:: LEX :: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

29 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ
 
11.04.2017 20:36
Автор: Баласинович Наталія Олександрівна, студентка Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]

В даний час в правовій системі України все більше утверджуються такі інститути приватного права, як право успадкованого довічного володіння, інтелектуальної власності, відшкодування моральної шкоди та інші. Ігнорування приватного інтересу в економіці спричинило широке втручання держави в господарське життя, обмеження прав особистості в майнових відносинах, заборона приватної ініціативи, що призвело до застою господарської діяльності. Приватноправова сфера пішла в підпілля і існувала практично всупереч законам Радянської держави. Тільки згодом активно впроваджувалися інститути ринкової економіки, відроджувалася ідея поділу права на публічне та приватне. Впровадження принципів громадянського суспільства і правової держави зумовило активне використання цієї ідеї в законодавчій і правозастосовній діяльності.

Зростання впливу сучасної держави на економічні відносини, а також зростання її соціальної діяльності обумовлюють тенденцію до більш тісного зв'язку і взаємопроникнення норм публічного і приватного права. Договір, який є типовим проявом приватноправового регулювання, все більше впроваджується в публічно-правові відносини (договір про вступ громадянина на державну службу, контракт про службу в Збройних силах України, в органах МВС і т.д.). Збільшення обсягу державної сфери господарства розширює використання приватноправових методів в роботі промислових, торгових, будівельних та інших державних підприємств.

Таким чином, як можна спостерігати в даний час в системі права України при збереженні її поділу на галузі і інститути використовується класифікація права на публічне та приватне, як і в багатьох інших країнах світу. Проте нашій країні ще належить знайти оптимальне співвідношення між публічно-правовими (т. з. суспільно-державними) і приватноправовими інтересами і відповідним правовим регулюванням. З одного боку, традиційний пріоритет публічного початку історично пронизує правову і політичну ідеологію (і навіть психологію), з іншого боку, в ході історичного розвитку грані між публічним і приватним правом в ряді областей життя суспільства стираються, виникають змішані публічно-правові та приватно-правові відносини (з трудових питань, соціальному забезпеченню та ін.).  Ще одним питанням, яке б вписувався в загальну палітру, є питання вивчення зарубіжного досвіду. Незважаючи на те, що в Україні ведуться перманентні роботи з вивчення та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського союзу, проте наші знання в цій сфері переважно обмежуються тими істинами, які ми отримали на лекціях з міжнародного права або з окремих доступних (як правило, опублікованих в Інтернеті) джерел. В Україні, на жаль, практично немає перекладів не лише сучасних праць провідних юристів світу, а й також нормативно-правових актів зарубіжних країн.  Такий стан не можна вважати задовільним. Тому слід почати негайно роботу з перекладу основних нормативно-правових актів світу, реферування та перекладу сучасних робіт іноземних авторів, вивчення останніх наукових досліджень, які проводяться в світі. Важливим також є підняття рівня знань мов і комп'ютерної грамотності серед фахівців в області права. Раніше, в дореволюційний період, кожен вчений або інший фахівець в цій сфері обов'язково знав 4-6 мов, сьогодні ж такі фахівці, на жаль, рідкість. У свою чергу, вирішення певного кола проблем може істотно поліпшити загальний стан громадянського законодавства і практики його застосування. При цьому від українців залежатиме наскільки ефективно і наскільки довго буде працювати законодавство.

Підводячи підсумки зазначимо, що вивчення тенденцій розвитку приватного права в європейських країнах, включаючи право Європейського союзу, з яким історично було і традиційно продовжує залишатися пов'язаним розвиток українського громадянського права, безумовно, має сприяти правильному визначенню напрямку його подальшого розвитку. Актуальність такого підходу надає завдання розвитку в Україні ринкових відносин, аналогічних за своєю формою і змістом існуючим в промислово розвинених країнах. Звернення до аналізу матеріалів, що розробляються в ході процесів «європеїзації» приватного права, безсумнівно, допоможе не тільки у вдосконаленні законодавства України, а й формуванню адекватної правозастосовної практики відповідно до приватноправових принципів, на яких побудовано чинне цивільне право України і які, на жаль, поки ще не завжди знаходять своє місце в реальному житті.
Література:

1. Бондар І. Поняття нововиявлених обставин у цивільному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Юридичні науки. – № 83. – 2014. 

2. Скакун О.Ф., Пушкін О.А. Правова система України: час нових звершень// Правова система України: теорія і практика. – К., 2013.

_________________________Науковий керівник: Мельник Ярослав Ярославович, кандидат юридичних наук, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ
27.03.2017 14:16
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
13.04.2017 18:56
ВИНАХІД (КОРИСНА МОДЕЛЬ) ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
12.04.2017 13:35
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
12.04.2017 09:24
ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРОТИПРАВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТА ШКОДОЮ ЯК УМОВА ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
12.04.2017 09:17
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ЗАПОВІТУ
12.04.2017 08:04
ДОЦІЛЬНІСТЬ ОХОПЛЕННЯ ЗАПОВІТОМ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ
11.04.2017 20:28
ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСІБ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ
08.04.2017 19:00
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше