:: LEX :: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
 
10.09.2012 19:58
Автор: Цибух Катерина Сергіївна, аспірантка Київського міжнародного університету
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Органи юстиції – це органи виконавчої влади, основною діяльністю яких являється здійснення захисту основ конституційного ладу, прав і свобод людини та громадянина [1].

Постановою Кабінету Міністрів України «Про систему органів юстиції» від 30 квітня 1998 р. № 592, зазначається, що система органів юстиції включає: 

Міністерство юстиції;

Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим;

Обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;

Районні, районні у містах управління юстиції;

Міські (міст обласного значення) управління юстиції можуть бути об’єднані у міськрайонні управління юстиції, а районні у містах (крім міст Києва та Севастополя)  - у міжрайонні управління юстиції за рішенням Міністра юстиції.

Указом Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 6 квітня 2011 року № 395/2011, визначено в ст..1  що Міністерство юстиції України (Мін’юст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін’юст України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.  Мін’юст України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої лади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Мін’юст України, як центральний орган системи юстиції у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

Мін’юст України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління юстиції Міністерства юстиції Україіни в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

Міністерством юстиції затверджено «Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,  мм. Києві та Севастополі.» від 14.02.2007 № 47/5. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі (далі – управління юстиції) підпорядковуються Мін’юст України та є його територіальними органами.

Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та цим Положенням.

Основними завданнями управління є: участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, участь в роботі з удосконалення законодавства, забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності, розвиток правової інформатизації;  ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, іпотек, правочинів, актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру громадських формувань; державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів АРК та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; організація роботи відділів державної виконавчої служби, нотаріату та відділів державної реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції; здійснення легалізації місцевих об’єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб; методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, органах виконавчої влади АРК, державних господарських об’єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях; здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень; представлення за дорученням Мін’юст УкраїниКабінету Міністрів України і Мін’юст України під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя; здійснення моніторингу за виконанням актів Мін’юст стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації; організація роботи з кадрами в апараті управління, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції та підвідомчих установах, підвищення їхньої кваліфікації, а також організаційне та матеріально-технічне забезпечення їх діяльності;  участь у забезпеченні державного регулювання і нагляду щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, а також видає накази у межах своєї компетенції, які є  обов’язковими для виконання даними управліннями.

Також, затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011р № 1707/5 «Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції». Районні, районні у містах, міські ( міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (далі управління юстиції) є територіальним органом Мін’юст України. Управління юстиції підпорядковуються Мін’юсту та безпосередньо Головним управлінням юстиції. У своїй діяльності керується конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та іншими актами законодавства України, а також наказами головних управлінь юстиції.

Основними завданнями управління юстиції є: реалізація державної правової політики, а також забезпечення реалізації державної політики у сферах реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; експертне забезпечення правосуддя; забезпечення роботи нотаріату; здійснення в межах повноважень міжнародно-правового  співробітництва.

Управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої  влади АРК, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесені до його компетенції, а також видає накази у межах своєї компетенції і контролює їх виконання.

Отже, система органів юстиції – є складеною системою в якій контроль за діяльністю управлінь здійснюється належним чином. Діяльність органів юстиції спрямований на захист основ Конституційного ладу, що включає в себе захист прав і свобод людини та громадянина, як на території України так і за її межами. В системіорганів юстиції, за адміністративно-правовим регулюванням, кожне управління підпорядковується та є підконтрольне іншому, а саме центральним органом в системі юстиції є Міністерство юстиції – що підпорядковується Кабінету Міністрів України, йому підпорядковується  Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,  мм. Києві та Севастополі, а районні, районні у містах, міські ( міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції  є територіальним органом  Мін’юст України підпорядковуються йому  та безпосередньо і Головним управлінням юстиції.
Література:

1. В.Т. Маляренко Суд, правоохоронні та правозахисні органи України Київ Юрінком Інтер 2007.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про систему органів юстиції» від 30 квітня 1998 р. № 592.

3. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 6 квітня 2011 року № 395/2011.

4. Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,  мм. Києві та Севастополі. від 14.02.2007 № 47/5.

5. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції 23.06.2011р № 1707/5.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
10.09.2012 20:10
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
06.10.2012 11:09
ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
04.10.2012 11:25
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
03.10.2012 11:32
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше