:: LEX :: ПОНЯТТЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОНЯТТЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ
 
17.01.2015 21:28
Автор: Сіренко Анна Миколаївна, аспірант кафедри адміністративного та конституційного права, Національний університет біоресурсів і природокористування України
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Адміністративний договір в Українському законодавстві з’явився давно, а саме з прийняттям у 2005 році Кодексу адміністративного судочинства України, але досі залишається актуальним та потребує досконалого з’ясувати його суті, мети та місця в адміністративному праві.

Актуальність цього питання і досі посідає провідне місце в адміністративному праві через те, що останнім часом підвищився інтерес до ролі публічного права в регулюванні суспільних відносин, а також розвитком договірних стосунків у публічно-правових відносинах.

Дане питання висвітлювали такі науковці, як В. Авер’янов, Ю. Битяк, О. Задихайло, Р. Куйбіда, М. Міхровська, В Стефанюк та інші. 

На сьогодні адміністративний договір зустрічається зокрема, в статті 3 КАС України, де зазначається визначення адміністративного договору, в статті 17, де зазначена юрисдикція адміністративних судів в частині про спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів та в Законі України «Про адміністративні послуги».

Питання надання адміністративних послуг при укладенні адміністративних договорів потребує великої уваги як на нормотворчому рівні так і на дослідженні науковцями. Необхідно розширити джерела адміністративного договору, надати більш чіткі вказівки щодо порядку укладення даного договору та його припинення. 

Що ж стосується самого визначення поняття адміністративний договір, то КАС України надає нам його у такому вигляді: адміністративний договір – це дво- або багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди [1, п. 14 ч. 1 ст. 3].

Визначиння адміністратиному договору давав і К.К. Афанасьєв, який вважає, що адміністративний договір – це добровільна угода двох чи більше суб’єктів адміністративного права, один (чи більше) з яких наділений власними або делегованими повноваженнями у сфері державного управління з приводу вирішення питань виконавчого чи розпорядчого характеру, яка укладена у формі правового акта, що встановлює (припиняє, змінює) їх взаємні права, обов’язки та відповідальність [2, с. 8].

Ми не погоджуємося з даним визначенням у частині в якій говориться, що адміністративний договір укладається у формі правового акта. За своїм змістом адміністративний договір це угода, а не адміністративний акт. Це питання є принциповим з того погляду, що основною ознакою будь якої угоди постає її добровільний характер [5, с. 103].

О.А. Задихайло вважає, що адміністративний договір слід розглядати, як угоду між двома (або більше) суб’єктами адміністративного права, один з яких обов’язково є органом державної влади, засновану на нормах адміністративного права, у загальнодержавних або інших публічних інтересах, за допомогою якої виникають, змінюються або припиняються взаємні права та обов’язки сторін [4, с. 104].

Ми ж розкриваємо дане поняття схожими ознаками. Адміністративний договір – це публічно-правовий договір між двома або більше сторонами, однією зі сторін обов’язково виступає суб’єкт владних повноважень, та ґрунтується на нормах адміністративного права, направлений на загальнодержавні інтереси.

При визначенні правової природи адміністративних договорів слід враховувати, що вони виникають лише у тих сферах державної влади і місцевого самоврядування, де складаються адміністративно-правові відносини. Норми адміністративного права безпосередньо впливають на зміст даних угод, при цьому волевиявлення сторін скеровується нормами адміністративного права, тобто, набуває адміністративно-правової форми. Отже, як це видно з аналізу, в цьому договорі обов’язково присутній носій влади, який у межах своєї компетенції реалізує функції виконавчо-розпорядчого характеру. Тому в адміністративному договорі завжди проявляється державна воля до створення певної ситуації, яка реалізується в такому договорі [3, с. 110].

Отже, адміністративний договір укладається в публічних інтересах. Він є юридичним фактом, його укладення означає виникнення адміністративних правовідносин. 

Ми вважаємо, що визначення єдиного поняття адміністративного договору, розширення його джерел та сфери його використання змінить уявлення про адміністративне право, переведе його на зовсім інший рівень. Адміністративний договір допоможе зробити відносини між органами державної влади простішими та визначенішими і таким чином підвищить ефективність діяльності публічної влади.
Література:

1. Кодекс Адміністративного судочинства: Кодекс України від 06.07.2005 № 2747-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2005, № 35-36, № 37, ст.446

2. Афанасьєв К.К. Адміністративні договори – реалії та перспективи [Текст] / К.К. Афанасьєв. – Луганськ, 2004. – 320 с.

3. Джафарова О.В. Місце адміністративного договору в адміністративній діяльності правоохоронних органів [Текст] / О.В. Джафарова. -  Форум права 2009 – № 2. – 108-111 С. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_2_19.pdf

4. Задихайло О.А. Щодо визначення адміністративного договору в адміністративному праві України [Текст] / О.А. Задихайло. – Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, 2012 - №19. – 101-105 С.

5. Міхровська М.С. Адміністративний договір як важлива форма діяльності публічної адміністрації [Текст] / М.С. Міхровська. – Адміністративне право і процес, 2014 - № 2 (8). – 102-108 С.

____________________________

Науковий керівник: Світличний Олександр Петрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїнидопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
31.01.2015 11:55
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
26.02.2015 14:06
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ТА НЕМАЙНОВИХ ПРАВ
25.02.2015 14:25
ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ВІДНОСИН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ (НА ПРИКЛАДІ СПРАВ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)
23.02.2015 16:51
TRANSACTIONS SUBJECT TO VAT IN THE EUROPEAN UNION
08.03.2015 15:37
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЦИНИ
02.02.2015 15:28
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше