:: LEX :: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ У США
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ У США
 
18.06.2012 15:47
Автор: Старушкевич Анатолій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Луцького інституту розвитку людини Відкритого Міжнародного університету «Україна»
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

У 70-х роках минулого століття профілювання злочинців з метою їх пошуку вперше було застосоване у США агентом ФБР Г. Тетеном, який на той час викладав курс прикладної кримінології в Академії ФБР, згодом (1978 р.) працівники відділу біхевіористики (Behavioral Science Unit) одержали офіційний дозвіл на надання послуг з такого виду діяльності (Дуглас Д., 1998 р., Turvey B.E., 1999 р.).

Сьогодні профілювання з метою пошуку злочинців здійснюється у ФБР США Національним центром аналізу насильницьких злочинів (National Center forthe AnalysisofViolent Crime, або NCAVC), який входить до складу Групи оперативного реагування на надзвичайні ситуації (Critical Incident Response Group, або CIRG) (Swanson Ch.R., 1992 р., Rossmo D., 2000 р.).

Профілювання з метою пошуку злочинців у США набуло рис самостійного наукового знання, одержало офіційне визнання й впроваджується у ведучих країнах світу. Застосування профілювання в практиці розкриття й розслідування злочинів сприяло появі різноманітних методик здійснення даної діяльності, які диференціюються залежно від використання в якості їх основи індуктивного або дедуктивного методів (Мухін Г.Н., Каразей О.Г., Ісютін-Федотков Д.В., 2012 р.).

Висунення припущень про характеристики особи злочинця за допомогою індуктивного методу здійснюється з використанням емпіричних даних, статистичного й (або) кореляційного аналізу та екстраполяції (Turvey B.E., 1999 р.).

В ході використання дедуктивного методу висновки про особу злочинця ґрунтуються на аналізі наявної в кримінальній справі інформації, отриманої в ході огляду місця події, допитів потерпілих і свідків, даних судових експертиз, віктимології, матеріалів оперативно-розшукової діяльності й т.ін. Формування профілю здійснюється у відповідності до логічних умовиводів і силогізмів. Сутність дедуктивного методу як результату аргументованих логічних міркувань полягає у тому, що якщо посилка вірна, то й висновок вірний. Дедукція виходить від узагальнення фактичних даних конкретної справи до висновку про характеристики особи злочинця, який вчинив злочин (Turvey B.E., 1999 р.).

До основних методик профілювання відносять: аналіз місця події, слідчу психологію, географічне профілювання, аналіз поведінкових доказів (Мухін Г.Н., Каразей О.Г., Ісютін-Федотков Д.В., 2012 р.).

Сама методика аналізу місця події заснована на використанні «організованої — неорганізованої» дихотомії. Відповідно до даної методики злочинці класифікуються за ступенем організованості своїх дій на місці злочину, що дозволяє зробити значимі для розуміння злочинного діяння висновки про характеристики особи таких правопорушників (Godwin M., 1998 р.).

Однак, дана методика не обмежує профайлера у використанні інших даних крім «організованої — неорганізованої» дихотомії. Тому дана методика в наукових публікаціях описується як сукупність вищевказаної дихотомії, інтуїції й досвіду. Провідні профайлери ФБР США схиляються до виділення шести основних стадій профілювання: 1) збирання первинної інформації (речових доказів з місць подій, даних віктимології, висновків експертів, поліцейських звітів, відомостей про соціально-економічний статус регіону); 2) прийняття рішень по семи позиціях: способу вчинення злочину, основному наміру, ризику жертви й злочинця, ескалації конфлікту, часу й особливостей місця вчинення злочину; 3) оцінка злочину (організовані — неорганізовані аспекти, вибір жертви, мотивація злочинця, динаміка розвитку подій на місці злочину; 4) складання самого профілю; 5) розслідування; 6) затримання (Ressler R.K., 1988 р.; Мухін Г.Н., Каразей О.Г., Ісютін-Федотков Д.В., 2012 р.).

Однак, різні науковці, у тому числі й практики з ФБР, по-різному визначають назву та зміст окремих стадій аналізу місця події, що обумовлено як індивідуальним підходом до профілювання, так і природним розвитком поглядів на предмет самого дослідження. Так, Д. Дуглас виділяє такі стадії профілювання: 1) оцінка злочину; 2) оцінка специфічних особливостей місця (місць) події; 3) аналіз жертви або жертв; 4) розгляд детальних звітів поліції; 5) вивчення протоколу судово-медичного розтину; 6) розробка профілю; 7) пропозиції по слідчій стратегії на підставі створеного профілю особи (Дуглас Д., 1998 р.).

Окремі положення вищезгаданої методики свого часу зазнали критики, зокрема «організовано - неорганізована» дихотомія, яка на думку опонентів має обмежену придатність, тому що основну масу злочинців не можна однозначно віднести до однієї з категорій даної моделі (Мухін Г.Н., Каразей О.Г., Ісютін-Федотков Д.В., 2012 р.).

Однак, незважаючи на недоліки, методика аналізу місця події на даний час використовується правоохоронцями та психологами провідних країн світу як основа для створення профілів особи злочинців. Хоча у національному масштабі існують окремі модифікації класичного профілювання.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ПОВТОРНОСТІ ТА РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ
24.05.2012 15:52
НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ЗВ'ЯЗКУ «ЗЛОЧИНЕЦЬ-ЖЕРТВА» З МЕТОЮ РОЗШУКУ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВЦЬ
18.06.2012 15:47
ДОСВІД СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ СПРЯМОВАНИХ НА ПРОФІЛАКТИКУ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У США
18.06.2012 15:45
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЗБУТ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
18.06.2012 15:43
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЗБУТУ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ
18.06.2012 15:31
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ ТА СХЕМ В ХОДІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ
17.06.2012 18:36
ТИПОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗБОЇ
17.06.2012 18:35
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ОКРЕМИХ ФАХІВЦІВ, В ЯКОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ, ДО РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
17.06.2012 18:33
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ФОТОГРАФІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
17.06.2012 18:32
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО ПО СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
17.06.2012 18:30
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше