:: LEX :: ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
 
13.12.2013 16:59
Автор: Доломан Тетяна Миколаївна, студентка юридичного факультету Херсонського державного університету
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Зараз кожний інститут державної влади не може обійтись без правового забезпечення його діяльності, не є виключенням із цього правила і система адміністративних судів, яка для ефективного здійснення діяльності має спиратися на утвердженні принципи.

На початку нашого дослідження хотілося б зазначити, що в Романо-Германській правовій сім’ї створеної в континентальній Європі на основі рецепції римського права, яка будується за методологією від загального до спеціального принципам права приділяється значна увага. Розкриття принципів адміністративного права необхідно розпочати з аналізу доктринальних положень реформування адміністративного права, які нині переживають період активного розвитку. 

На думку С.В. Потапенка принципи надають судочинству якостей справедливості в адміністративних справах [1, с. 30]. В свою чергу П.О. Баранчик вважає, що принципи адміністративного судочинства поділяються на: конституційні; принципи закріплені в кодифікованих нормативно-правових актах (КАСУ); принципи закріплені в інших законах [2, с. 166].

У вітчизняній теорії адміністративного права найбільш влучно така демократична традиція розкрита В. Авер’яновим, який вважав, що сьогочасне вітчизняне адміністративне право ще докорінно відрізняється від адміністративного права європейських країн за своїм «духом», за своєю ідеологією: в країнах Європи воно орієнтоване на забезпечення прав та інтересів людини, їх ефективний захист, а у нас – на задоволення потреб держави, державного управління (фактично – державного апарату). На противагу цьому пропонується в основу адміністративно-правової доктрини адміністративного права покласти «людиноцентристську» ідеологію, за якою держава має «служити» інтересам громади, тобто діяти на «благо людини» шляхом всебічного забезпечення пріоритету її прав, свобод й інтересів у сфері діяльності публічної адміністрації – органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Відповідно до таких роздумів учений пропонує переосмислити принципи науки адміністративного права до «людиноцентристської» теорії [3, с. 58].

З урахуванням предмету нашого дослідження ми можемо сформулювати, що під принципами адміністративного права у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності адміністративних судів слід розуміти основні вихідні, об’єктивно зумовлені засади, на яких базується діяльність суб’єктів публічної адміністрації, щодо забезпечення діяльності адміністративних судів та суддів адміністративних судів в процесі сервісної і владно-розпорядчої внутрішньо-організаційної діяльності.
Література:

1. Потаменко С.В. Сутність та призначеня принципів адміністративного судочинства України / С.В. Потапенко // Науковий віник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – С. 28-31

2. Баранчик П.О. Принципи адміністративного судочинства : теоретичний підхід до питання визначення і класифікації / П.О. Баранчик // Вісник Запоріжського національного університету. –  2012. –  № 2 (1). – С. 165-174.

3. Авер’янов В.Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині Українського адміністративного права / В. Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11 (61). – С. 57-63. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОНТОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
16.11.2013 15:15
ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
13.12.2013 17:00
ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА В АПАРАТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
02.12.2013 22:56
РЕЙТИНГ КРАЇН СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЗДОРОВ’Я
02.12.2013 22:50
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
02.12.2013 10:14
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше