:: LEX :: ВЗАЄМОДІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ВЗАЄМОДІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
25.11.2013 09:48
Автор: Кахович Олена Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Сеньків Оксана Миколаївна, студентка Навчально-наукового інституту права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Секція 9. Господарське право. Господарське процесуальне право]

Дослідження взаємодії юридичної служби з іншими структурними підрозділами дає можливість висвітлити роль юридичної служби у структурі сучасних підприємств.

Як зазначається в Загальному положенні про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040, юридична служба утворюється як самостійний структурний підрозділ.

Одним із основних завдань юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків [1].

Діяльність, пов’язана із забезпеченням дотримання законності, додержанням правових норм є складовою роботи будь-якого структурного підрозділу підприємства, установи, організації, проте організація правової роботи – це основане завдання саме юридичної служби, в чому відображається її місце та роль на підприємстві.

Зв'язок між структурними підрозділами як правило, ґрунтується на здійсненні:

- спільних дій (проект загального  локального акту, колективний договір, правила внутрішнього розпорядку  можуть розроблюватися спільно декількома підрозділами, робочою групою, створеною з працівників цих підрозділів, юридичної, кадрової служби, відділу з охорони праці, бухгалтерії тощо);

- узгоджених дій(в цьому випадку під узгодженням розуміється і одночасне досягнення кінцевого результату, і поетапне виконання дій декількома підрозділами, спочатку один структурний підрозділ здійснює дію, потім інший –наприклад, розгляд договору, який надійшов від контрагента до суб’єкта господарювання);

- односторонніх дій (всі структурні підрозділи суб’єкта господарювання надають в фінансовий відділ звіти про використання коштів, виділених на утримання підрозділів) [2; с. 4].

Проте, існують й певні проблемні моменти взаємодії. Так, одним із функціональних обов’язків юридичної служби (найчастіше окремо взятого юрисконсульта) є ведення журналу обліку виконання господарських договорів, але юрисконсульт може не володіти на достатньому рівні знаннями економічного, фінансового, бухгалтерського характеру, тому в науковій літературі пропонується розподілити такий обов’язок між різними структурними підрозділами, щоб кожний відповідав за сферу свого відання.

У науковій літературі виділяють такі основні елементи взаємодії юридичної служби з іншими основними структурними підрозділами суб’єкта господарювання [3; с. 94-97]:

 З  відділом матеріально – технічного постачання (юридична служба може отримувати локальні акти для візування і правової експертизи; відомості  про порушення договірних зобов’язань; документи для пред’явлення  претензій і позовів; надавати результати правової експертизи; протоколи узгодження розбіжностей; погоджувати претензії і позови).

 З відділом збуту (юридична служба має право одержувати накази, розпорядження, інструкції; узгоджені умови по реалізації продукції; відомості про порушення договірних зобов’язань; заявки на пошук необхідних нормативно – правових актів і на роз’яснення чинного законодавства; надавати результати правової експертизи; проекти договорів; пропозиції по зміні типових господарських договорів).

 З відділом кадрів (отримувати проекти трудових договорів, контрактів, заявки на пошук необхідних нормативно – правових актів, наказів щодо переведення, про звільнення, про притягнення працівників до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності;надавати інформацію про зміни в трудовому законодавстві,роз’ясненьщодо чинного законодавства й порядку йогозастосування).

 Зфінансовимвідділом (одержувати проектифінансовихдоговорів; матеріали для пред’явленняпретензій, позовів у суди; заявки на роз’яснення чинного законодавства, надаєрішеннящодопред’явленихпретензій і позовів;  результатирозглядупретензій, судових справ; роз’яснюєзаконодавство і порядокйогозастосування; надає узгодженіматеріали про стан заборгованості, пропозиції по примусовомустягненнюборгів; надаєаналіззмін і доповненьфінансового, податкового, цивільного та іншихгалузейзаконодавства).

І це основні, вузлові питання взаємодії, бо необхідно враховувати, що юридична служба забезпечує дотримання законності, здійснення правової роботи, пропаганди законодавства серед усіх підрозділів, чим сприяє утвердженню права в усіх сферах господарювання. Також розробка положень про структурні підрозділи, про взаємодію структурних підрозділів з певних питань діяльності суб’єктів господарювання дасть змогу покращити  організацію правової роботи, забезпечить правильне  застосування нормативних актів, запобігання порушень, що сприятиме функціонуванню діяльності будь-якого підприємства незалежно від форм власності.
Література:

1. Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 // Урядовий кур’єр. – 2008. - № 238.

2. Куліш А., Горевий В. Взаємодія юридичної служби суб’єкта господарювання з іншими структурними підрозділами / Куліш А., Горевий В. // Підприємство, господарство і право. – 2010. - № 10. – С. 3-6;

3. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві : навчальний посібник / В. І.  Горевий. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2012. – 367 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше