:: LEX :: ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСІБ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43)

Термін подання матеріалів

21 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 35


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСІБ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ
 
08.04.2017 19:00
Автор: Ященко Тетяна Олегівна, студентка навчально-наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]

Необхідність отримання інформації про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб при оформленні спадщини зумовлена вимогами чинного законодавства, а саме ч. 1 ст. 1221 Цивільного Кодексу України якою встановлено, що місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця [1], тобто, перед відкриттям спадщини нотаріус зобов’язаний визначити останнє місце проживання померлого але Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117» від 23.11.2016 року № 861 було виключено Додаток № 2 до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, а саме Довідку з місця проживання про склад сім’ї та прописку [2]. Нотаріальна палата України відреагувала на ці зміни і запропонувала подавати нотаріусам запити на визначення останнього місця проживання померлого [3], але якщо раніше спадкоємець міг просто звернутись в житлово-експлуатаційну організацію для отримання такої довідки, а разом з тим отримати Форму №3 то зараз особа має звертатись до Центрів з надання адміністративних послуг два рази: перший – для визначення останнього місця проживання померлого (для відкриття спадщини);  другий -  для отримання відомостей про осіб які проживали з померлим (вже коли спадкова справа буде відкрита, що є підставою для надання другого запиту). 

Також довідка Форма №3 слугує інструментом для отримання спадщини після пропущення строку встановленого для її прийняття, так згідно ч. 3 ст. 1268 Цивільного Кодексу України спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого законодавством, він не заявив про відмову від неї [4]. 

Крім того довідка Форми №3 також є додатковим інструментом для встановлення кола спадкоємців при оформленні спадщини, оскільки в довідці вказувались, не лише прізвище ім’я по-батькові зареєстрованих осіб, а й їхні родинні зв’язки з власником приміщення («донька власника», «чоловік власника», «мати власника» тощо), також саме ця довідка є доказовою базою при фактичному прийнятті спадщини. 

Звісно, можна посилатись на те, що відповідно до ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат» нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов’язково використовує відомості Єдиного державного демографічного реєстру, а також Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України [5]. Разом з тим, на сьогоднішній день, як повідомляє Нотаріальна палата України, доступ нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру не забезпечений у повному обсязі. Також Нотаріальна Палата України зазначає, що ситуація, яка склалася, викликає у нотаріусів численні запитання, оскільки відсутність інформації про зареєстрованих у житловому приміщенні малолітніх та неповнолітніх дітей та інших зареєстрованих осіб унеможливлює посвідчення договорів щодо розпорядження нерухомим майном та ускладнює встановлення кола спадкоємців при оформленні спадщини [3].

Законодавець не залишив інформацію про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб без доступу, але її отримання значно ускладнив, так за особистим зверненням особи, яка є власником житлового приміщення, інформація про зареєстрованих осіб може бути надана тільки за згодою кожного з них, а інформація щодо зареєстрованих осіб у житловому приміщенні без їх згоди надається виключно на запит нотаріуса при оформленні спадщини, що регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02 березня 2016 року № 207 [6].

Крім того, станом на сьогодні, відповідно до абз. 8 ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» документом, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи, є довідка про реєстрацію місця проживання. Форма довідки про реєстрацію місця проживання особи наведена у додатку № 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 [7]. Проте, ця форма передбачає інформацію лише щодо реєстрації місця проживання конкретної особи.

Нотаріальна палата України наголошує, що нотаріус може отримати інформацію щодо зареєстрованих у житловому приміщенні осіб шляхом направлення відповідного запиту до органів з питань реєстрації місця проживання з урахуванням такого:

- при встановленні місця відкриття спадщини нотаріус надає запит (форма запиту передбачена додатком 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 (далі - Правила), у відповідь на який отримує довідку про реєстрацію місця проживання спадкодавця за формою, передбаченою додатком 13 до Правил;

- при встановленні кола спадкоємців нотаріус у своєму запиті просить надати інформацію щодо всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб [3].

Отже своїми діями законодавець обмежив доступ до інформації про зареєстрованих в приміщенні осіб, чим захистив право особи на конфіденційність, оскільки лише за її особистої згоди можливе отримання інформації про її зареєстроване місце проживання, але цим самим значно ускладнив роботу нотаріусів при оформлення спадщини.
Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - [Електронний ресурс]. - : Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117» від 23.11.2016 року № 861. - [Електронний ресурс]. - : Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/861-2016-%D0%BF

3. Інформаційний лист Нотаріальної палати України Щодо отримання інформації про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб - ЛИСТ(для нотаріусів Києва) від 15 березня 2017. - [Електронний ресурс]. - : Режим доступу: http://npu.in.ua/novini/informatsiyniy_list

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - [Електронний ресурс]. - : Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

5. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII. - [Електронний ресурс]. - : Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/parao477#o477

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207. - [Електронний ресурс]. - : Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207. - [Електронний ресурс]. - : Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF

_________________________

Науковий керівник: Наконечна Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора політико-правового коледжу «АЛСКО» з навчально-виховної роботиCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ
27.03.2017 14:16
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
13.04.2017 18:56
ВИНАХІД (КОРИСНА МОДЕЛЬ) ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
12.04.2017 13:35
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
12.04.2017 09:24
ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРОТИПРАВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТА ШКОДОЮ ЯК УМОВА ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
12.04.2017 09:17
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ЗАПОВІТУ
12.04.2017 08:04
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ
11.04.2017 20:36
ДОЦІЛЬНІСТЬ ОХОПЛЕННЯ ЗАПОВІТОМ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ
11.04.2017 20:28
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше