:: LEX :: ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 
06.10.2012 11:09
Автор: Костюченко Олена Євгенівна, кандидат юридичних наук, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Суспільні відносини які виникають у сфері фінансової безпеки існують на наднаціональному, загальнодержавному та локальному рівнях та у переважній більшості, мають публічних природу. Разом з тим, у літературі справедливо відзначається необхідність закріплення інституту фінансової безпеки у системі права України [1, с. 14]. Е.С. Дмитренко у своїх дослідженнях правовідносини із забезпечення фінансової безпеки досліджує з позиції предмета фінансового права і розглядає їх у контексті об’єкта фінансових правовідносин [1, с. 19-20]. Однак, правовідносини із забезпечення фінансової безпеки не вичерпуються межами фінансових правовідносин. Розгляд суспільних відносин у сфері фінансової безпеки потребують належного правового оформлення, а правовідносини є головним засобом, за допомогою якого здійснюється дія юридичних норм. Правовідносини − це засіб «переходу» загальних приписів юридичної норми в площину суб’єктивних юридичних прав і обов’язків [2, с. 130-131]. Вважаємо, що правовідносини із забезпечення фінансової безпеки в державі потрібно досліджувати не лише з позицій адміністративного та фінансового права. Такі відносини необхідно дослідити і в контексті інших галузей права, бо ці суспільні відносини, у процесі публічного управління фінансами, є ключовими для забезпечення фінансової безпеки держави та її суб’єктів господарювання.

Якщо ми виходимо з того, що правовідносини із забезпечення фінансової безпеки є складовою адміністративного права, то відповідно вони є адміністративно-правовими відносинами. В.К. Колпаков стверджує, що адміністративно-правові відносини – це результат впливу адміністративно-правових норм на поведінку суб’єктів сфери державного управління, внаслідок якого між ними виникають сталі правові зв’язки державно-владного характеру [3, с.80]. Наведене дає підставу для висновку, що адміністративно-правові відносини опосередковані: (а) нормами адміністративного права та (б) виникають між суб’єктами, один з яких наділений владними повноваженнями у сфері державного управління. 

Отже, правовідносини із забезпечення фінансової безпеки перебувають у зв’язку і взаємодії з нормами адміністративного права, такі правовідносини не можуть виникнути за межами дії цих норм права. Зв’язок правовідносин і правових норм породжує виникнення цих правовідносин й продовжує їх регулювання в процесі фактичної реалізації, зміни та припинення. Відносини, що виникають у процесі забезпечення фінансової безпеки економічних суб’єктів та виступають об’єктом регулюючого впливу норм адміністративного права стають адміністративно-правовими відносинами. Суб’єкти правовідносин, на нашу думку, виступають одним з критеріїв відмежування правовідносин із забезпечення фінансової безпеки як складової адміністративного права від правовідносин із забезпечення фінансової безпеки що складають предмет інших галузей права. Вважаємо, що коли одним із суб’єктів правовідносини із забезпечення фінансової безпеки є суб’єкт з державно-владними повноваженнями то такі відносин є складовою предмета адміністративного права України. Досліджуючи правовідносини із забезпечення фінансової безпеки як адміністративно-правові відносини, де один з суб’єктів наділений державно-владними повноваженнями, слід звернути увагу на характер зв’язку між учасниками цих правових відносин. 
Література:

1. Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права у механізмі правового регулювання фінансової безпеки України: монографія. − К. : Юрінком Інтер, 2009. − 592 с.

2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. − М. : Юрид. лит., 1966. – 187, [1]c.

3. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К. : Юрінком Інтер. − 1999. – 736 с.
e-mail: A80502251576@yandex.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
10.09.2012 20:10
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
10.09.2012 19:58
ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
04.10.2012 11:25
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
03.10.2012 11:32
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше