:: LEX :: РІЗНОМАНІТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РІЗНОМАНІТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
 
15.12.2013 15:23
Автор: Лазаренко Аліна Сергіївна, курсант, Малько Олена Сергіївна, курсант, Федорова Анастасія Ігорівна, курсант, Національний університет державної податкової служби України
[Секція 11. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право]

Інформація в історії розвитку цивілізації завжди відіграє визначальну роль та є основою, базою для прийняття рішень на всіх етапах і рівнях становлення суспільства і держави. Недарма в розвитку людства виділяють декілька інформаційних революцій, які безпосередньо пов’язані з кардинальними змінами у сфері виробництва, обробки та обігу інформації, що призвели до радикальних перетворень [1].

На сьогоднішній день ми можемо цілком впевнено стверджувати, що інформація стала невід’ємною частиною правової сфери суспільства. Тобто, у галузі правознавства повноцінно вживається термін «інформаційні відносини». Ці правовідносини є досить різноманітними, багатогранними, що і викликає необхідність наукового дослідження їх видів. Актуальність питання полягає в тому, що результати дослідження можуть використовуватися не лише у теорії, в юридичній науці, але і на практиці, адже від розуміння та вміння правильно трактувати ті чи інші особливості правовідносин, можна досягти більшої ефективності, результативності діяльності у певній сфері життя.

Перш за все, всі правовідносини поділяють на регулятивні та охоронні. На думку авторів, доцільним є такий розподіл і щодо інформаційних правовідносин. Регулятивними є такі правовідносини, які складаються на основі регулятивних правових норм та фактів правомірної поведінки їх суб’єктів. Охоронні правовідносини є такі, що виражають охоронну функцію права. Вони пов’язані з застосуванням юридичної відповідальності на основі санкцій до порушників норм права.  Прикладами таких правовідносин у сфері інформації можуть бути: відшкодування збитків, застосування штрафних та оперативно-господарських санкцій та інші.

Важливим є розподіл інформаційних правовідносин на динамічні та статистичні. Статистичні, як випливає і з самого поняття, фіксують певний існуючий стан або явище. Так, наприклад, статистичними можна вважати правовідносини, які пов’язані з приналежністю суб’єкту господарювання майнових прав на певний інформаційний об’єкт. Але при цьому варто враховувати, що за умови використання даного об’єкту, наприклад, його передачі, продажу, правовідносини набуватимуть динамічного характеру. 

В залежності від становища сторін один до одного правовідносини в інформаційній сфері поділяють на горизонтальні та вертикальні. Відповідно до ч.5 ст.3 Господарського Кодексу України, горизонтальними є господарсько-виробничі відносини. Вони складаються на основі юридичної рівності сторін, тоді як вертикальні правовідносини передбачають нерівноправність останніх. Автори згодні з точкою зору дослідників, які стверджують, що перший тип таких правовідносин спостерігається у приватному праві, тоді як другий – у публічному.

Як і будь-які правовідносини, інформаційні можуть бути простими або складними. Критерієм розподілу у даному випадку виступає кількість суб’єктів. Прості правовідносини складаються між двома суб’єктами, складні – між трьома і більше.

В теорії права правовідносини поділяють на абсолютні та відносні, залежно від способу індивідуалізації їх суб’єктів. В абсолютних правовідносинах визначеною є лише одна сторона – носій суб’єктивного права, а зобов’язаними тут є абсолютно всі інші особи. При цьому обов’язок їх полягає в утриманні від дій, що посягають на право іншої сторони. Наприклад, в інформаційній сфері такими є правовідносини, що виникають в процесі користування власними інформаційними ресурсами, реалізації майнових прав інтелектуальної власності.

Відносними правовідносинами в інформаційній сфері вважають господарські інформаційні зобов’язання, наприклад, управлінські правовідносини в галузі інформаційного забезпечення.

Також доцільним є поділ інформаційних правовідносин на внутрішньогосподарські та зовнішньогосподарські. Розглядаючи конкретного суб’єкта господарювання, його внутрішнє інформаційне забезпечення становить внутрішньогосподарські правовідносини, тоді як зовнішня взаємодія у галузі інформації – зовнішньогосподарські. У сучасному цивілізованому світі, як ми розуміємо, існування і без тих, і без інших правовідносин не є повноцінним, якщо і взагалі можливим. 

Висновки. Господарські правовідносини в інформаційній сфері являють собою складний комплекс регулятивних та охоронних, статистичних і динамічних, абсолютних та відносних, внутрішньогосподарських та зовнішньогосподарських правових відносин. Всі вони знаходять своє втілення у процесі діяльності суб’єктів господарювання, кожні із них пов’язані з іншими. При цьому таке розмежування є важливим для застосування на практиці, адже глибинне і ретельне вивчення кожного виду, його особливостей дає змогу максимально отримати позитивний ефект від інформаційних правовідносин.
Література:

1. Петрів І. М. Забезпечення розвитку інформаційного простору держави // Інформація і право. – 2013. – Вип. №1(7). – с.29-34.

2. Яременко О. І. Правове регулювання інформаційної господарської діяльності в Україні // Інформація і право. – 2012. – Вип. №3(6). – с.63-69.

3. Марущак А. І. Напрями розвитку інформаційного права в Україні // Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства: матеріали круглого столу/ 20 березня 2013 р., м.Київ. – Ужгород, 2013. – 194с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
15.12.2013 16:51
КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
15.12.2013 16:47
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ
15.12.2013 16:38
КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
15.12.2013 16:10
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
15.12.2013 15:58
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
15.12.2013 15:50
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
15.12.2013 15:27
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
15.12.2013 14:58
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
15.12.2013 14:32
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
14.12.2013 00:48
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше