:: LEX :: ПОЛІТИЧНОГО ВІДЧУЖЕННЯ (ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОЛІТИЧНОГО ВІДЧУЖЕННЯ (ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)
 
02.12.2007 13:36
Автор: Автухов Костянтин Анатолійович, студент Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Під політичним відчуженням розуміється процес і результат перетворення держави, що виникла в результаті людської діяльності, в щось не залежне від суспільства, чуже суспільству і пануюче над ним. Політичне відчуження має різні форми і ступені, аж до перетворення відносної самостійності держави (при певних станах суспільства) на самостійність абсолютну, що веде до встановлення авторитарного або тоталітарного режиму, за яким сама держава стає економічно і політично господарюючим суб’єктом. [1, 351]
Держава як централізована ієрархія посадових осіб, апарат управління і примусу, виступає як відокремлена від інших соціальних груп сила, монопольно володіючи правом прийняття загальнообов`язкових рішень і примусу до їх виконання, вона прагне господарювання над суспільством і нерідко досягає успіху.
Проблема політичного відчуження як така була зазначена ще в працях Руссо, Гегеля і інших мислителів. Але прагнення практично подолати політичне відчуження було властиве ряду передових політичних мислителів ще на ранніх етапах історії.
Це прагнення мало різні форми і ступені виразу. У найбільш послідовному вигляді протест проти політичного відчуження виражений ідеєю відмирання держави, відпадання потреби в політичній владі, заміни управління людьми управлінням речами і виробничими процесами. Ідея суспільства без влади і підпорядкування не раз висловлювалася на всіх етапах історії політичних і правових ученні. Вона містилася в стародавніх міфах і оповідях, в творах філософів, в ідеології ряду релігійних рухів, в творах деяких соціалістів Її своєрідною модифікацією є анархізм, анархо-синдикалізм і ідея "відмирання держави", властива марксизму і деяким іншим теоріям. [2]
Більш поширені демократичні теорії підпорядкування держави народу. В цих теоріях у взаємовідносинах між державою та громадським суспільством, при формуванні правової державності, провідну роль відіграє громадянське суспільство; обґрунтовуються різні форми самоврядування, безпосередня і представницька демократія, виборність і відповідальність посадових осіб, всебічна реалізація прав і свобод людини. Головна вимога демократичних теорій — підпорядкування державної влади суспільству, вироблення і здійснення політики безпосередньо народом і через залежних від народу посадових осіб. Демократичні теорії виникли ще в Стародавньому світі; особливий розвиток вони отримали в Новий і Новітній час.
Поряд з демократичними теоріями і нерідко у поєднанні з ними розвивалися ідеї підпорядкування держави праву. Суть цих ідей полягала в тому, що людьми повинні управляти не держава, а рівний для всіх закон. Політичне відчуження в таких теоріях долалося лише частково, оскільки держава залишалася зовнішньою для суспільства силою, хоча і підпорядкованою закону. В процесі розвитку ідей підпорядкування держави праву виникли ліберальні теорії, що поставили проблему прав людини, не залежних від державної влади, а також що розробили систему гарантій, що захищають ці права і суспільство в цілому від довільних дій держави. [2]
Ідея громадського порядку, заснованого більш на законі, ніж на розпорядженнях посадових осіб і рішеннях державних органів, теж виникла ще в Стародавньому світі. Проблеми прав людини і законності набули великого поширення і отримали якісно новий зміст в період буржуазних революцій, що стало початком заміни станового ладу громадянським суспільством, заснованим на правовій рівності людей.

Література:
1. Общая теория государства и права. Том 1 Теория государства. Под редакцией М.Н. Марченко – М.: Зерцало, 1998 г.
2. История политических и правовіх учений. Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. –//feelosophy.narod.ru/leist/L0.html

e-mail: kostya.ukr.86@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
“УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ” В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛ. ХVІІІ СТ.)
06.12.2007 22:46
ДАВНЬОРУСЬКІ МІСТА У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УСТРОЮ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
05.12.2007 19:38
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше