:: LEX :: ПРАВИЛА ВИВОЗУ (ТИМЧАСОВОГО ВИВОЗУ) КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОРДОНИ УКРАЇНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43)

Термін подання матеріалів

21 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 35


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРАВИЛА ВИВОЗУ (ТИМЧАСОВОГО ВИВОЗУ) КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОРДОНИ УКРАЇНИ
 
09.02.2012 23:13
Автор: Попова Юлія Володимирівна, студентка Донецького університету економіки та права, інститут права
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Століттями українські культурні цінності вивозилися за межі території держави, одним із засобів такого перетину кордону було тимчасове вивезення культурних надбань на  виставки  закордон, після чого експонати просто  не повертались. На сьогодні кожна держава розробляє певні правила вивозу культурно  цінних  пам’ятків з метою охорони національного культурного надбання та розвитку міжнародного культурного співробітництва.

Правові відносини, пов’язані з культурними цінностями, які виникають на території України  регулюють наступні нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України „Про вивіз,  ввезення і повернення культурних цінностей”, Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення про державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України”, Закон України  „Про Національний архівний фонд та архівні установи”,  Закон України „Про охорону культурної спадщини”, Митний кодекс України та ін.

Перед державою на сучасному етапі розвитку постає важлива проблема: як зберегти культурні цінності від незаконного вивезення за межі території України, від спекулянтів, мародерів, як знайти і повернути ті з них, які були вивезені та втрачені, як забезпечити захист музейних експонатів, архівів, книжок тощо?

Згідно чинного законодавства культурні цінності – об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне і наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню і охороні відповідно до чинного законодавства [4].  

Відповідно до Закону України „Про вивіз,  ввезення і повернення культурних цінностей” правом на вивіз  культурних цінностей є  свідоцтво встановленого зразка, видане за рішенням  Державної служби контролю, на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей [4]. Державна служба контролю за клопотанням власника культурних цінностей або уповноважених ним осіб приймає на підставі висновків експертизи рішення про видачу такого свідоцтва. Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) пам’ятків, які складають культурну  цінність затверджується Кабінетом Міністрів України. Згідно п. 4.2 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженою наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002р. № 258 культурні цінності, що вивозяться з України, декларуються в установленому законодавством порядку митному органу України, який здійснює контроль за їх переміщенням та митне оформлення. Після завершення такого оформлення свідоцтво залишається у митному органі, який здійснив їх митне оформлення [5]. У даній Інструкції подається також перелік сувенірних виробів, предметів культурного призначення, на вивезення (тимчасове вивезення) яких дозвіл Державної служби контролю не потрібен. 

Необхідно зазначити, що, відповідно до  ст. 98 Митного кодексу України, митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії зі спеціально уповноваженим державним органом контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства в порядку, встановленому законом [3]. 

Забороненими  до вивозу за кордон в Україні являються культурні пам’ятки, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання, культурні цінності, включені до Національного архівного фонду, культурні цінності, включені до Музейного фонду України. 

Незаконне переміщення культурних цінностей через митний кордон або з порушеннями митних правил  являється контрабандою, за що особи, які перемістили товар, підпадають під кримінальну або адміністративну відповідальність. Згідно ст. 201 Кримінального кодексу України незаконне переміщення товарів через митний кордон України історичних та культурних цінностей - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією предметів контрабанди. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин,  - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна [2]. 

Отже, українське законодавство, яке регулює правила та норми вивозу (тимчасового вивозу) за кордон культурних цінностей прагне захистити національно-культурні надбання, але досконалими вищезазначені правила назвати не можна, так як багато культурних цінностей на сьогодні знаходяться у приватних колекціях закордоном. 

У результаті проведеного дослідження можна сформулювати наступні пропозиції:

 1) внести доповнення до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. N 1343 „Про затвердження Порядку проведення  державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення”: якщо, згідно висновків експертизи,  вартість культурної цінності сягає  більше ніж 200 євро -  перетин таких культурних цінностей митного кордону заборонений; 

2) створити  банк даних при Міністерстві культури і туризму України, доступ до якого лише можуть мати органи внутрішніх справ та органи митної служби України, який би містив інформацію про всі культурні заклади, зареєстровані приватні колекції, що знаходяться на території України, про культурні цінності, які становлять особливу історико-культурну цінність;

3) створити електронний банк даних, який би містив інформацію про вітчизняних та зарубіжних мистецтвознавців, колекціонерів, спеціалістів, експертів, працівників державних та приватних закладів культури, установ, пов’язаних з купівлею та продажем культурних цінностей. 
Література:

1.   Дубініна А.А. Митна справа: Підручник /  Дубініна А.А., СорокінаС.В., Зельніченко О. І. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 320 с.

2. Кримінальний кодекс від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № № 25-26. – Ст. 131.

3. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288. 

4. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. № 10-68-XVI // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 405.

5. Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України: затв. наказом Міністерства культури України від 22 квітня 2002 р. № 258 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28. – Ст. 1346.

6. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення / Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. № 1343 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 10 вересня.
e-mail: ulya_luka@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОЯВ НЕПОВАГИ ДО СУДУ
26.02.2012 19:38
ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ КОНФЛІКТИ
19.01.2012 18:15
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ПРАВОПОРУШНИКА В СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
13.02.2012 11:45
ЗВЕРНЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН У СУЧАСНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ
12.02.2012 19:37
ДОСВІД МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯПОНІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
12.02.2012 08:05
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
12.02.2012 08:02
СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ТАМОЖЕННОМ ПРАВЕ
09.02.2012 20:06
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ПІД ЧАС ЇХ ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ
08.02.2012 21:21
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше