:: LEX :: ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛВОЇ ВЛАСНОСТІ: НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛВОЇ ВЛАСНОСТІ: НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 
09.12.2011 16:50
Автор: Гальченко Юлія Олександрівна, студентка факультету соціології та права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
[Секція 11. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право]

Серед об’єктів права інтелектуальної власності значне місце відводиться об’єктам промислової власності. На практиці ціла низка ринкових механізмів нерозривно пов’язана з правами на об’єкти промислової власності. Тому природно, що встановлення та забезпечення захисту прав на такі об’єкти стало неодмінною вимогою сучасних реалій життя. 

Безперечно, створена нормативно-правова база в цілому вирішує питання, пов’язані з наданням захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Законодавство України в даній сфері відповідає міжнародним нормам і стандартам, які використовуються в країнах-членах Світової організації торгівлі, а більшість його норм адаптовані до положень відповідних директив Ради Європейського Союзу.

Однак існує необхідність активізувати роботу щодо подальшого вдосконалення положень, які містяться в загальному й спеціальному законодавстві України.  

Окрім цього, наукове коло приділяє значну увагу в своїх працях саме охороні прав на об’єкти промислової власності, а захист прав на такі об’єкти залишається недостатньо дослідженим. На сьогоднішній день в Україні відсутні комплексні напрацювання в сфері захисту прав на об’єкти промислової власності.

Виходячи з положень чинного законодавства, щодо захисту прав промислової власності можна виокремити низку суттєвих недоліків:

- єдиної цільної системи захисту прав промислової власності чинні закони України не створюють. Існуюча система недосконала і малоефективна.

- не вироблено єдиних санкцій за порушення патентних прав. Деякі закони відсилають до загальних цивільно-правових санкцій відповідальності за порушення патентних прав. Спеціальних засобів вони не встановлюють.

- відшкодування моральної шкоди передбачене лише за порушення патентних прав на винаходи і корисні моделі та прав на сорти рослин.

Відповідно до «Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009 – 2014 рр.» [1] та «Програми розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні на 2010 – 2014 рр.» [2], основними напрямами вдосконалення чинного законодавства у сфері захисту прав на об’єкти промислової власності повинні стати його зміни, спрямовані на таке:

– усунення системних колізій і невідповідностей між нормативно-правовими актами (забезпечення відповідності законодавчих та підзаконних актів з обов’язковим дотримання конституційних норм і норм кодифікованих нормативно-правових актів); 

– посилення участі громадськості у процесах розробки, прийняття, обговорення та аналізу впливу нормативно-правових актів;

– вчасну адаптацію нормативно-правових актів, що передбачає вчасне врахування у спеціальних законах щодо промислової власності змін, що сталися в міжнародному праві або наразі є актуальними у світі в розрізі розвитку відносин промислової власності та можливості розширення якісного складу її об’єктів;

– удосконалення правового забезпечення захисту прав промислової власності;

– удосконалення законодавства у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності;

– розробку нормативно-правових актів щодо питань, що є неврегульованими та об’єктивно потребують нормативно-правового врегулювання;

– приєднання, у разі необхідності, до нових міжнародних договорів.

Виходячи із викладеного, необхідно приділити увагу саме вдосконаленню механізмів захисту прав у сфері промислової власності. 

Необхідно посилити державний контроль та координацію дій правоохоронних і контролюючих органів щодо боротьби з порушеннями прав промислової власності, ініціювати питання щодо доцільності створення спеціалізованого Патентного суду (Суду з питань інтелектуальної власності) для розгляду справ, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, сприяти запровадженню альтернативних способів вирішення спорів (медіація), скоротити терміни та покращити якість розгляду звернень юридичних і фізичних осіб, що надходять до закладів та установ державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
Література:

1. Про затвердження Концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 321-р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=321-2002-%F0.

2. Програма розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні на 2010 – 2014 роки/ Офіційний сайт Державного департаменту інтелектуальної власності. – Режим доступу : http://www.sdip.gov.ua/i_upload/file/progrrozv9-14.doc.

3. Орлюк О.П., Кращенко В. П. Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції/ Орлюк О.П., Кращенко В. П. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2009. – 132 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
30.11.2011 13:13
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше