:: LEX :: РОЛЬ ПРИНЦИПУ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 38)

Термін подання матеріалів

14 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РОЛЬ ПРИНЦИПУ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
 
26.02.2015 13:43
Автор: Ніщимна Світлана Олексіївна, доктор юридичних наук, Чернігівський національний технологічний університет
[Секція 8. Фінансове право. Банківське право]

Принцип публічності та прозорості1  в бюджетно-процесуальній діяльності передбачає інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів. Отже, дотримання цього принципу передбачає обов’язкове інформування (доведення до відома) громадян у доступних засобах масової інформації про складений проект бюджету (державного та місцевих), про зміст Закону України «Про державний бюджет України» або рішення про місцевий бюджет (на відповідний рік), про хід їх виконання, а також оприлюднити звіти про виконання бюджетів [2, с. 43].

Інколи принцип прозорості називають принципом відкритості, яким позначають обов’язкове опублікування в засобах масової інформації затверджених бюджетів і звітів про їх виконання, відкритість для суспільства процедур розгляду й прийняття рішень із питань, що викликають розбіжності, забезпечення співставлення показників бюджету звітного, поточного та наступного фінансового року [3, с. 57]. Наведена думка, на наш погляд, частково є некоректною, оскільки за такого розуміння принципу прозорості ним охоплюються принципи публічності та гласності, а це не зовсім так.

У будь-якому випадку публічність і прозорість пов’язані із доступністю інформації про бюджет. Згідно зі ст. 28 Бюджетного кодексу України інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до встановлених вимог. Так, Міністерство фінансів України забезпечує оприлюднення: 1) проекту закону про Державний бюджет України; 2) закону про Державний бюджет України з додатками, які є його невід’ємною частиною; 3) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року; 4) інформації про виконання зведеного бюджету України; 5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України. Звітність про виконання Державного бюджету України подається у порядку, визначеному ст. 59-61 Бюджетним кодексом України. При цьому квартальна та річна звітність про виконання Державного бюджету України розміщується на офіційному сайті Державної казначейської служби України.

Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій публікації в газеті «Урядовий кур’єр» не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України. Інформація про виконання державного (місцевого) бюджету має містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 % загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки й кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), а також показники про стан державного (місцевого) боргу та надання державних (місцевих) гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання.

Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття в газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за звітним: Державного бюджету України – в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр»; місцевих бюджетів – у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період, в якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом зі звітом про виконання Державного бюджету України.

Головні розпорядники коштів державного бюджету до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.

Представлена інформація за кожною бюджетною програмою має містити відомості про результативні показники її виконання (у разі складання паспорта бюджетної програми відповідно до встановлених вимог).

Разом із інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації. Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом із інформацією про виконання відповідних бюджетів. Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється в порядку, визначеному відповідною місцевою радою.
Література:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

2. Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М. О. Азарова]. – К. : Зовнішня торгівля, 2010. – 816 с.

3. Финансы и кредит / А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. – М. : Инфра-М, 2009. – 408 с.

________________________

1 Даний принцип ми вже розглядали у групі принципів публічної фінансової діяльності. Зважаючи на його особливий прояв у бюджетній діяльності, вважаємо за доречне викласти його особливості саме у даному розділі нашої роботи.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше