:: LEX :: ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
 
04.10.2012 11:25
Автор: Терещенко Андрій Леонідович, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Міжнародного університету розвитку людини «Україна»
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Особливу вагомість для комплексного розкриття тематики адміністративно-правового захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах набуває категорія адміністративно-правового статусу цих, особливо в умовах прямування України до такої престижної міжнародної організації, як ЄС. Адже інтеграція України до європейського напрямку, на нашу думку, передбачає не тільки створення для людей з особливими потребами умов безперешкодного доступу та пересування в транспорті, державних установах, а й можливості здобуття ними різних рівнів освіти, в тому числі й вищої, а для цього слід дослідити їх адміністративно правовий статус.

Важко зазначити такого вченого в галузі адміністративного права, який би не торкався проблеми адміністративно-правового статусу це і Ю.П. Битяк, В.В. Галунько, Ю.В. Гридасов, І.А. Дьомін, С.В. Ківалов, Т.О. Коломієць та багато інших. Проте, основну свою увагу вони зосереджували саме на визначені адміністративно-правового статусу, а от проблеми адміністративно-правового статусу осіб з особливими потребами – менш суміжного виклику, ніхто з них не розкривав.

У найбільш загальному під статусом (від латинського status – положення, становище) розуміється правове положення (сукупність прав і обов’язків) фізичної чи юридичної особи [1, с. 1263].

Якщо звернутися до тлумачного словника української мови, то там слово статус визначається, як певний стан чого – небудь (становище, стан.) [2, с. 420].

В сучасних умовах зміст правового статусу особи трактується у правознавстві в трьох основних аспектах: по-перше, правовий статус особи ототожнюється з правосуб’єктністю; по-друге, правовий статус встановлюється нормативно-правовими актами, що встановлюють суб’єктивні права та юридичні обов’язки особи; по-третє, правовий статус особи визначається нормативно-правовими актами, які встановлюють суб’єктивні права та юридичні обов’язки особи в сукупності з їх правосуб’єктністю [3, с. 30-31].

Слід акцентувати увагу, що слово «інвалід» в даний час все частіше замінюється на «людина з обмеженими можливостями». Тим не менш, цей усталений термін часто вживається в пресі та публікаціях, а також в нормативних і законодавчих актах, у тому числі в офіційних матеріалах ООН [4]. У Європі бодай згадка про те, що якась людина є інвалідом, вважається дискримінацією і може потягнути за собою звернення до суду з вимогою відшкодувати моральну шкоду, заподіяну такою поведінкою [5, с. 38].

У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» в ст. 31. визначені основні права інвалідів при проведенні реабілітації. При здійсненні реабілітаційних заходів інваліди мають право на: поважливе і гуманне ставлення з боку працівників реабілітаційних установ; вибір виду реабілітації і реабілітаційної установи; отримання інформації про свої права, обов'язки, умови та форми здійснення реабілітаційних заходів; відмову від реабілітаційних заходів; конфіденційність інформації особистого характеру, в тому числі стосовно особливостей і характеру ураження здоров'я; захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку [6].

В Україні правовий статус суб'єктів права визначається Конституцією України, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами публічної адміністрації та міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України.

На наш погляд, завдання сучасного суспільства зламати негативні стереотипи щодо осіб з особливими потребами та зробити правовий статус, в тому числі й адміністративно-правовий статус, таким щоб вона не відчувала себе неповноцінною та змінити відношення тих членів суспільства до неї, котрі так вважають.

З урахуванням думок вчених, а також предмету нашого дослідження, вважаємо, що адміністративно-правовий статус осіб з особливими потребами — це неподільна єдність обов’язків і прав, в сукупності із їх правосуб’єктністю, стан цих осіб у суспільстві.

Забезпечується його дотримання публічною адміністрацією, яка займається відповідною проблематикою, а також адміністративними заходами, що застосовуються до них за неналежне виконання завдань у зазначеній сфері (адміністративна відповідальність та дисциплінарна відповідальність посадових осіб публічної адміністрації).
Література:

1. Советский энциклопедический словарь : [ок. 80000 слов] / [Абашидзе И. В., Азимов П. А., Александров А. П. и др.] ; гл. ред. А. М. Прохоров. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 1632 с.

2. Новий словник Української мови : [у 3-х томах] / [укладачі В. Яременко, О. Сліпушко]. – К. : видавництво Аконіт, 2008. – Т.3 : П–Я. – 862 с.

3. Галунько В.М. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право” / Віра Миколаївна Галунько. – К., 2010. – 198 с.

4. Інвалідність: [Електронний ресурс] / Вікіпедії – вільної енциклопедії. – 12 грудня 2011. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Інвалідність – Назва з екрану.

5. Петров В. За законом правильно. А з точки зору прав людини? Або про бар’єри, що виникають на шляху інвалідів при зверненні до державних та офіційних установ/ В. Петров // Соціальний захист – 2010 – № 11 – С. 38 – 39.

6. Закон України від 06 жовтня 2005 р. № 2961-IV«Про реабілітацію інвалідів в Україні»: за станом на 1 грудня 2011 р. // Урядовий кур'єр від 09.11.2005 — № 213.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
10.09.2012 20:10
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
10.09.2012 19:58
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
06.10.2012 11:09
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
03.10.2012 11:32
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше