:: LEX :: ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ» ТА «ТАКТИЧНА КОМБІНАЦІЯ»
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ» ТА «ТАКТИЧНА КОМБІНАЦІЯ»
 
22.10.2012 12:11
Автор: Сас Михайло В’ячеславович, здобувач кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту МВС України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

1. На даний час у криміналістиці немає усталеної думки щодо поняття «тактична операція». Науковці по-різному визначають структуру, елементний склад та суб’єктів тактичної операції. Немає єдиної думки і щодо співвідношення понять «тактична операція» і «тактична комбінація».

2. Вперше термін «тактична операція» запропонований А. В. Дуловим ще у 1972 р. Автор визначив тактичну операцію як «сукупність слідчих, оперативних, ревізійних і інших дій, які розробляються і здійснюються в процесі розслідування, по одному плану під керівництвом слідчого, з метою реалізації такого тактичного завдання, яке не може бути виконане проведенням у справі окремих слідчих дій» (Дулов А. В., 1972 р.). На думку А. В. Дулова, тактична операція проводиться слідчим або за дорученням слідчого органом дізнання до або після порушення кримінальної справи. Така операція є завжди програмно-цільовою системою, вона створюється для досягнення певної мети (або комплексу цілей) : кінцевої або проміжної (Дулов А. В., 1972 р.). Розробкою теоретичних проблем тактичних операцій займалися і інші знані науковці-криміналісти, зокрема Р. С. Бєлкін, І. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкін, В. А. Журавель, В. О. Образцов, В. М. Шевчук, В. І. Шиканов та інші.

На початковому етапі розробки теорії тактичних операцій у криміналістиці були опубліковані рекомендації щодо комплексу слідчих і оперативно-розшукових дій, проведення яких пов’язане єдиною метою, наприклад, розшук злочинця, його затримання, груповий обшук та ін. Згодом відповідно до потреб практики, комплекси дій почали активно розробляти стосовно ситуацій на початковому етапі розслідування злочинів, а пізніше – просто з урахуванням слідчих ситуацій, які виникають під час розслідування злочинів.

Найбільш повним є визначення тактичної операції як «комплексу погоджених і взаємозалежних слідчих дій, організаційно-підготовчих, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних, технічних і інших заходів, які проводяться відповідно до відображеної в плані тактичної лінії поведінки слідчого й спрямованих на виконання яких-небудь конкретних завдань, що виникають на певному етапі розслідування у тій або іншій слідчій ситуації (Михальчук А. Є., 1991 р.).

3. В ході дослідження проблеми тактичної операції науковці та практики нерідко оперують терміном «тактична комбінація», при цьому змішуючи поняття «тактична операція» і «тактична комбінація». Змішування цих двох понять, можливо, відбувається тому, що тактична операція є явищем динамічним й багатоплановим (Михальчук А. Є., 1991 р.). Тактична комбінація є певним поєднанням тактичних прийомів, слідчих або інших дій, об’єднаних єдиним задумом і обумовлених конкретною слідчою ситуацією (Бєлкін Р. С., 1997 р.)». Більшість авторів вважають, що тактична комбінація є оптимальним поєднанням тактичних прийомів у рамках окремої слідчої дії (Бєлкін Р. С., 1997 р.).

Як видно з вищенаведеного визначення поняття тактичної операції, вона може проводитися і в рамках однієї слідчої дії, де тактичні прийоми «підкріплюються», «підсилюються» проведенням оперативно-розшукових і інших заходів, або такі заходи взагалі не проводяться, і тактична операція за своїм обсягом і метою наближається до тактичної комбінації. Науковці справедливо виділяли елементарні й складні (оперативно-тактичні) комбінації (Бєлкін Р. С., 1997 р.), причому складна тактична комбінація являє собою сукупність слідчих і оперативно-розшукових заходів. Таке поняття складної тактичної комбінації багато в чому подібне з поняттям тактичної операції, що і зазначено Р. С. Бєлкіним (Бєлкін Р. С., 1997 р.).

Проаналізовані погляди науковців, показують, що одні автори (зокрема, А. Д. Трубачов) ототожнюють поняття тактична операція й тактична комбінація, а наприклад, А. Б. Соловйов пропонує взагалі відмовитися від терміна «тактична комбінація», як від необґрунтованого (Соловйов А. В., 2000 р.). Таким чином сьогодні в криміналістиці висловлені дві різні точки зору, одні автори ототожнюють поняття тактичної операції й тактичної комбінації, у свою чергу проводячи диференціацію останньої, інші вважають, що поняття тактичної комбінації й тактичної операції доцільно розрізняти, тому що вони виражають різні рівні спільності діяльності суб’єктів розкриття та розслідування злочинів.

Підводячи підсумок зазначимо, ми схиляємося до думки, що поняття «тактична операція» і «тактична комбінація» співвідносяться як загальне й окреме, тому що поняття тактичної операції є ширшим й може містити в собі кілька тактичних комбінацій. Тактичні комбінації можуть бути реалізовані в слідчих діях, передбачених до реалізації в загальному задумі тактичної операції, суб’єктний склад тактичної операції є ширшим, ніж суб’єктний склад тактичної комбінації, яку можуть реалізовувати лише особи, яким відповідно до закону дане право проводити слідчі дії, самостійно або за відповідним дорученням, а коло суб’єктів тактичної операції містить у собі також орган дізнання, контрольно-ревізійні органи, експертів і спеціалістів.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВРАХУВАННЯ ОБСТАВИН, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СТАТТІ 69' КК УКРАЇНИ
30.09.2012 20:48
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИ НАЗВИ РОЗДІЛУ ХVІІІ КК УКРАЇНИ «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ»
26.09.2012 11:23
ІНДУКЦІЙНІ МЕТАЛОШУКАЧІ В АРСЕНАЛІ ПОШУКОВИХ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ
22.10.2012 12:21
ПОШУКОВІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
22.10.2012 12:19
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
22.10.2012 12:12
ВИКОРИСТАННЯ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ДАНИХ ПРО ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЛЮДИНИ
22.10.2012 12:09
ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
22.10.2012 12:08
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:04
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:03
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
21.10.2012 23:30
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше