І. Тероризм //Політика і час/ № 1, 2. 2000.
5. Лист № 28-312/872-1355.// Департамент валютного контролю та ліцензування // Національний банк України. – 21. 02. 2003.
6. Требін М. Зомбування страхом. Тероризм як форма політичної комунікації // Віче 2003 № 1. С. 31-32.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ УНР
28.02.2007 18:46
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВО- ТА ЗАКОНОТВОРЕННЯ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
28.02.2007 18:43
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
28.02.2007 18:42
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБОРОНИ КАТУВАНННЯ
28.02.2007 18:39
ПРОБЛЕМА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ У ФРАНЦІЇ КІН. XVIII СТ. В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ЛУЧИЦЬКОГО
28.02.2007 18:36
ІДЕОЛОГІЧНО-ПРАВОВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЦАРСЬКОЇ ВЛАДИ ЗА СЕМАНТИКОЮ СКАРБІВ ТА ТЕРАТЕВТИКИ У НОСІЇВ КУЛЬТУРИ ГАВА-ГОЛІГРАДИ
28.02.2007 18:34
ЛЕГІТИМНІСТЬ СПІЛЬНИХ МІЖДЕРЖАВНИХ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
27.02.2007 18:13
ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В ІДЕЯХ МИСЛИТЕЛІВ РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ
27.02.2007 18:09
ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ
27.02.2007 17:39
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
26.02.2007 17:37
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше