:: LEX :: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНОМУ ВСТАНОВЛЕННЮ КОНТРОЛЮ НАД АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ («РЕЙДЕРСТВУ»)
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 1


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНОМУ ВСТАНОВЛЕННЮ КОНТРОЛЮ НАД АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ («РЕЙДЕРСТВУ»)
 
09.02.2012 20:02
Автор: Туркот Ольга Андріївна, аспірант Донецького юридичного інституту МВС України
[Секція 9. Господарське право. Господарське процесуальне право]

У будь-якій розвиненій державі «рейдерство» є елементом економіки. «Рейдери» захоплюють підприємство, змінюють його керівництво, що працює неефективно, і таким чином сприяють економічному розвитку. Слід зауважити, що «рейдери» діють у межах чинного корпоративного законодавства. Кожна країна зокрема має свої особливості забезпечення власної безпеки. Враховуючи недостатньо вдосконалену нормативно-правову базу в Україні з питань забезпечення безпеки підприємств варто звернутися до вивчення досвіду зарубіжних країн у сфері протидії «рейдерським» захопленням. Аналіз позитивного зарубіжного досвіду варто проводити на прикладі країн, де недружні злиття та поглинання набули широкого поширення ще в середині XX століття. Розглянемо законодавчі акти, які регулюють процеси злиття та поглинання у зарубіжних країнах.

Характерною особливістю законодавчого регулювання злиття та поглинання у Великій Британії є максимальна публічність угоди, що дає змогу забезпечити захист інтересів як кожного акціонера, так і всього підприємства. У Великій Британії злиття та поглинання регулюють за допомогою Companies Act (Акт про компанії), останню редакцію якого прийняли у 2006 році [1]. Вся процедура злиття компаній має бути викладена в письмовому документі, в якому повинні бути всі необхідні для укладення угоди відомості (назва компанії, інформація про структурний склад її акцій, умови перерозподілу власності після здійснення процедури злиття та поглинання, подальший розподіл відповідальності та прибутку компаній, ціна, що пропонується компанії, яка поглинається).

У Директиві 2004/25/ЕС [2] (надалі – Директива) щодо процедури повідомлення про намір придбати контрольний пакет акцій, що була затверджена Європейським парламентом і Радою 21 квітня 2004 року закріплені два важливі положення: необхідність введення в практику інституту публічних пропозицій як основного інструменту злиття та поглинання та обов’язок кожної держави ЄС створити спеціальний орган для виконання наглядових функцій з дотримання положень Директиви. Також у Директиві визначено вимоги, дотримання яких при недружньому злитті чи поглинанні враховує інтереси міноритарних акціонерів, а саме: ускладнена процедура реалізації права вимоги продажу міноритарного пакета акцій, встановлення мінімальної ціни, за яку такий пакет може бути викуплений, тощо. Директива також має на меті забезпечити утримувачам цінних паперів належний рівень захисту в усіх країнах ЄС шляхом встановлення загальних принципів і вимог, яких держави - члени ЄС повинні дотримуватися шляхом запровадження у їхніх національних системах більш детальних правил. Директива містить низку обов’язкових і факультативних правил. До кола обов’язкових правил належать (I) правило обов’язкової пропозиції (стаття 5); (II) право витіснення (стаття 15); та (III) право міноритарних акціонерів вимагати викупу їх акцій за ринковою ціною (стаття 16). Факультативні правила включають (I) обмеження права на припинення зобов’язання через неможливість його виконання (стаття 9) та (II) принцип прориву.

У Австралії діє Рада у справах злиттів і поглинань підприємств (англ. – The Takeovers Panel). Вона здійснює контроль та нагляд у сфері злиття та поглинання підприємств, а також урегульовує суперечності між учасниками, які виникають у процесі проведення цих операцій. На основі аналізу досвіду Австралії у сфері злиття та поглинання підприємств в Україні необхідно додатково дослідити статус Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств на предмет підвищення її функцій, оскільки ця комісія є лише дорадчим органом, що постійно діє при Кабінеті Міністрів України. Вона може одержувати від органів державної влади інформацію, а також вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Також пропонується наділити Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств повноваженнями стосовно здійснення правотворчості, контролю та правозастосування [3, c. 265-266]

Можна зробити висновок, що основні принципи правового регулювання злиттів і поглинань у континентальній Європі в цілому збігаються з практикою захисту від «рейдерства» у США та Великій Британії.

Досвід ЄС та аналіз законодавчих актів зарубіжних країн свідчить про те, що при здійсненні злиття та поглинання не застосовують незаконні методи. Тому використання позитивного досвіду зарубіжних країн у сфері злиття та поглинання в Україні є засобом боротьби з «рейдерством». При формуванні державної системи протидії «рейдерству» потрібно вдосконалювати нормативно-правову базу в частині укладення публічної угоди при злитті та поглинанні та вирішувати питання щодо встановлення кримінальної відповідальності за вчинення злиття та поглинання незаконними способами. Необхідно створити умови щоб «рейдерам» було невигідно незаконно загарбувати підприємства. При цьому можна брати до уваги зарубіжний досвід у сфері злиття та поглинання, а також зарубіжне законодавство, спрямоване на протидію незаконним захопленням підприємств.
Література:

1. Companies Act 2006 (Акт про компанії) [Eлeктронний рeсурс]. — Рeжим доступу: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents

2. Directive 2004/25/ec of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids / European Parliament // OJL. — № 142. — P. 12.

3. Берлач Ю. Адміністративно-правове забезпечення протидії недружнім злиттям і поглинанням (рейдерству) в Австралії: Характеристика й можливості запровадження позитивного досвіду в Україні / Берлач Ю. // Південноукраїнський правничий часопис. — 2010. — № 2. — С. 264—267.
e-mail: Ta_oli@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
21.01.2012 16:41
СПIЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА
14.02.2012 15:57
МОНОПОЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК УЧАСНИКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
09.02.2012 22:34
РЕТРОСПЕКТИВА АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
07.02.2012 11:27
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше