:: LEX :: НЕЧІТКІСТЬ ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОБШУКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

НЕЧІТКІСТЬ ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОБШУКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 
12.04.2017 16:18
Автор: Гудінова Олена Валеріївна, студентка, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]

У кримінально-процесуальному кодексі України не міститься визначення поняття «обшук», а тільки наведені лише підстави для його проведення (ст.234.ч.1).

Згідно чинного кримінально-процесуального кодексу України ч1. ст.234, обшук – це одна із слідчих ( розшукових) дій, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було добуто у результаті його вчинення,  а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Головко М.Б.,Осипенко І.П. наводять визначення наступним чином: «обшук» - це слідча дія ,що як правило, проводиться на підставі ухвали слідчого судді та здійснюється слідчим чи прокурором процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб. [1,9]

Віктор Маркусь дає поняття обшуку у своєму навчальному посібнику. Обшук – це слідча дія, спрямована на примусове обстеження осіб, приміщень, споруд, ділянок місцевості, тощо, що знаходяться у розпорядженні особи, яку обшукують та членів її сім’ї, а також організації, установи, з метою виявлення і вилучення об’єктів, слідів, що мають значення для розслідування справи.[2,307].

М.В. Салтевський пропонує наступне визначення терміну : обшук – це примусова слідча дія яка полягає  у дослідженні і обстеженні осіб, зайнятих ними приміщень, робочих місць, належного їм майна,  ділянок місцевості, із метою виявлення розшукуваних злочинців, знарядь злочину, речей і цінностей а також інших предметів, які мають значення для встановлення істини у справі. [3,161].

О.С. Галиця пропонує таке поняття обшуку: «обшук» є обґрунтованою доказами ,наявними у справі , досудовою слідчою дією, суть якої полягає у примусовому обстеженні конкретних осіб, а також приміщень, ділянок місцевості, транспортних засобів, які знаходяться у постійному чи тимчасовому володінні тих чи інших осіб, вилучення цінностей та інших предметів і документів, що можуть мати значення для встановлення істини у справі чи забезпечення цивільного позову, конфіскації майна, знайдення розшукових осіб, об’єктів тваринного і рослинного світу. [4].

В.Ю. Шепітько вважає, що обшук – це слідча дія ,змістом якої є примусове обстеження приміщень і споруд, ділянок місцевості, окремих громадян з метою відшукування і вилучення предметів, що мають значення у справі, а також виявлення розшукових осіб. [5,118].

Із вище зазначеного можна виділити наступні складові, які необхідно включити для визначення терміну «обшук»:

1. ким здійснюється і на підставі чого чого;

2. перелік об'єктів та суб’єктів обстеження, та їх належність;

3. мета обшуку.

Таким чином, поняття «обшук» в кримінально-процесуальному законодавстві не визначено. Тому серед науковців існують різні точки зору щодо того, що слід розуміти під цим поняттям.

Вважаю за доцільне включення чіткого визначення поняття «обшук» в кримінально-процесуальний кодекс України, щоб не виникало суперечок з цього приводу.

Так як обшук пов'язаний з певними порушеннями прав громадян на недоторканність особи, житла і вимагає дотримання встановлених законом гарантій. Проведення цієї слідчої дії з нормами міжнародно – правових документів про права  людини і тому органи досудового  розслідування повинні суворо дотримуватися порядку його проведення.
Література:

1. Головко М.Б., Осипенко І.П. Обшук (юридично – психологічні аспекти організації та проведення) . Чернигів 2015 – 126 с.

2. Віктор Маркусь . Криміналістика. Київ 2007 – 558 с.

3. Салтевський М.В. Криміналістика: підручник : у 2 ч. Ч 2/ М.В.Салтевський  - Х.: Консум, 2001. – 528 с.

4. О.С. Галиця . Поняття обшуку. Електронний ресурс 

5. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Криміналістична тактика та методика розслідування злочинів: посіб.( для студентів юр. вузів та факультетів) В.Ю. Шепітько –Х. : Одисей, 2001. – 528с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Електронний ресурс // www.zakon.rada.gov.uaдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, УХВАЛЕНИХ У ХХ СТ.
20.04.2017 09:04
СВІДОЦЬКИЙ ІМУНІТЕТ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
20.04.2017 09:02
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ: ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
20.04.2017 09:01
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
13.04.2017 18:11
АНАЛІЗ СИСТЕМ НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
12.04.2017 16:31
ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И УКРАИНЫ
12.04.2017 08:30
ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ
11.04.2017 20:13
НЕПОВНОЛІТНІЙ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД
11.04.2017 08:25
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
11.04.2017 08:19
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО МОМЕНТУ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
10.04.2017 08:41
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше