:: LEX :: ДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ “АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ»
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 33)

Термін подання матеріалів

10 червня 2021

До початку конференції залишилось днів 24


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ “АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ»
 
04.06.2013 21:18
Автор: Яремчук Ольга Юріївна, курсант юридичного факультету, Академія митної служби України
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

1 червня 2012 року набрав чинності новий Митний кодекс України. За оцінками експертів, даний нормативно-правовий акт суттєво відрізняється від попереднього Митного кодексу України, в тому числі, спрощено процедуру митного оформлення та розширено повноваження митних органів при проведенні перевірок. Окрім цього, новелою Митного кодексу є  термін “агент з митного оформлення”, що заступив собою інший – “представник митного брокера”. Чи доцільною є така зміна?

Ступінь розробленості даної теми можна визначити як недостатній. Вивченням інституту представника митного брокера займалися такі вчені як Н.О.Лужанська, Л.О.Бондаренко, М.Мироненко,А.В.Мазур, Д.В.Приймаченко, І.О.Федотова. Але лише окремі науковці торкалися безпосередньо дослідження питання правого статусу представника митного брокера. Більшість із них вивчали цю проблему в контексті дослідження інституту митного брокера.   

І.І.Світлак схарактеризувала представника митного брокера як особу, яка є “висококваліфікованим фахівцем у такій специфічній сфері як митне декларування” [5].

“Агент з митного оформлення” - поєднання двох понять, перше з них “агент”,  друге “митне оформлення”. У Академічному тлумачному словнику української мови наведено кілька значень поняття “агент”, “представник, довірена особа організації, установи і т. ін., що виконує різні доручення, завдання”, “особа, що є чиїмсь ставлеником, служить чиїмсь інтересам” [1]. Щодо поняття «митне оформлення» Митний кодекс-2012 визначає його як “виконання певних митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення” [3]. Шляхом поєднання цих визначень, поняття “агент з митного оформлення” може бути помилково з'ясовано як представник, довірена особа організації,установи, яка виконує певні митні формальності, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.  Але, як відомо, здійснення митного оформлення – прерогатива виключно митних органів, тому такий синтез навряд чи можна визнати вдалим, навіть попри відповідність його мовній стилістиці. 

Легальне визначення поняття “агент з митного оформлення”, то воно міститься у статті 418 Митного кодексу: це фізична особа - резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення» [3].

 Із законодавчого визначення випливає, що агент не здійснює митне оформлення від імені особи, яку представляє. До його повноважень належить лише декларування товарів та транспортних засобів, тобто заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

На наш погляд, більш логічним було би визначити представника митного брокера як особу, що перебуває з ним у трудових відносинах як “агента з декларування”, “спеціаліста з декларування” або ж залишити первинну його назву – “представник митного брокера”.

У РФ та РБ дещо по-іншому підійшли до цього питання й для особи, уповноваженої на виконання подібних функцій, обрали термін “спеціаліст з митного оформлення” (особа, яка має глибокі знання з чогось, у даному випадку з митного оформлення), визначивши це поняття як “физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и имеющее квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению” [6,8].

Митний кодекс Казахстану також називає особу – представника митного брокера спеціалістом з митного оформлення [7].

Як бачимо, надане російським законодавцем визначення акцентує увагу не на функції особи, пов’язаної з митним брокером трудовими відносинами, а на необхідності відповідності такої особи певному кваліфікаційному рівню. Митний кодекс України не конкретизує такої ознаки, натомість вказує лише на призначення агента з митного оформлення. 

Інші ознаки терміну “агент з митного оформлення” містяться у інших нормативних актах, до яких слід звертатися, щоб з’ясувати увесь комплекс його сутнісних характеристик. Для прикладу зміст правового зв’язку агента з митного оформлення із особою митного брокера, з яким він перебуває у трудових відносинах, а тому є його найманим працівником. Звідси висновок про хоча й не цілковиту, але ж відповідність Митного кодексу України наказу Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року, яким затверджено Класифікатор професій. Останній під кодом  3422 встановив професію “агент з митного оформлення вантажів та товарів” [4].

До слова, прогресивним нововведенням Митного кодексу України 2012 є взагалі згадка перебування агента з митного оформлення у трудових відносинах з митним брокером, адже попередній закон не містив подібної норми [2].

Враховуючи вищезазначене, можна підсумувати, що поняття агента з митного оформлення не є досконалим. Доцільніше, на нашу думку, було б або залишити попередню назву “представник митного брокера” , або ж сформулювати термін “спеціаліст з декларування”.
Література:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. – с.4

2. Митний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 38–39. 

3. Митний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. – 2012. - №44-45, №46-47, №48

4. Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів: наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433

5. Світлак І. І. Організаційно-правові засади провадження посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І. І. Світлак. – Ірпінь, 2006. – 22 с.

6. Таможенный кодекс Республики Беларусь від 04.01.2007 р. (национальный правовой интернет-портал республики Беларусь). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk0700204&p2={NRPA}

7. Таможенный кодекс республики Казахстан від 30.06.2010 (таможенный портал республики Казахстан). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://keden.kz/ru/customscode_rk.php

8. Таможенный кодекс Российской Федерации від 28.05.2003 р.. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.tamogkodeks.ru/допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
31.05.2013 22:32
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УКРАЇНІ
31.05.2013 22:28
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» – ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ «КАДРОВОГО ГОЛОДУ»
08.06.2013 19:51
ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
07.06.2013 21:27
ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
06.06.2013 12:56
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ
05.06.2013 19:53
СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
05.06.2013 19:44
ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
05.06.2013 12:20
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)
05.06.2013 12:17
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧИННОСТІ АКТІВ УПРАВЛІННЯ
04.06.2013 21:10
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше