:: LEX :: ПІДГОТОВКА ДО ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ, ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПІДГОТОВКА ДО ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ, ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ
 
29.02.2012 05:34
Автор: Стасюк Людмила Леонідівна, проректор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

1. Серед злочинів проти довкілля виділяють ті, безпосереднім об’єктом яких є відносини у сфері охорони водних ресурсів, атмосферного повітря, лісових масивів, земель, надр передбачені ст. 241 КК України «Забруднення атмосферного повітря», ст. 242 КК України «Порушення правил охорони вод», ст. 243 КК України «Забруднення моря», ст. 239 КК України «Забруднення або псування земель», ст. 240 КК України «Порушення правил охорони надр», ст. 244 КК України «Порушення законодавства про континентальний шельф України» та ін.

Окремі методики розслідування вищезазначених злочинів в Україні розроблені, однак не всі, і недостатньо. А проблеми огляду місця події, використання при цьому спеціальних знань спеціалістів розглянуті лише в кількох публікаціях.

Однак, прикладні аспекти організації та проведення огляду місця події малодосліджені, хоча саме вони містять дієві криміналістичні рекомендації щодо ефективного розслідування злочинів проти довкілля. У зв’язку з цим, у даній статті, будуть розкриті особливості підготовки проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм.

2. Процес огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм, складний і трудомісткий, але за умови дотримання ретельності, дає основний фактичний матеріал у кримінальній справі. Ефективність огляду місця події по таких злочинах залежить від своєчасності його проведення, оснащеності відповідними техніко-криміналістичними засобами і вдалим підбором учасників.

3. Слідчому, який проводить огляд, слід враховувати, що в обстановці місця події, при вчиненні аналізованих злочинів, негайно наступають зміни, обумовлені дією природних факторів, роботами з ліквідації наслідків та відсутністю охорони.

4. Під час підготовки до огляду місця події важливим є вдалий підбір учасників цієї слідчої дії. До участі в огляді залучаються, як правило, фахівці відповідного профілю: працівники відповідних служб природоохорони й санітарно-епідеміологічного нагляду, інспектори рибоохорони, інженери, проектувальники та ін. Вивчення слідчої практики свідчить, що найчастіше слідчому необхідна допомога фахівців служб, які здійснюють екологічний контроль. Для виконання своїх функцій вони оснащені спеціальним переносним устаткуванням для відбору проб води, повітря й проведення відповідних експрес-аналізів.

У разі, якщо виявлене або передбачуване джерело забруднення водойми перебуває на території господарського об’єкта, до огляду залучаються його представники — керівники організацій, головні інженери, керівники екологічних служб, механіки, енергетики, начальники цехів і відповідних ділянок. Вони надають пояснення про роботу очисного устаткування, експлуатацію агрегатів, про обставини, які передували забрудненню, надають необхідні документи, відкривають приміщення. А вже в ході самого огляду слідчий має можливість перевірити пояснення зазначених осіб. Якщо зазначені особи намагаються внести зміни в обстановку місця події або перешкоджають проведенню огляду, слідчий може їх відсторонити від подальшої участі у цій слідчій дії.

Найважливішими учасниками огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм, є очевидці, які часто вказують місце скидання шкідливих речовин, уточнюють місце виявлення й кількість загиблої риби, межі забрудненої ділянки, розповідають про зміни, що відбулися в обстановці під час ліквідації наслідків. Якщо дозволяють обставини, слідчому необхідно оглянути місце події в присутності потерпілих і особи, яка направили повідомлення про забруднення водойми.

5. Ще до виїзду на місце події слідчому необхідно в стислий термін здійснити значне коло підготовчих дій: 1) дати вказівку про охорону місця забруднення й запобігання шкідливих наслідків (наприклад, при аваріях і ушкодженнях, що викликали забруднення підземних вод, необхідно покрити адсорбційним матеріалом розлиті або розсипані речовини, припинити відбір підземних вод для господарсько-питного використання, зібрати нейтралізовані або знищені речовини; 2) розпорядитися про присутність до моменту свого прибуття понятих, очевидців, а також особи, яка виявила сліди забруднення; 3) забезпечити огляд необхідними фахівцями й техніко-криміналістичними засобами.

6. Прибувши на місце огляду слідчий перевіряє виконання своїх розпоряджень, вживає заходів по збереженню обстановки, уточнює коло учасників слідчої дії. При цьому доцільно одержати додаткову інформацію шляхом короткого опитування очевидців, яка фіксується за допомогою диктофона. Якщо до прибуття слідчого на місце огляду, там знаходяться посадові особи, що проводять службове розслідування, доцільно з’ясувати, що ними вже зроблено і встановлено. Можливе в подальшому їх залучення до участі в огляді в якості спеціалістів.

7. Слідчий, у присутніх на місці огляду осіб, з’ясовує: стан обстановки до й після забруднення; місце, час і послідовність зміни обстановки під впливом діяльності людей і природних факторів; особливості території; призначення й взаємне розташування об’єктів, що перебувають на ній; події й процеси, які протікали до забруднення водойми; роботи, що виконувалися (виробничі, ремонтно-профілактичні, господарські); атмосферні явища під час події (рясні опади, сильний вітер); факти забруднення, що були раніше; обставини, здатні створити загрозу здоров’ю учасників огляду.

На підставі отриманої інформації слідчий формулює можливі версії, які допоможуть більш ефективно й всебічно провести огляд місця події. Перевіривши наявність і справність засобів аналізу й фіксації обстановки, забезпечення індивідуальної безпеки, слідчий приступає до огляду місця забруднення водойми.

8. Під час загального огляду місця забруднення визначається його адміністративне, і географічне положення; розташування щодо лісових масивів, сільськогосподарських угідь, водних об’єктів, найближчих населених пунктів і господарських, виробничих приміщень; зв’язок елементів обстановки. Доцільно вивчити рельєф місцевості й визначити місця, з яких можна бачити те, що відбувається на досліджуваній території.

У ході ознайомлення з обстановкою вирішується питання про межі огляду, які повинні охоплювати межі знаходження виявлених і передбачуваних слідів події, а також об’єкти-забруднювачі. Межі огляду в значній мірі умовні й можуть коректуватися планом місцевості, переважним напрямом і швидкістю переміщення водних і повітряних мас, рельєфом місцевості, особливостями речовин, які утворяться в результаті діяльності найближчих підприємств. У цьому значну допомогу слідчому надасть спеціаліст, який встановлює зв’язок виявлених слідів з досліджуваною подією. Ґрунтуючись на інформації про можливий механізм слідоутворення, він повідомляє слідчого про ділянки, на яких можуть перебувати сліди.

Слід враховувати, що на відкритій місцевості межі визначаються з урахуванням природних і штучних орієнтирів, наприклад, ділянка ріки до греблі або заводу. Одночасно із встановленням меж простору, який підлягає огляду, вирішується питання про вихідну точку й спосіб огляду, вибір позиції для фото та відеозйомки.

Отже, дотримання слідчим, наведених у статті криміналістичних рекомендацій дозволить зберегти обстановку на місці вчинення злочину, ретельно оглянути місце події, правильно відібрати потрібні проби для подальшого експертного дослідження, зафіксувати подію шляхом протоколювання, відеозапису, а також складання плану та схеми. Що безумовно позитивно вплине на якість доказової бази по справі про злочин проти довкілля вчинений шляхом забруднення водойми.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ПРОВЕДЕННЯМ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ
30.01.2012 20:36
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОЇ ФОТОГРАФІЇ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЬ ПОДІЙ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ
29.02.2012 05:48
ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН СНД ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І БАЗ ДАНИХ
29.02.2012 05:44
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ НЕЗАКОННОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І БАЗ ДАНИХ
29.02.2012 05:41
ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
29.02.2012 05:38
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ МІКРОСЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
29.02.2012 05:36
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
29.02.2012 05:31
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ У ВИКОНАННІ ПОКАРАНЬ ЩОДО ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ
28.02.2012 07:58
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА СПЕЦІАЛІСТА (ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ)
21.02.2012 12:03
РОЗШУКОВА РОБОТА СЛІДЧОГО
21.02.2012 11:49
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше