:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 
22.02.2017 10:28
Автор: Бургай Катерина Романівна, студентка юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Секція 9. Господарське право. Господарське процесуальне право]

Правова відповідальність є складним юридичним явищем, що виявляється у накладенні додаткового обов’язку на особу правопорушника, понести негативні наслідки майнового чи організаційного характеру. Господарська відповідальність – э юридичною категорією, виробленою науковою доктриною, ще задовго до прийняття чинного Господарського кодексу України, в якому вона знайшла своє закріплення і тлумачення, яке не є достатньо повним і чітко визначеним. 

Проблематика полягає в тому, що в науковій літературі існує багато підходів до встановлення сутності господарської відповідальності, які зумовлюють суперечки між науковцями та практиками. Як правило, проблема виявляється саме в наступних аспектах: широке функціональне призначення господарської відповідальності; відсутність єдиного підходу щодо встановлення юридичного змісту господарсько-правової відповідальності; широке коло суб’єктів, до яких застосовуються заходи відповідальності; різні форми, в яких може бути застосовано господарську відповідальність; відсутність в законодавстві чітких меж використання господарсько-правової відповідальності.

Тож необхідно визначити єдиний науковий підхід до розкриття змісту господарсько-правової відповідальності, визначення її специфічних ознак, встановлення методів узгодження Господарського та Цивільного кодексів України (далі ГК України, ЦК України), сформувати напрями майбутніх досліджень проблем в цій сфері.

Дослідженням даної проблематики господарської відповідальності займалися такі науковці, як Бабак О.Я., Шишка Р.Б., Щербина В.С., Сєліванова І.А. та інші.

Бабак О.Я. виокремлює господарську відповідальність, в якості  комплексного правового інституту господарського права, предметом регулювання якого є господарські правопорушення. Тобто це відносини, що породжуються внаслідок вчинення порушення господарських правовідносин суб’єктом господарювання, між ними і органами державної влади або органами місцевого самоврядування, внаслідок чого правопорушник, вчинивши правопорушення, зобов’язаний понести несприятливі для себе наслідки майнового чи організаційного характеру, що закріплені у  господарських санкціях [1].

Так Щербина В.С. зауважує, що господарська відповідальність являє собою поняття вужче, аніж поняття правопорушення у сфері господарювання. Тож, на думку науковця, господарсько-правову відповідальність варто розглядати в якості окремого виду відповідальності, який застосовуються за здійснення господарських правопорушень як один із видів правопорушень в даній сфері [6].

Варто зазначити, що окрім господарсько-правової відповідальності суб’єкти господарсько-правових відносин зазнають, в тому числі і цивільно-правової відповідальності за правопорушення або неналежне виконання майнових господарських зобов’язань. Заходи цивільно-правової відповідальності відносять до господарсько-правової відповідальності, у випадку, коли її розглядають в широкому розумінні, як відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. В такому випадку, зазначають, що коло суб’єктів господарсько-правової відповідальності повинно бути обмежене виключно учасниками господарсько-правових відносин [3].

Також, аналізуючи чинне законодавство, можна зауважити, що ГК України не зазначає вичерпного поняття господарського правопорушення, яке, в свою чергу, являється  предметом господарської відповідальності, а також не розкриває його змісту [2]. Так само ЦК України не визначає поняття і не розкриває повного змісту цивільного правопорушення. Невизначеність на законодавчому рівні – є результатом виникнення суперечливих тлумачень і закріплення юридичного змісту як поняття правопорушення, так і визначення самої відповідальності [4].

Шишка Р.Б. вважає, що досить проблематичним для розуміння являється перетворення зобов’язання з господарського правопорушення в господарську відповідальність. До сьогодні ця проблема вирішувалася шляхом ототожнення умов виникнення зобов’язання з делікту та підстав відповідальності, що є відображенням матеріально-правового підходу, але не відповідає її сутності як державного примусу та підстав для його застосування. В цьому і є основна помилка, при якій співпадання цих підстав за змістом ознак, призводить до їх ототожнення [5].

Підводячи підсумок, можна зазначити, що господарсько-правова відповідальність являє собою складне юридичне явище, яке не можна розглядати виключно в широкому розумінні. Неоднозначні визначення поняття і юридичного змісту господарсько-правової відповідальності на законодавчому рівні призводить до суперечностей і неоднозначного тлумачення цього явища не тільки науковцями, а й практиками. Аналізуючи норми ГК України і ЦК України, необхідно розрізняти господарську-правову відповідальність і цивільно-правову відповідальність як окремі види юридичної відповідальності, розуміти сутність різних видів правопорушень, які є  предметом самої відповідальності, також необхідним є узгодження норм Господарського кодексу України з положеннями нормативно-правових актів чинного законодавства у сфері господарських правовідносин. Також важливим  є чітке визначення суб’єктів, до яких застосовується господарсько-правова відповідальність при вчиненні ними господарських правопорушень, а саме господарсько-правових санкцій. 

Отже, необхідним є розроблення єдиного наукового підходу до тлумачення поняття і встановлення самої сутності господарсько-правової відповідальності, розробка нових шляхів узгодження і доповнення законодавства, а також сформулювати і використовувати новітні напрями дослідження проблем та специфічних особливостей господарської відповідальності.
Література:

1. Бабак О.Я. Основні види відповідальності суб'єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності / О. Бабак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10. – С. 144-148.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV

3. Сєліванова І.А. Співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України в регулюванні відповідальності за порушення у сфері господарювання // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Редкол.: Мамутов В.К. (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. – С. 77-78.

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

5. Шишка Р. Б. Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності / Р. Б. Шишка // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 1. - С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_1_26

6. Щербина В.С. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень / В. Щербина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - Вип. 3. - С. 10-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2013_3_3допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ НЕДІЙСНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
27.02.2017 12:00
OСOБЛИВOСТІ АПЕЛЯЦІЙНOГO ПРOВАДЖЕННЯ В ГOСПOДАРСЬКOМУ ПРOЦЕСІ
27.01.2017 14:18
СУЧАСНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
10.03.2017 22:20
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
07.03.2017 08:38
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ЯК НАУКИ
02.03.2017 11:09
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше