:: LEX :: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 3


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 
05.12.2007 19:27
Автор: Буренко Анна Юріївна, студентка Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
[Трудове право та право соціального забезпечення]
Трудові правовідносини за своїм характером є триваючими, а головним юридичним фактом їх виникнення є трудовий договір. У свою чергу, фактом припинення трудових правовідносин досить часто є саме факт припинення трудового договору. Слід наголосити, що згідно з чинним Кодексом Законів про Працю перелік підстав припинення трудового договору є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню. Дану обставину слід розцінювати як позитивну, оскільки, це дає змогу характеризувати трудові правовідносини як такі, що мають стабільний характер. Стабільність же, в свою чергу, виступає гарантією дотримання прав працівників. При аналізі ст.92 проекту Трудового кодексу України можна зробити висновок, що дана норма фактично ототожнює підстави припинення трудового договору і підстави припинення трудових правовідносин. На нашу думку, ототожнення понять "припинення трудових правовідносин" і "припинення трудового договору" є недоречним, оскільки перше поняття є значно ширшим за обсягом. Крім того, перелік підстав припинення саме трудового договору має бути чітко окреслений Кодексом, в противному випадку це може призвести до зловживань з боку роботодавця. Дійсно, припинення трудових правовідносин пов'язане з припиненням трудового договору, однак не тотожне йому. Можна стверджувати, що за своїм змістовним наповненням це відмінні між собою явища, адже припинення трудового договору - юридичний факт, що є підставою для припинення трудових правовідносин. Не завжди припинення трудових правовідносин тягне за собою припинення трудового договору. Слід зазначити, що припинення трудових правовідносин характеризують щонайменше два терміна: "припинення трудового договору" та "розірвання
трудового договору", поняття припинення трудового договору можна визначити як таке, що є родовим щодо інших підстав закінчення дії трудових правовідносин.
Однією з нагальних проблем, яка потребує вирішення у новому Трудовому кодексі є питання правового регулювання припинення трудового договору. Тож далі мова йтиме про припинення трудового договору за згодою сторін за проектом Трудового кодексу. Так, законопроектом передбачено припинення трудового договору за згодою сторін (ст.94).Ця підстава відбиває як принцип свободи праці так і договірний характер праці: за домовленістю сторін укладається трудовий договір і за їх домовленістю він припиняється у будь-який час. Для звільнення за цією підставою необхідне волевиявлення сторін трудового договору. Зазначена норма передбачає, що бажання розірвати трудовий договір є добровільним та взаємним і засноване саме на угоді сторін трудового договору, а не на "згоді" сторін, як це передбачено у законопроекті (ст. 94). Оскільки трудовий договір це саме угода сторін, - тому і підставою її припинення має бути саме угода, що досягається між роботодавцем і працівником, тобто наявне двостороннє волевиявлення, а при "згоді" волевиявлення носить односторонній характер. Крім того, відповідна норма в чинному Кодексі саме і звучить як "угода сторін на припинення трудового договору". На нашу думку, виходячи саме із двосторонності волевиявлення при розірванні трудового договору за угодою сторін вбачається доцільним визначити дану підставу припинення трудового договору як "Припинення трудового договору за взаємним волевиявленням сторін".
За угодою сторін може припинятись як трудовий договір, укладений на невизначений строк, так і строковий трудовий договір. Таке припинення можливе в будь-який час, коли між власником або уповноваженим ним органом і працівником досягнута угода про припинення трудового договору. Припинення трудового договору за угодою сторін використовується для ухилення від виконання імперативних норм, які регулюють порядок
звільнення працівників за ініціативою роботодавця. Саме тому для забезпечення захисту прав працівника під час звільнення за цією підставою у проекті Трудового кодексу доцільно передбачити письмову форму такої угоди, в якій визначається підстава припинення трудового договору, дата звільнення працівника з роботи та інші умови, за яких припиняється дія трудового договору за вказаною підставою. Письмова форма такої угоди є достовірним фактом досягнення угоди між сторонами.
Визначення та детальна регламентація підстав припинення трудового договору є важливою гарантією права на працю, саме тому проект Трудового кодексу України, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді України потребує доопрацювання, особливо в питаннях припинення трудового договору.

e-mail anjytka-solnce@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше