:: LEX :: ЩОДО ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ОСНОВ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗБРОЄЗНАВСТВА
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

29 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ОСНОВ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗБРОЄЗНАВСТВА
 
08.10.2011 08:06
Автор: Пчеліна Оксана Василівна, кандидат юридичних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
З кожним роком зростає кількість злочинів, що вчиняються з використанням різного роду зброї. Окрім того, виникають нові види зброї з покращеними тактико-технічними характеристиками, що полегшує їх застосування та підвищує результативність (ефективність) такого застосування. У зв’язку з цим виникає необхідність формування навичок з фіксації, опису та вилучення окремих видів зброї співробітниками правоохоронних органів, зокрема, органів внутрішніх справ, та навичок з їх дослідження спеціалістами й експертами.
Відповідно до вищенаведеного, вважаємо за необхідне виділення в криміналістичній техніці такого підрозділу як криміналістичне зброєзнавства. У працях вітчизняних криміналістів відсутнє комплексне дослідження освітленої проблематики із зазначенням можливих напрямків її вирішення. Проте ряд вчених досліджує окремі аспекти окресленої сфери. Серед них можна виділити П. Д. Біленчука, С. В. Діденка, І. І. Когутича, А. В. Кофанова, О.Ф. Сулянова та ін. Ряд важливих положень та обґрунтувань висвітлюється у працях російського вченого-криміналіста В. Ю. Владимирова, який у 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теорія та практика криміналістичного зброєзнавства» [1].
Під криміналістичним зброєзнавством слід розуміти комплексне вчення криміналістичної техніки, у якому зосередженні основні положення про поняття, види зброї, особливості її використання та дослідження. Криміналістичне зброєзнавство вивчає принципи конструювання й закономірності різних пристроїв, функціонально призначених для ураження людини, тварини або інших матеріальних об’єктів, власне закономірності утворення слідів застосування цих пристроїв, та розробляє засоби і способи збирання й оцінювання таких об’єктів і слідів під час розкриття, розслідування та попередження злочинів [2].
Об’єднання основних положень про дослідження вогнепальної, холодної, пневматичної, газової, метальної зброї, боєприпасів до зброї, вибухових пристроїв та речовин в один розділ дозволить ретельніше та наглядніше висвітлити їх конструктивні особливості, відмінності між собою залежно від конструкції та правил застосування, а також методичні основи їх дослідження залежно від групової приналежності. Однак виділення окремої галузі в криміналістичній техніці неможливе без створення нової або ж удосконалення нової правової бази у сфері регулювання відносин, пов’язаних із обігом різного роду зброї. Вважається за доцільне створити єдиний нормативний акт або ж звід актів, у якому висвітлювались б поняття зброї, положення про характеристики зброї у залежності від її виду, правила її застосування, підстави та порядок придбання, зберігання, використання та вчинення інших дій по відношенню до зброї, а також основні методичні рекомендації щодо проведення досліджень зазначених об’єктів під час проведення попередніх експертних досліджень та експертиз.
Станом на сьогоднішній день в Україні відсутній закон «Про зброю». Проте, розроблений та заходиться на розгляді у Верховній Раді України проект зазначеного закону №1171. Правовідносини, що виникають під час обігу цивільної, службової, бойової вогнепальної та холодної зброї, боєприпасів і патронів на території України, Модельним законом про зброю, прийнятим на десятому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД (постанова №10-11 від 06.12.1997) [3]. Тобто відносини у вказаній сфері регулюються міжнародним документом.
Важливим є питання щодо визначення поняття зброї. Така потреба диктується передусім стрімким ростом злочинної діяльності та ускладненням її методів. Зокрема, часто використовуються нові методи переробки, удосконалення конструкції зброї чи інших предметів шляхом надання їм ознак окремого виду зброї. Це призводить до труднощів під час вирішення питання про віднесення таких предметів до розряду зброї та визначення їх родової належності. Тому на законодавчому рівні слід визначити поняття зброї та її види залежно від конструктивної будови.
Зокрема, під зброєю слід розуміти пристрої, прилади і предмети, спеціально виготовлені, конструктивно призначені та технічно придатні для ураження живої або іншої цілі, подачі звукового чи світлового сигналу, які не мають іншого виробничого чи господарсько-побутового призначення.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що необхідною передумовою формування такої галузі криміналістичної техніки як криміналістичне зброєзнавство є створення правової бази, де визначалося б поняття зброї, наводилася її класифікація, визначалися підстави та порядок застосування й обігу зброї, визначалися основні методики дослідження окремих видів зброї.

Література:
    1. Владимиров В. Ю. Теория и практика криминалистического оружиеведения : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук : специальность 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность /Владимир Юрьевич Владимиров. – СПб.: МВД России, Санкт-Петербургский университет, 2002. –44 с.
    2. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич. – К.: Атака, 2008. – 888 с.
    3. Модельний закон про зброю від 06.12.1997 № 10-11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=997_a16.

e-mail: 33386@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
24.09.2011 20:57
ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЮ НЕЗАКОННОГО НАРКОБІЗНЕСУ
19.10.2011 16:31
ВИЇМКА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ТА БОЄПРИПАСАМИ
19.10.2011 15:03
ОБШУК ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ТА БОЄПРИПАСАМИ
19.10.2011 15:02
ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
19.10.2011 13:50
ВИКРИТТЯ ФАКТІВ НЕЗАКОННОГО ОТРИМАННЯ ЛІКАРСЬКИХ НАРКОТИКОМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ПІДРОБЛЕНИМИ РЕЦЕПТАМИ
19.10.2011 13:47
ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ «ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЛОЧИНЦЯ ТА КАНАЛІВ НАДХОДЖЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ»
19.10.2011 13:46
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
19.10.2011 12:05
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
19.10.2011 11:58
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ
19.10.2011 11:54
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше