:: LEX :: ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 
10.03.2017 22:18
Автор: Рязанцев О.Є., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»; Рубін А.В., студент 1 курсу ОКР «Магістр» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]

1. У різних видів у юридичної відповідальності можуть бути різні цілі: – вона забезпечує захист правопорядку, охорону існуючого ладу і суспільних відносин, у тому числі шляхом покарання винного; – юридична відповідальність сприяє вихованню громадян у дусі поваги до права; – вона спрямована на відновлення соціальної справедливості; – юридична відповідальність попереджає вчинення нових правопорушень.

Усе вище зазначене витікає із наступних функцій юридичної відповідальності, які широко досліджені у правовій науці: 1) правоохоронна функція, яка має на меті захистити, охоронити від посягань на такі найважливіші для всіх людей цінності, як права і свободи громадян і організацій (якщо такі посягання вчинено, то юридична відповідальність має на меті відновлення (відшкодування) порушеного права чи охоронюваного законом інтересу); 2) виховна функція, змістом якої є спеціальна превенція (тобто виправлення правосвідомості правопорушника з тим, щоб він більше не чинив правопорушень) та загальна превенція (тобто вплив на правосвідомість усіх інших схильних до правопорушень осіб, щоб утримати їх від таких вчинків). Іноді в літературі загальну превенцію називають запобіжною функцією юридичної відповідальності.

2. Деякі проблеми функцій юридичної відповідальності знайшли відображення у працях С. С. Алєксєєва, Б. Т. Базильова, А. І. Петеліна, Н. С. Малеіна, А. С. Мордовця, В. В. Похмєлкіна, О. Е. Лєйста, І. С. Самощенко, М. Х. Фарукшина, Є. В. Черних, В. А. Тархова, Н. А. Тарбагаєва та інших. Що ж стосується функцій юридичної відповідальності, то тут можна виділити деякі суттєві їх особливості, а саме: – функції названої відповідальності як конкретний прояв функцій права беруть участь  у реалізації всіх функцій останнього; – поняття «функція юридичної відповідальності» має одночасно охоплювати як призначення вказаної відповідальності, так і напрями правового впливу на суспільні відносини.

3. Зважаючи на те, що функції юридичної відповідальності мають складну структуру, то до її складових елементів, на наш погляд, можна віднести: – суб’єкти функцій юридичної відповідальності (вплив правових норм розрахований, насамперед, на деліктоздатну особу; слід розрізняти суб’єктів, на які безпосередньо «спрямована» функція юридичної відповідальності, і суб’єктів, котрі беруть участь у реалізації функцій (посадові особи, компетентні органи); – об’єкти впливу функцій юридичної відповідальності (Об’єктом функцій юридичної відповідальності є суспільні відносини, які складаються у процесі життєдіяльності і поведінки суб’єктів); – способи та засоби здійснення функцій юридичної відповідальності; – фактичні і формальні підстави реалізації названих функцій (останні приводять у дію функціонування відповідальності); – загальносоціальні та юридичні наслідки (результати) реалізації функцій зазначеної відповідальності (результати впливу можуть мати найрізноманітніший характер: правомірна поведінка, обмеження прав та свобод, поновлення суспільних відносин, нормалізація морально-психологічного клімату в суспільстві); – правовідносини, що виникають з приводу реалізації функцій відповідальності; – норми юридичної відповідальності (останні є певними «носіями» функцій права, а у правовідносинах названа відповідальність втілюється).

4. З урахуванням викладеного є підстави вважати, що функції юридичної відповідальності – це головні напрями впливу норм останньої на суспільні відносини, через які досягаються цілі та проявляється призначення відповідальності. Таким чином, можна визначити для всіх функцій юридичної відповідальності такі характерні риси: соціальна обумовленість; цільова спрямованість; самостійність кожної функції та їх взаємодія; наявність взаємозв’язку з функціями права, які надають функціям юридичної відповідальності певного напряму впливу; взаємозв’язок функцій названої відповідальності з функціями її складових; прояв через функції юридичної відповідальності призначення юридичної відповідальності.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
28.02.2017 13:45
ДЕРЖАВНІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ УРЯДУ ПОЛЬЩІ ПРО ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1921 РІК)
24.02.2017 14:03
АВТОРИТАРНИЙ РЕЖИМ ВЛАДИ, ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
08.03.2017 15:13
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
04.03.2017 09:28
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше