:: LEX :: ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ПРАЦІВНИКА ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

29 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ПРАЦІВНИКА ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ
 
22.12.2012 01:46
Автор: Ковальова Валентина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу економіко-правового факультету Донецького національного університету
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

1. Створенням моделі працівника експертної служби, займає одне з важливих місць в організації діяльності органів внутрішніх справ.

2. Сучасний розвиток науки і техніки незмінно підвищує роль людей, які вміють використовувати наукові знання на практиці. Ефективність протидії злочинності багато в чому залежить і від якості підготовки фахівців, тому підвищення професійного рівня працівників експертної служби є комплексною проблемою, яка вирішується на стику досягнень різних наук (філософії, педагогіки, судової психології, криміналістики, судової експертології та ін.).

На нашу думку, потребою часу в Україні є створення такої програми відбору, підготовки й виховання кадрів експертної служби органів внутрішніх справ, яка дозволить підвищити рівень їх професіоналізму. Необхідним є створення універсальної моделі формування працівника експертної служби, яка повинна ґрунтуватися на певних методологічних і теоретичних передумовах. Її розробка дозволить знайти шляхи практичного вирішення проблеми поглиблення спеціальної підготовки й зростання професійної майстерності працівників експертної служби.

3. Загальновідомо, що сутність моделювання полягає в розумовому або матеріальному конструюванні моделей, імітації певних процесів або явищ для того, щоб отримані при цьому знання були основою для висновків про інший досліджуваний предмет або явище. Моделювання містить у собі низку елементів : створення моделі досліджуваного об’єкта (явища); здійснення зі створеною моделлю науково-практичних і логічних дій; формування певних знань про досліджуваний об’єкт або явище, отриманих у результаті вивчення й осмислення моделі; поширення отриманих знань на сам об’єкт (явище) пізнання.

4. Розробка процесу модельного дослідження експертної діяльності можлива шляхом створення моделі працівника експертної служби, що повинен проходити низку послідовних етапів.

Перший етап — включає визначення й постановку мети та завдань, досягнення яких можливо за допомогою створення й вивчення моделі працівника експертної служби. Створення такої моделі за своїми завданнями є прикладним дослідженням, оскільки обумовлено заздалегідь поставленою метою й орієнтовано на застосування отриманих результатів у практичній діяльності правоохоронних органів.

Другий етап — розглянувши наукові передумови й сформулювавши мету й завдання створення моделі працівника експертної служби, необхідно розширити наявні знання про досліджуваний об’єкт, у ході чого варто визначити параметри експертної діяльності для вивчення її функціонування й перспектив можливого розвитку. З цією метою необхідно пов’язати в єдину систему всю вихідну інформацію про об’єкт дослідження й фактори, які впливають на нього, а також розробити методику вивчення цих параметрів. Отриману інформацію варто оцінити й здійснити з нею гносеологічні й емпіричні дослідження. Об’єктивність і обґрунтованість подібного вивчення буде тим вища, чим деталізованіше будуть розглянуті всі сторони й властивості експертної діяльності, самого об’єкта дослідження.

Третій етап — побудова на основі сукупності параметрів експертної діяльності структури моделі працівника експертної служби, а потім одержання й систематизація з її допомогою інформації про цю діяльність.

Четвертий етап — віднесення отриманої й систематизованої інформації до об’єкта, який моделюється, тобто екстраполяція вивчених сторін і властивостей моделі працівника експертної служби на комплексну систему відбору, підготовки й виховання кадрів експертної служби.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
УМІННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПО КРИМІНАЛІСТИЦІ
22.12.2012 01:48
ОСОБЛИВОСТІ ОБШУКУ ПО СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
22.12.2012 01:44
ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ПІД ЧАС СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ПО СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ
22.12.2012 01:43
ПРОБЛЕМИ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
22.12.2012 01:40
ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
20.12.2012 16:32
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
20.12.2012 16:30
ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
20.12.2012 16:26
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ВИЯВЛЕНОЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ НЕЮ
20.12.2012 16:21
МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ ТА ЇЇ СЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
20.12.2012 16:14
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ
20.12.2012 16:10
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше